www.zachatie.org

Репродуктивно здраве => Асистирани репродуктивни методи (инсеминация, ин витро) => Фонд "Асистирана репродукция" => Темата е започната от: Lisko в Май 16, 2012, 16:23:30 pm

Титла: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Lisko в Май 16, 2012, 16:23:30 pm
Линк към старатa тема

http://www.zachatie.org/forum/index.php?topic=35459.0

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА ФОНД ИН ВИТРО!

ВАЖНО - съгласно новите промени в Правилника за работа на Фонда, при кандидатстване по мъжки фактор задължително се изисква приложен документ за консултация с уролог.

Какво финансира фонд "Асистирана репродукция"?

Фондът финансира:

1. лекарствените продукти, необходими за  стимулацията

2. контрол на стимулацията:
 - ехографски прегледи;
 - хормонални изследвания;

3. Ин витро (ИКСИ) процедура, която включва:
 - пункция на фоликулите;
 - ин витро (ИКСИ) оплождане;
 - ЕТ (ембриотрансфер);
 - замразяване на ембриони.


Какво не финансира фондът?

Фондът не финансира:

1. първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение за АРТ чрез ин витро оплождане
2. изследванията, необходими като минимум, съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), както следва:
 - микробиологични;
 - спермален анализ;
 - за трансмисивни инфекции;
 - кръвногрупова принадлежност и резус фактор;
 - хормонални - преди КОХС (контролирана овариална хиперстимулация);
 - на кръвни картини, биохимия и хемостаза преди КОХС;
 - други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.).
3. изследвания извън посочените в Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция независимо от момента на извършването им
4. индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ;
5. инсеминации от партньора или дарител;
6. ембриоредукция;
7. предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);
8. ин витро матурация (IVM);
9. донорство на яйцеклетки;
10. донорство на ембриони;
11. GIFT, ZIFT и др. подобни;
12. тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TеSE, PESA, МESA).


При какви индикации фондът финансира лечението на двойки чрез ин витро оплождане?

Фондът финансира двойки с безплодие, лечимо чрез ин витро оплождане, при наличие на следните индикации:

1. тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):
а) липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);
б) едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;
в) двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);
г) едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;
д) двустранна интерстициална или истмична стеноза;
е) състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;
ж) ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието при жени над 35 години, а при жени до 35 години - само след лечебен курс с агонисти на гонадолиберина по програма на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), след края на което в продължение на 6 месеца не е настъпила бременност;

2. стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):
а) обструктивна аzoospermia, при положение че са налице данни (клинични и хистологични) за наличие на достатъчна сперматогенеза;
б) олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
аа) обем на еякулата < 1,0 ml;
бб) концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);
гг) сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;

3. стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS

4. безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология (неизяснен стерилитет).


При кои случаи фондът не финансира ин витро оплождане?

Не се извършва финансиране, независимо от наличие на горепосочените индикации, в следните случаи
1. съществуват кoнтраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
2. липсващ или ограничен яйчников резерв със стойности на ФСХ повече от 12,5 mIU/ml.


Колко опита ин витро финансира фондът?

Фондът финансира до три опита ин витро.


Фондът финансира ли ин витро процедура ако двойката вече има дете?

Да. Няма такова ограничение.


С кои лечебни заведения има сключен договор Фонда?

Списък на лечебните заведения, с които Център „Фонд за асистирана репродукция” има сключен договор за финансиране на дейностите:

Виена ин витро център – болница Токуда
МЦРМ „Радост” гр. Варна
МЦ Надежда Репродуктив София ЕООД
СБАЛАГ „Селена”ООД, гр. Пловдив
МБАЛ Бургас АД гр. Бургас
АСИМП МЦ "Салманида" Пловдив
СБАЛАГРМ "София" ООД , гр.София
СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, гр.София
МЦ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ООД ГР. ТУТРАКАН
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „РЕПРОМЕД" ЕООД
МБАЛ Вита ЕООД
АМЦСМП Д-Р МАРИО ДАВИДКОВ
СГАБАЛ Д-Р ЩЕРЕВ ЕООД
СБАЛГАР „Д-Р МАЛИНОВ” ООД
СБАЛАГ СЕЛЕНА ООД
СБАЛ СВЕТИ ЛАЗАР
I-ва САГБАЛ "Света София" ЕАД
МЦ ТЕХНОБИОС ЕООД
МЦ РЕПРОБИОМЕД ООД
МЦ КИРМ ООД
МЦ ВЯРА ЕООД
МЦ БОРА ЕООД
МЦ Афродита ООД
Инвитро АГ МЦ Димитров ЕООД
ИН ВИТРО МЦ Братя Тодорови ООД
АСМПМЦ СОФИЯ 2000 ЕООД
АМЦСМП Олимед ООД
АМЦСМП Майчин дом ЕООДМогат ли пациентите, след като бъдат одобрени за финансиране от фонда, да сменят клиниката, в която се лекуват?

Пациентите могат да си сменят клиниката. Никъде не е заложено изискване да се направи процедурата в клиниката, подготвила документите.
Подава се молба до директора на фонда за смяна на клиниката, като се прилага документ от новата клиника, че е съгласна да поеме вашия вслучай.
 

Как се извършва кандидатстването за финансиране от фонда?

Кандидатстването за финансиране от Фонда става чрез заявление, към което се прилага:

1. медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации по чл. 26 от правилника, както следва:
 -  за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 1 - документи от извършването на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия, и/или лапаротомия; ехографското изследване не е доказателствен метод;
 - за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 2 - документи от извършването на два или повече спермални анализа с най-малко един месец между тях в повече от едно лечебно заведение, получило разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, последният от които е извършен преди не по-повече една година преди подаване на заявлението; ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер;
 -  за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 3 - документи относно поне три цикъла с ехографски разчитания и снимки;
-  за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 4 - данни за безплодие в период най-малко две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани минимум четири цикъла с вътрематочни инсеминации (IUI);

2. етапна епикриза, в която задължително се отбелязва и липсата на контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;

3. медицинска документация, удостоверяваща липса на обстоятелството по чл. 27, т. 2

4. копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф "вярно с оригинала";

5. декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор, по образец съгласно приложение № 3;

6. информирано съгласие от заявителката и партньора по образец съгласно приложение № 4

7. декларация от заявителката, че не е поставена под запрещение, по образец съгласно приложение № 5, освен в случаите по т. 3.1 от раздел IV на приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция

8. декларация от партньора на заявителката, че не е поставен под запрещение, по образец съгласно приложение № 6, освен в случаите по т. 3.1 на раздел IV от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция.


 Медицинската документация се подготвя от лечебно заведение, получило разрешение за дейности по асистирана репродукция, съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.
 
 Горепосочените документи се прилагат, когато жената, която желае да се подложи на ин витро процедура, подава заявление за първи път.
 
 В останалите случаи се прилага само заявление, етапна епикриза и декларация, че няма промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите, подадени с първото заявление.
 
Заявителката предоставя писмена информация до директора на фонда за резултатите от проведената ин витро процедура в срок до един месец след настъпване на забременяване (раждане).


Къде се правят спермограми?

При кандидатстване се допускат спермограми, направени в лечебни заведения, които имат разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, независимо дали имат сключен договор с фонда. Не се допускат спермограми, направени в клинични лаборатории.


Къде се подават документите?

Документите се подават на адрес:

гр. София, бул. "акад. Иван Гешов" 15,
Център по хигиена, ет. 11, ст. 36
от 9.00 до 17.30 часа


На кои телефони мога да получа информация относно подаването на документите?

Телефони за информация относно подаване на документи

  02/895-31-46
  02/895-31-48


Как се разглеждат заявленията?

След одобрение на заявлението:

 Директорът на фонда в тридневен срок от заседанието, на което е взето решението, издава заповед за организационно и финансово подпомагане на заявителя, в която посочва размера на отпусната парична сума, избраното от лицето лечебно заведение, срока, до който да бъде извършена процедурата, или прави мотивиран отказ.

 Когато директорът на фонда констатира непълноти и неточности в заявлението, приложената документация или изготвения доклад, връща документите в обществения съвет за тяхното отстраняване.

  Размерът на отпусканата парична сума е до 5000 лв. и включва средства за провеждане на медицински изследвания, ин витро процедура и за лекарствени продукти.
 Съобщаването на заповедите се извършва от звеното за подпомагане на фонда.


Как да разберем дали сме одобрени?

Когато бъдете одобрени и заповедта ви е готова ще бъдете информирани по телефона и съответно кога да си получите заповедта.


Как и кога ще разбера в случай, че не получа одобрение?

Ще бъдете уведомени от служителите на фонда.


Къде се получават заповедите?

Заповедите се получават на адрес:

гр. София, бул. "акад. Иван Гешов" 15,
"Центъра по хигиена", 11 етаж, от директора на фонда


Как се извършва финансирането?

Финансирането се извършва  чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка от лечебното заведение на два етапа:

1. първи етап - авансово, в размер 40% от максималната одобрена със заповедта по чл. 39, ал. 1 сума и се извършва след започване на хормонална стимулация на пациентката, за което лечебното заведение представя:
- заявление, съдържащо информация, че е започнала хормонална стимулация, по образец съгласно приложение № 7
- проформа фактура
- декларация от заявителката, че лечебното заведение й е предоставило информация за всички дейности, лекарствени продукти и цени преди извършване на дейностите по асистирана репродукция

2. втори етап - отложено, в размер на направените от лечебното заведение разходи над размера по т. 1, но не повече от определената със заповедта по чл. 39, ал. 1 сума и се извършва след приключване на дейностите по асистирана репродукция, за което лечебното заведение представя:
- подробна епикриза
- протокол, подписан от заявителката и лечебното заведение, в който са описани всички извършени дейности и приложени лекарствени продукти, техният вид, количество и цени
- фактура, съдържаща пълно описание и стойност на извършените дейности и използваните лекарствени продукти
- медицинска документация за извършените дейности по чл. 25, ал. 1.


Финансира ли фондът вече започнати ин витро процедури?

Фондът не финансира вече започнали ин витро(ИКСИ) опити, както и не възстановява средства за направени такива.
 

Какво трябва да съдържа изследването за ФСХ?

Задължително е прилагането на изследване на ФСХ, което освен печата от лабораторията трябва да има печат и подпис от лекар.

Не се изискват други хормони (освен ФСХ), както и не са необходими изследвания за СПИН, васерман, хепатит тип В и С.


Какво не трябва да пропускаме при прилагането на копията от документите с изследванията!

На копията на документите, които се прилагат, се пише "Вярно с оригинала" и се подписват.
На всички изследвания трябва да има печат и подпис на лекар от лабораторията.


Какъв е срокът за оползотворяване на отпуснатите средства?

Срокът за оползотворяване на отпуснатите средства е една година след издаването на заповедта.


Какво трябва да имаме задължително?

Задължително е да имате епикриза, в която да е описано ясно какъв е проблема при вас, а когато се касае за неизяснен стерилитет по чл. 26, ал. 1, т.4 и съответно изискването за четири инсеминации (или ин-витро/ ИКСИ опита) съгл. чл. 31, ал. 1, т.1г., трябва да имате документ, удостоверяващ извършените процедури (кога и къде).


При неуспешен първи опит, финансиран от фонда, какво трябва да се направи?

Подава се заявление, етапна епикриза и декларация, че няма промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите, подадени с първото заявление. Документите се приемат с нов входящ номер и се чака по съотвения ред.


Как става смяната на клиника?


Подава се молба до директора на Фонда за смяна на клиниката, на база на която се изготвя нова заповед с името на новата клиника. Към молбата се прилага уверение от новоизбраната клиника, че е ще поеме пациента.

Какво финансира сумата, отпусната от Фонда?

ЦЕНОРАЗПИС ПРИ КЛАСИЧЕСКО ИН ВИТРО ОПЛОЖДАНЕ
Ехографски прегледи - 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
Хормонални изследвания - 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
Фоликулна пункция под ехографски контрол - 400 лв.
Класическо ин витро оплождане - 1300 лв.
Ембриотрансфер - 340 лв.
Криоконсервация на предимплантационни ембриони - 200 лв.
Лекарства - 2400 лв.

ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ОПЛОЖДАНЕ ИКСИ
Ехографски прегледи - 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
Хормонални изследвания - 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
Фоликулна пункция под ехографски контрол - 400 лв.
Оплождане чрез ИКСИ - 1600 лв.
Ембриотрансфер - 340 лв.
Криоконсервация на предимплантационни ембриони - 200 лв.
Лекарства - 2100 лв.

Къде мога да проверя статуса на документите си?

Адресът на сайта на Център "Фонд за асистирана репродукция" е http://www.car-bg.org/apply.htm.

Къде мога да прочета нормативните документи за фонда?

Правилник за организацията и дейността на център "Фонд за асистирана репродукция" 
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: rumi 84 в Май 16, 2012, 20:20:27 pm
Да се запиша в новата тема.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ra40 в Май 17, 2012, 08:24:03 am
Лиско снощи е имала минута свободно време от лисенцата и е актуализирала доста теми!!! :lol: Само дето днес сутринта ми се зави свят да скачам от стара в нова и обратното!!! :( :wink:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: sofeto в Май 17, 2012, 14:44:56 pm
записче :swing:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Lisko в Май 17, 2012, 23:00:49 pm
Лиско снощи е имала минута свободно време от лисенцата и е актуализирала доста теми!!! :lol: Само дето днес сутринта ми се зави свят да скачам от стара в нова и обратното!!! :( :wink:

Рач, много моля за извинение за причиненото ти неудобство:)

Аз верно бях забравила да копирам първият ВАЖЕН пост но го поправих после:) Има ли още нещо, което да направим за да ви улесним с информацията в темата?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Марина75 в Май 29, 2012, 10:07:57 am
Привет,аз да питам,нали вече срока за оползотворяване на заповедта е 1 год.?И другото което ме вълнува,без значение кога е подадено заявлението,пак като си получа заповедта прмерно юли мес.,си е една год.срока,нали така?Още едно въпросче,относно това
Цитат
ВАЖНО - съгласно новите промени в Правилника за работа на Фонда, при кандидатстване по мъжки фактор задължително се изисква приложен документ за консултация с уролог.

Нашите документи са за трети опит,с мъжки фактор,дали също ще трябва да пращаме такъв документ?
Извинете,че съм такава досадница,но в последно време не съм чела нищо,само си седя и си чакам заповедта.
П.П.В сайта на ФАР си проверих статуса,одобрени сме.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Май 29, 2012, 10:42:40 am
ако вие одобрена молбата вече, няма нужда :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Марина75 в Май 29, 2012, 11:08:44 am
ако вие одобрена молбата вече, няма нужда :)
Мерси ,Стефи.А една год.ли ще е срока за оползотворяване на заповедта/ама съм досада  :oops:/
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: amanda в Май 29, 2012, 11:36:45 am
Запис и успех на всички! :balk_602:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Май 29, 2012, 16:06:28 pm
Да :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: detyp в Май 30, 2012, 23:56:40 pm
Извинете ме за доуточняването, относно срока за изпълнение на процедурата, но в първия пост от ЛИСКО - един от модераторите, който дава разяснения относно най-често задаваните въпроси за Фонда, пише, че срокът за оползотворяването на заповедта е шест месеца. Или може би това е стара информация? Но все пак този пост е отпреди близо две седмици? Не е толкова стар. Кое е вярното?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Май 31, 2012, 11:54:55 am
До преди няколко дни срока беше 6м., след промените в Правилника и влизането му в сила сега е 1г., ще променя първия пост, няма място за паника :wink:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: hope-love в Май 31, 2012, 16:20:47 pm
Доколкото разбирам при втори опит, за който предстои да се подаде заявление с мъжки фактор трябва да се представи докумет за консултация с уролог. От кой да е уролог ли и какво трябва да пише в документа? Не съм наясно нещо, а сме в тази ситуация.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: avallon в Май 31, 2012, 16:27:49 pm
Доколкото разбирам при втори опит, за който предстои да се подаде заявление с мъжки фактор трябва да се представи докумет за консултация с уролог. От кой да е уролог ли и какво трябва да пише в документа? Не съм наясно нещо, а сме в тази ситуация.
Не само при втори опит, а по принцип от година на сам щом се кандидатства по мъжки фактор си искат документ от уролог. Няма значение при кой уролог, важното е да е уролог. Самия документ е анамнеза - състоянието след направен ехографски преглед. Не знам дали правилно се изразявам, но на нас това ни свърши работа. Бяхме подали документите август 2011 и след месец се обадиха от фонда че искат и становище/статус от уролог.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: hope-love в Май 31, 2012, 16:34:58 pm
Благодаря за отговора. Неясно съм написала за втория опит. Имах предвид, че изискването за такъв документ се въведе след като подадохме заявлението за първия. На практика ще подадем декларация, че няма промяна и етапната епикриза за неуспешния опит, но разблап, че трябва да добавим и този документ от уролог. Значи - ехографски преглед и описание на резултатите от него, предполагам.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: avallon в Май 31, 2012, 16:36:31 pm
Да. Нищо особено не представлява.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ra40 в Юни 01, 2012, 10:00:19 am
Със сигурност ще помогнеш ,Нина и ще зарадваш някое девойче в процедура.  :)Момичета,да препратим поста в темите на клиниките,мисля!? Самодето не съм много пекан в тия "технически" работи..!!! :lol: :lol:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: kiki77k в Юни 01, 2012, 12:52:43 pm
Може ли някой да даде информация от кога излиза в отпуск д-р Лалев?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: fatima в Юни 07, 2012, 14:53:19 pm
Някой има ли инфо дали фонда поема трансфер на фаза бластоцист. И ако не поема може ли аз да си го доплатя, ако това е необходимо за конкретният случай?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Lailah в Юни 08, 2012, 17:10:04 pm
Аз искам да попитам (надявам се да не ми се налага повече ....) но след като срока е сменен на 1 година вече, отменена ли е опцията за удължаване на заповедта по медицински причини  :oops:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Юни 08, 2012, 17:16:08 pm
не, не е отменена :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: 4eska в Юни 08, 2012, 19:41:23 pm

Стефи тази промяна  за срока на заповедите  от 6 месеца  на  1 година  от кога влиза в сила? Имам приятелка която си взе заповедта  май месец  това означава  ,че нейната ще важи 6 месеца  така ли да го разбирам ? А след  юни  2012 заповедите  1 година или греша .
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: fatima в Юни 08, 2012, 19:46:55 pm
Заповед получена на 01.06.2012 е със срок 6 месеца, изрично написано в приложението към нея и потвърдено устно от д-р Лалев.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Bogi в Юни 11, 2012, 09:37:43 am
Фатима, това е така, тъй като промените в Правилника са обнародвани в Държавен вестник, брой 43, от дата 8.6.2012 г. Съобразно чл. 5, ал. 5 от Конституцията, всички нормативни актове, какъвто е и Правилника, влизат в сила 3 дни след обнародването, освен ако в тях не е предвидено друго. Предвид, че в Правилника за изменение и допълнение не е предвиден друг срок, то срока от 1 година е валиден за заповедите, издадени след 11.06.2012г.

Освен това промяната е в полза на пациентите, тъй като преди беше "6 месеца от датата на уведомяване на заявителката, че са осигурени средства за финансиране на процедурата, за която й е връчена заповед", а сега срокът е "една година от влизане в сила на заповедта".
Тъй като заповедта е индивидуален административен акт по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс, това означава че тази година започва да тече след изтичането на 14-дневен срок от връчване на заповедта, в случай че не е оспорена и тогава всъщност заповедта влиза в сила.

Надявам се да съм ви била полезна!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Юни 11, 2012, 09:39:46 am
да, боги ме е изпреварила :)
промените влизат в сила от днес, мисля :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ra40 в Юни 11, 2012, 13:29:29 pm
И да повторя ,за да сме сигурни" заповедта влиза в сила ,започва да тече 1 годишния срок,14 дена след като е връчена-така ли??? Смисъл,ако сме получили обаждане преди седмица и имаме уговорка,да взмем  заповедт си на 19.06.12г,то тя влиза в сила от 02.07.12г /ако не бъркам/!???? И понеже промените в Правилника влизат в сила от днес,то всяка заповед взета след днешна дата е със срок от една година,нали?? А тези,които са си ги получили  в срока от две седмици преди днешна дата,дали няма и те да получат удължаване на срока?В смисъл,след като въпреки връчването,заповедите им не са все още в сила,поради 14 дневния срок ,който се полага за оспорване? Разбрахти ли ми въпросите?? 8O
 Момичета,като тегля декларация за съгласие от сайта на ФАР ми излиза много неподредена-без "глава"!! Дали е някакъв бъг или това е оригиналната форма? Ако някой има нещо по-прегледно,некща ми го изпрати или като линк!!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Bogi в Юни 11, 2012, 13:40:33 pm
И да повторя ,за да сме сигурни" заповедта влиза в сила ,започва да тече 1 годишния срок,14 дена след като е връчена-така ли??? Смисъл,ако сме получили обаждане преди седмица и имаме уговорка,да взмем  заповедт си на 19.06.12г,то тя влиза в сила от 02.07.12г /ако не бъркам/!???? И понеже промените в Правилника влизат в сила от днес,то всяка заповед взета след днешна дата е със срок от една година,нали?? А тези,които са си ги получили  в срока от две седмици преди днешна дата,дали няма и те да получат удължаване на срока?В смисъл,след като въпреки връчването,заповедите им не са все още в сила,поради 14 дневния срок ,който се полага за оспорване? Разбрахти ли ми въпросите?? 8O
 Момичета,като тегля декларация за съгласие от сайта на ФАР ми излиза много неподредена-без "глава"!! Дали е някакъв бъг или това е оригиналната форма? Ако някой има нещо по-прегледно,некща ми го изпрати или като линк!!
Рачо, аз ще ти отговоря като юрист  :lol:
От правна гледна точка, индивидуалният административен акт влиза в сила 14-дни след връчването му, ако не е оспорен. Дали във ФАР са наясно с това, аз не знам.
А иначе въпросите ти за издадените по-рано заповеди са безспорно логични.
За съжаление не са предвидени преходни разпоредби, с които да се продължи действието на правила, или пък да се уреди тяхното прилагане спрямо висящи правоотношения или спрямо юридически факти, които са започнали, но не са завършени при действието на изменената норма на акта.

Така че, при липса на изрична правна регламентация, аз смятам че нормата има действие единствено за в бъдеще, т.е. за заповедите, издадени след 11.06.2012г., тъй като от тогава влизат в сила тези промени.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ra40 в Юни 11, 2012, 13:43:19 pm
да,разбрах! Благодаря,Боги! ще си проличи по заповедите ,които се получат.Предполагам,че юристите на фонда са приели някакво тълкувание също. За жалост,дълбоки са дебрите юридически,нали!? :lol:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Bogi в Юни 11, 2012, 14:04:16 pm
А декларацията ти излиза "без глава" :lol:, защото е включена функцията Hide White Space. Просто трябва да кликнеш най-отгоре, за да ти се появи горното поле.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ra40 в Юни 11, 2012, 14:14:13 pm
Да,права си,но пак е празно полето.Няма ли ФАР някакви "глави" за документите си??? Аз за това се учудих?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Bogi в Юни 12, 2012, 19:33:38 pm
Да,права си,но пак е празно полето.Няма ли ФАР някакви "глави" за документите си??? Аз за това се учудих?
Сега те разбрах - ти имаш предвид антетка. Тъй като това е лична декларация, не е необходимо да има антетка на ФАР.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: juli4ka в Юни 12, 2012, 19:38:15 pm
Удължените заповеди  също ли ще имат срок 1 година ...или 6 месеца?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Марина75 в Юни 13, 2012, 20:49:24 pm
Привет,на мен не ми търпи търпилото и ще питам-отивам на 19.06.2012г.да си получа заповедта за трети опит,дали срокът вече ще е 1 год.?Живо ме интересува,тъй като мъжът ми позакъса със здравето и ще е по-добре за нас да е 1 год.Извинявам се,но нямам търпение до вторник,а знам че Стефи е наясно.Благодаря.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Юни 14, 2012, 08:46:30 am
да, 1г. ще е :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Марина75 в Юни 14, 2012, 09:24:57 am
да, 1г. ще е :)
:thankyousign: osi_9 супер много ме зарадва,Стефи.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: dhhdesi в Юни 14, 2012, 23:09:48 pm
Тази новина ще е от полза и за мен,  :bighug: :cheerleader: тъкмо се притеснявах дали ще ми стигне времето за възстановяване, след операцията,  преди да ми изтече заповедта. Много се радвам за тази промяна :balk_46:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Бамбукита в Юни 19, 2012, 19:28:45 pm
Момичета здравейте! Новичка съм във форума, но имам един спешен въпрос. Имам подадена молба за инвитро, преди малко видях в сайта им че съм одобрена. Номера ми е 13711 и сигурно другия месец ще ми се обадят да ида да я взема. Да, ама съм бременна и ще раждам около 9ти юли. Кажете ми моля ви какво да правя - да си я взема ли и да позачакам 1 г. за опит (ако се наложи де) или да им кажа че ще раждам/ или ако вече съм родила до обаждането им. Какво правят - заделят ги и после? Когато реша за опит отивам и я взимам ли? Страх ме е да не си изгубя правото. Моля ви за съвет!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Юни 20, 2012, 09:51:18 am
Трябвало е да кажеш като са ти звъннали, че си бременна и за сега не искаш да си взимаш заповедта, във фонда ги пазят. Но при положение, че не си казала, а имаш и дата вече е хубаво да се обадиш или ако искаш да отидеш на дата и да се разбереше директно с д-р Лалев.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: hope-love в Юни 20, 2012, 09:58:23 am
Извинявам се, че се вмъквам, ама Бамбукита пише, че още на си и се обадили по телефона, а очаква да го направят скоро и иска съвет какво да каже, когато и звъннат с конркерта дата за получаване. За одобрението е разбрала само от информацията за статуса в сайта на Фонда.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Юни 20, 2012, 10:52:28 am
грешката е моя, прочела съм по диагонал, но това което съм написала е валидно, просто сега като й се обадят за дата за получаване да обясни, че е бременна и моли да й заделят заповедта, това е :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Бамбукита в Юни 20, 2012, 10:56:47 am
Здравейте, момичета! Само да си коригирам номера - 13712 (допуснала съм механична грешка при писането).
Да, още не са ми се обадили, само от сайта им разбрах че съм одобрена. Май вярно трябваше да им се обадя да им кажа, че съм бременна, когато разбрах, но понеже в началото имах и малко проблем (кървене и лежах за задържане), някак си даже бях забравила за Фонда. После всичко се нареди, притесненията отминаха, трепетното очакване започна и съвсем скоро преди има няма месец два се сетих да проверя какво става. И сега се чудя как да процедирам.
StefiZ[/b, като ми я заделят, какво се прави след това? Да речем раждам си сега детето, минава разумно време да ми дойде време за второ и им се обаждам че искам да я ползвам ли? Само че мен ме тревожи това дали има срок в който чакат, все пак едва ли биха ме чакали 2-3 год?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Юни 20, 2012, 11:09:05 am
2-3г. за съжаление няма как да ти се пази, мисля след 1г. д-р Лалев ги анулира, но не съм сигурна. По-важното в случая е че не си губиш опита, т.е. отново имаш право на 3 опита (ако това ти е 1-ви, да речем). При следващото подаване наред с документите ще приложиш и една молба свободен текст, в която обясняваш, че си имала заповед, която не си използвала и молиш да ти се разгледат документите приоритетно, например. Но това ще го мислим след 2г., важното е сега да родиш и всичко да е наред :) :wink:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Бамбукита в Юни 20, 2012, 12:21:58 pm
Благодаря ти за отговора. Ако ги пазят една година е добре, нормално е да не е повече. Нека ми звъннат за заповедта и ще ги питам. Можеш ли да ми дадеш тел.на този д-р Лалев, или с всеки един друг мога да говоря?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Юни 20, 2012, 13:23:38 pm
телефоните ги има на сайта на фонда, виж от там :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: hope-love в Юни 21, 2012, 08:57:06 am
Вчера изпратихме докумнните за втори опит по куриер. Каква е практиката на Фонда - ще ми се обадят ли, за да ми кажат входящ номер или аз трябва да позвъня? Евентуално - след клоко дни да се обадя?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Юни 21, 2012, 10:18:35 am
ако не ти се обадят до 3-4 дни, позвъни ти :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ra40 в Юни 21, 2012, 10:42:53 am
Момичета,на самата заповед не виждам да пише срок на валидност,т.е. краен срок за използването и! Как разбирате до кога е?? Заповедта е с дата 20.06.12г.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: avallon в Юни 21, 2012, 10:48:29 am
Момичета,на самата заповед не виждам да пише срок на валидност,т.е. краен срок за използването и! Как разбирате до кога е?? Заповедта е с дата 20.06.12г.
По презумция една година (вече) след датата на връчване.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ra40 в Юни 21, 2012, 10:52:45 am
Благодаря ти за бързия отговор. :)Надявам се да си права,макар че съвсем няма да я оставяме да "събира прах"!!! :wink:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: sulza в Юни 28, 2012, 13:27:20 pm
здравейте,дано не съм досадна с въпроса си,но вторият ми опит по фонда е успешен,в такъв случай мога ли да кандидатствам за третия си опит след като имам вече детенце
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: anelino в Юли 03, 2012, 13:00:14 pm
Момичета имам един малко тъп въпрос,някъде може и да е писано за това,но се надявам и вие да ми помогнете.
Заповедта от фонда лично ли трябва да се вземе или може да ти я вземе друг с направено пълномощно например?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ra40 в Юли 03, 2012, 16:12:31 pm
Абсолютно може да бъде получена от друг,но пълномощното трябва да е нотариално заверено!! /от собствен опит  :wink:/.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Tincheto в Юли 03, 2012, 17:29:36 pm
На мен лично ми отказа пълномощно.Казаха ми,че лично се получават заповедите!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Nyxia в Юли 16, 2012, 11:46:23 am
Здравейте!
Имате ли представа дали се събират все още обществени съвети за разглеждане на документи? Номерата от 15306/23.02.2012 стоят в статус "предстоящо разглеждане", а последно там нещата помръднаха около средата на м. май. В случай, че ще има неодобрени от м. февруари, не се ли губи много време, ако трябва да се допълнят някакви документи, да се направят изследвания и т.н.
Ако имате информация, моля пишете.
Благодаря Ви предварително!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Юли 16, 2012, 11:57:48 am
да, ОС заседава мин. 2 пъти в месеца, разглеждат се молби. Явно има забавяне с ъпдейтването на сайта.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: @Viki@ в Юли 17, 2012, 10:12:16 am
записвам се да следя темата  :oops:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: пипилота83 в Юли 20, 2012, 12:26:55 pm
здравейте момичета можете ли да ми кажете дали всички хормонални изследвания по време на стимулацията ги поема фонда или само определен брой ?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: sis_i в Юли 20, 2012, 13:11:08 pm
мисля, че само 10 хормона, защото имам спомен, че мен ме караха да си доплатя 2.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: пипилота83 в Юли 20, 2012, 22:31:30 pm
мерси
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ~Саня~ в Юли 23, 2012, 11:00:18 am
Мога ли да сменя заповедта за друга клиника, след като вече съм я взела/след 1-2 месеца/ или това става само в деня на самото взимане?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: tet в Юли 24, 2012, 14:52:18 pm
Здравейте момичета! Рискувам да задам банален въпрос, но прерових форума и неуспях да намеря точна информация. Разбрах че, при смяна на клиниката се подава молба да Директора на фонда. Въпросът ми е: Свободен текст ли трябва да е молбата(заявлението)с което ще искам новата заповед или е готова бланка, която ще взема от там. И първо при др. Лалев ли трябва да ое влезе или.....какъв е реда в този случай?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Юли 24, 2012, 15:03:24 pm
свободен текст, но трябва да приложиш и уверение от новата клиника, че са съгласни да те поемат като пациент.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: tet в Юли 24, 2012, 16:16:57 pm
Благодаря Стефи за бързия отговор. Имам всичко необходимо от новата клиника. Но първо при д-р Лалев ли трябва да вляза и да дам заявлението или ....?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Юли 25, 2012, 08:46:56 am
да, да, след това той ще ти каже в коя стая да отидеш, за да ти пренапишат заповедта :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: tet в Юли 25, 2012, 12:18:12 pm
Отново благодаря!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: mishle87 в Юли 25, 2012, 17:42:22 pm
Здравейте момичета,с моята половинка сме в очакване на одобрение от ФАР,интересува ме,ако някой е в течение на нещата,след статус"одобрен" колко време минава до вече самото финансиране?Не ми е ясно и друго,когато се обадят за заповедта,това означава ли,че процедурата е вече финансирана :?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: geri03_73 в Юли 25, 2012, 17:53:49 pm
mishle87,до статус"Одобрена"се чака от 2 до 3 месеца,а до получаване на заповедта 10-11м.Самото финансиране на опита се случва когато занесеш заповедта в клиниката,там те ти я активират и тогава се отпускат 40%от тези 5000лв т.е 2000лв.Останалата се превежда на клиниката след приключване на опита,когато правят калкулация на средствата изразходвани за лекарства и прегледи.Дават ти протокол-фактура и сама виждаш да ли имаш нещо за доплащане или не.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: mishle87 в Юли 26, 2012, 09:29:55 am
Благодаря за отговора geri03_73,един месец вече мина от както сме получили номерчето,сега остава само да чакаме,и разбира се да се въоръжим с повечко търпение. :wink:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: sistur в Август 10, 2012, 13:45:08 pm
Здравейте,
не знам дали въпросът ми е за тук, но имам следният казус. Подадох си документите за фонда и два пъти ме одобряват. След получаване на заповедите съм правила двата опита завършили с отрицателни резултати. Засега още не съм подала за трето одобрение документи. Въпросът ми е следния: когато си падавах и двата пъти документите ги подавах от мое име и от името на мъжа ми. Поради различни стекли се обстоятелство мога ли сега за третия път да подам документи само от мое име. И да ми бъде поет от фонда опит като самотна жена.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Tincheto в Август 10, 2012, 13:49:13 pm
Да,можеш!Но мисля,че се попълва декларация за смяна на партньора!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Tincheto в Август 10, 2012, 13:53:03 pm
Здравейте,
не знам дали въпросът ми е за тук, но имам следният казус. Подадох си документите за фонда и два пъти ме одобряват. След получаване на заповедите съм правила двата опита завършили с отрицателни резултати. Засега още не съм подала за трето одобрение документи. Въпросът ми е следния: когато си падавах и двата пъти документите ги подавах от мое име и от името на мъжа ми. Поради различни стекли се обстоятелство мога ли сега за третия път да подам документи само от мое име. И да ми бъде поет от фонда опит като самотна жена.

Можеш да се обадиш във Фонда за по-сигурно и да попиташ..
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: marieta25 в Август 21, 2012, 12:13:46 pm
здравейте момичета!!!Тъй като остават 500 номера до нашия,а ние сменихме клиниката,кога точно трябва да подам молба,като ми звъннат или по-рано???
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: avallon в Август 21, 2012, 12:23:15 pm
здравейте момичета!!!Тъй като остават 500 номера до нашия,а ние сменихме клиниката,кога точно трябва да подам молба,като ми звъннат или по-рано???
В деня на взимане на заповеддта можеш да дадеш молбата - там дават формуляр, попълваш го и докато влезеш да ти я връчат (заповеддта) променят името на клиниката. Трябва да носиш бележка от избраната клиника, че те приемат.
Аз сутринта минах през клиниката , взех си бележка, от там отидох във Фонда, дадох бележката, попълних молба за смяна и когато след 10 мин.(не повече) влязох при Д-р Лалев заповеддта ме чакаше готова с името на новата клиника.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: marieta25 в Август 21, 2012, 12:45:54 pm
здравейте момичета!!!Тъй като остават 500 номера до нашия,а ние сменихме клиниката,кога точно трябва да подам молба,като ми звъннат или по-рано???
В деня на взимане на заповеддта можеш да дадеш молбата - там дават формуляр, попълваш го и докато влезеш да ти я връчат (заповеддта) променят името на клиниката. Трябва да носиш бележка от избраната клиника, че те приемат.
Аз сутринта минах през клиниката , взех си бележка, от там отидох във Фонда, дадох бележката, попълних молба за смяна и когато след 10 мин.(не повече) влязох при Д-р Лалев заповеддта ме чакаше готова с името на новата клиника.
много ти благодаря за бързия и изчерпателен отговор,дано това да е вашия опит,късмет!!!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Lailah в Август 25, 2012, 07:50:00 am
Аз имам подобно питане на систур. Имам две заповеди използвани и сме подали документи за трета, очаквам одобрение към края на годината. Разделихме се с мъжа ми и ме интересува какво да направя да не загубя третия опит. Нямам намерение да го ползвам сама с донор поне на този етап  :?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Lailah в Август 28, 2012, 19:47:08 pm
Аз имам подобно питане на систур. Имам две заповеди използвани и сме подали документи за трета, очаквам одобрение към края на годината. Разделихме се с мъжа ми и ме интересува какво да направя да не загубя третия опит. Нямам намерение да го ползвам сама с донор поне на този етап  :?
Никой ли си няма на идея  :oops:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Август 29, 2012, 09:09:30 am
можеш да си продължиш срока на заповедта, можеш да подадеш молба че няма да я използваш към момента, за да се анулира и да не загубиш правото на 3-ти опит. варианти много, но всичките изискват да отидеш до фонда да говориш с д-р Лалев и да подадеш молба.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Lailah в Август 30, 2012, 14:32:57 pm
можеш да си продължиш срока на заповедта, можеш да подадеш молба че няма да я използваш към момента, за да се анулира и да не загубиш правото на 3-ти опит. варианти много, но всичките изискват да отидеш до фонда да говориш с д-р Лалев и да подадеш молба.
Мерси много за отговора, говорих с клиниката, та док ме посъветва да не изтеглям документите, ако си взема заповедта и не съм ползвала опита, нямало да го загубя, а просто ще трябва после наново да подам документи, но не знам дали въпреки всичко ще трябва пак да отида до фонда  :?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: micita в Септември 03, 2012, 12:26:01 pm
Здравейте всички тук,с мъжа ми ще кандидатстваме за финансиране по ФАР, днес се обадих в избраната от нас клиника и специалист за да си запиша час, предполагам там ще ми разяснят какво точно трябва да предприемем. До колкото прочетох по тази тема, повечето от вас са отъпкали тази пътека, може ли да ми кажете, трябвали да попълвам заявлението и декларациите предварително или да чакам консултацията с доктора?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ra40 в Септември 03, 2012, 13:10:04 pm
Споко,бе!!! :wink:направи си консултацията с избрания доктор и щом решите,клиниката ще ви подготви документите.Няма да се притеснявате!!! :wink:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: micita в Септември 03, 2012, 14:32:28 pm
Благодаря  :wink:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: dennyca в Септември 03, 2012, 15:57:34 pm
Здравейте,имам следната питанка?При получаване на заповедта мога ли сама да я получа или трябва да сме двамата с мъжа ми?И необходимо ли е нещо друго да се носи като документ при получаване на заповедта.Благодаря.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: avallon в Септември 03, 2012, 16:01:45 pm
Сама можеш да я получиш. Аз носих копия от личните карти, заверени "вярно с оригинала" и подпис, защото когато подавахме документите бяхме още със старите ЛК.
Успех
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: migra в Септември 09, 2012, 11:32:09 am
Здравейте искам да ви питам излязоха резултатите от изследванията ми и малко съм притеснена понеже пролактина ми е малко висок 637.80 с референтни стойности 72-511.Би ли било това причина да ми се отложила ин витро процедурата?Планувана е за м.Октомври
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: dennyca в Септември 09, 2012, 21:15:01 pm
И мен ме вълнува този въпрос.Аз преди време приемах Достинекс,заради високия пролактин,който спрях след контролно изследване и добри резултати.Но ето че сега е два пъти над нормата.И аз си чакам заповедта и се надявам до края на годината да стартираме.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ВиЛиЛи в Септември 10, 2012, 12:42:52 pm
Здравейте момичета,имам следният въпрос.Ще подготвяме документи за кандидатстване към фонда,по точките за неизяснен стерилитет.Правила съм инсеминации преди години,като лекаря ми правеше инсеминациите в частният си кабинет,не ми е давал никакви документи или епикризи,а след като онзи ден говорих с него разбрах че не пази архив,освен записките му в папка в компютъра.Той ми каза,че ще издаде какъвто документ е нужно,но аз не знам какво се изисква.При положение ,че нямам никакви оригинални документи от време оно-2007 год.,какво трябва да напише той и може ли да се напише такова нещо със задна дата.Изобщо имате ли идея как да процедирам в момента,защото човека е готов да помогне ,но не е подготвял такива документи преди и очаква аз да му кажа какво се изисква.
Благодаря ви предварително.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ivetod в Септември 13, 2012, 13:10:02 pm
ВиЛиЛи, преди години ние също кандидатствахме по същия показател - неизяснен стерилност.По повод инсеминациите от клиниката ми дадоха епикриза, в която подробно бе описана всяка инсеминация, стимулациите и съответно резултатите.


Аз имам въпросче към вече родилите мами.
Синът ни се роди на 15 автуст, благодарание на финансовата помощ от ФАР /втори опит/ - необходимо ли е да информирам фАР за раждането. Спомням си, че при констатирането на сърдечна дейност попълвах декларация до ФАР. Може да е коментиран въпроса някъде, но с малчо не ми остава време да се поровя.
Благодаря! 
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Септември 13, 2012, 13:19:40 pm
да, необходимо е :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ivetod в Септември 13, 2012, 13:39:50 pm
Благодаря Стефи. А това чрез клиниката ли става или лично от мен във ФАР?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Септември 13, 2012, 13:41:58 pm
от теб във ФАР :)
клиниката също е длъжна да подаде информация.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ivetod в Септември 13, 2012, 13:44:10 pm
Благодаря!
Поздрави :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: avallon в Септември 13, 2012, 14:28:59 pm
Въпросче - веднъж получена заповед от фонда след това може ли да се сменя клиниката и как става ако може.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Септември 13, 2012, 14:57:57 pm
може, отиваш във фонда с оригинала на заповедта и с писмено уверение от новата клиника, че ще те приеме като пациент и ще ти напишат нова заповед.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: avallon в Септември 13, 2012, 15:00:34 pm
Много благодаря.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ВиЛиЛи в Септември 13, 2012, 16:06:42 pm
Ивето,благодаря ти за отговора.Явно ще се озорим с епикризата,защото не знам как ще напише подробна епикриза,при положение,че не пази архив.Но ще видим каква ще я свършим.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: sulza в Септември 13, 2012, 16:23:10 pm
Здравейте,току що прочетох,че трябва да уведомя ФАР за родено дете.Как става това,при мен се получи от втори опит.И при това положение мога ли да упражня правото си на трети опит или не се полага.Благодаря за отговора предварително.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ivetod в Септември 13, 2012, 17:18:14 pm
Ивето,благодаря ти за отговора.Явно ще се озорим с епикризата,защото не знам как ще напише подробна епикриза,при положение,че не пази архив.Но ще видим каква ще я свършим.

По горе пишеш, че док има файл в компютъра за инсеминациите. Може да ползва тях за изготвяне на епикризата - описва всяка една по дати, медикаментозна стимулация, брой фоликули, резултата и така за четирите, като накрая пише че е не е постигната бременност - поне до колкото си спомням при мен това пишеше. Говори с док.
Успех!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: galka в Септември 14, 2012, 00:38:19 am
Здравейте, имам следната питанка  :?, вече си имаме детенце благодарение на втория ни опит от фонда и искам да използвам правото си на третия опит (ако може), но трябва ли да правим някакви изследвания или да отида в клиниката за да ми дадат документа за фонда.Незнам какво трябва да направя и към кой да се обърна. Успешния ни опит беше през 2010г., с мъжки фактор сме?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: greisi в Септември 26, 2012, 18:44:45 pm
Здравейте,момичета.Искам да попитам след колко време може да се провери статуса на номера? Струва ми се,че с моя номер има някакъв проблем - документите са подадени април месец и още не е разгледан от обществен съвет 8O.
Пише това:
"Дата на регистрация: 27.4.2012
Решение на Обществения съвет: Предстоящо разглеждане от обществен съвет."
 
Не се ли бави много?Това ми е втори опит по ФАР.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Септември 26, 2012, 21:56:35 pm
разгледан е, просто не е обновен статуса в сайта.
това го пиша през има няма 5-6 постинга :wink:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: teddita1974 в Септември 27, 2012, 01:17:42 am
Здравейте, нова съм във форума, моля да бъда извинена предварително ако задавам въпроси на които вече е отговорено  :oops:.
В началото на година подадохме д-ти към Фонда. Вчера са се обадили от фонда да кажат, че сме одобрени и да запишат дата и час за получаване на заповедта (към момента и двамата със съпруга ми живеем извън страната и сме оставили тел. за връзка на наш роднина).
Ужасно много съм притеснена, защото от фонда не са отговорили с колко можем да се забавим при получаването на заповедта. Което всъщност много ме учуди, тъй като при подаване на д-тите изрично ги уведомих че ми предстои пътуване извън страната с неопределен срок и на въпроса ми ако не съм в България когато е готова заповедта мога ли да я получа по - късно, те ми отговориха че мога да я получа по - късно, като съответно  не визираха срок за това.
Знаете ли с колко време мога да си отложа получаването на заповедта? За да пристигнем в България, на нас са ни необходими поне 1-2месеца-уреждане на отпуски и т.н. да не изпадам в подробности  :(
Заповедта може ли да се вземе от упълномощено лице- пълномощно заверено в българско посолство дали ще признаят? И съответно ако става с пълномощно, то може ли да бъде свободен текст или има някаква изрична бланка?
След получаване на заповедта, ако по медицински причини не може да се направи инвитро в рамките на 1 година (разбрах, че заповедта е валидна за 1 година), знаете ли с колко време може да се удължи заповедта?
Благодаря ви предварително за отговорите, притеснена съм сама да не объркам нещата, поради незнание. Освен това смятам да се обадя във Фонда, дали е удачно да говоря с г-н Лалев или е за препоръчване да се обърна към консултантите?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Септември 27, 2012, 10:39:15 am
Здравей, не е проблем да си вземеш заповедта по-късно, а не в посочения от тях ден. Хубаво е да говориш с д-р лалев и да му обясниш всичко и да се разберете например, че след 2м. ще я вземеш.
Може и със заверено пълномощно, но за теб не е изгодно, защото от получаването на заповедта започва да ти тече едногодишния срок за използването.
Така че моят съвет е да я вземеш по-късно :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: greisi в Септември 27, 2012, 13:12:21 pm
Благодаря ти,StefiZ.Извинявам се за недоглеждането. :oops:
Ами тогава ще чакам обновяването в сайта им.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ВиЛиЛи в Септември 27, 2012, 17:10:02 pm
Има ли момичета кандидатсвали за фонда с мъжки фактор и диагноза Астенозооспермия,бих искала да попитам дали втората ,потвърждаваща спермограма трябва да е пак разширена,или подвижността и този проблем се виждат при обикновена.и каква изисква фондът ,де,че не намерих подробностти за самия вид на спермограмата.Благодаря предварително,с чисто нов мъжки фактор сме и съм съвсем ненаясно с тези неща.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Септември 27, 2012, 17:14:32 pm
и в двете спермограми трябва да се изследват подвижност, концентрация, морфология и т.н., защото за доказване на проблема и в свете трябва да има мин. 2 еднакви показателя под норма.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: evgeniii80 в Септември 27, 2012, 19:06:06 pm
Ние скоро подавахме документи по фонда за втори път-докторката ни каза,че фонда има ново изискване за тези които са с мъжки фактор.Трябва да има становище от андролог.Ние сме при д-р Бъчваров и като му казахме за това становище той го написа веднага.Успех!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: evgeniii80 в Септември 27, 2012, 19:10:31 pm
Първият път правихме две разширени спермограми от две различни клиники.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Мели в Септември 27, 2012, 20:37:08 pm
Има ли момичета кандидатсвали за фонда с мъжки фактор и диагноза Астенозооспермия,бих искала да попитам дали втората ,потвърждаваща спермограма трябва да е пак разширена,или подвижността и този проблем се виждат при обикновена.и каква изисква фондът ,де,че не намерих подробностти за самия вид на спермограмата.Благодаря предварително,с чисто нов мъжки фактор сме и съм съвсем ненаясно с тези неща.

Това са изискванията:

- за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 2 - документи от извършването на два или повече спермални анализа с най-малко един месец между тях в повече от едно лечебно заведение, получило разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, последният от които е извършен преди не по-повече една година преди подаване на заявлението; ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер; консултация с уролог

Ако заключението е астенозооспермия, няма да имате основание за кандидатстване по фонда. Ето това са изискванията:

2. стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):
а) обструктивна аzoospermia, при положение че са налице данни (клинични и хистологични) за наличие на достатъчна сперматогенеза;
б) олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
аа) обем на еякулата < 1,0 ml;
бб) концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);
гг) сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ВиЛиЛи в Септември 28, 2012, 10:37:07 am
Благодаря ви за отговорите,но явно аз не съм разбрала.Нали астенозооспермията е намалена подвижност ,която се изразява в :
вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);

Нашата подвижност А+Б групи е общо 27% и морфологията е 5%(за морфологията само не мога да се ориентирам по СЗО или по Крюгер е).Първата ни спермограма е разширена,но не знам дали в обикновените се отчитат тези неща,за да потвърдим проблема с обикновена спермограма(защото съгласете се разширената е значително по-скъпа).
И ясно ,значи трябва консултация с уролог.
Още веднъж-благодаря ви,но до скоро се запознавах с изисскванията за неизяснен стерилитет,а той през това време се изясни  :(
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Септември 28, 2012, 10:45:00 am
значи трябва да имате две спермограми в които тези два критерия да са под норма.
нека Мели да каже дали в обикновената се изследва морфология, защото аз си мисля, че не.
а за консултацията с уролог, да, задължителна е.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ВиЛиЛи в Септември 28, 2012, 10:50:50 am
И аз мисля,че в обикновената няма,но ми се искаше да спестим сто и няколко лева  :(Нищо де,благодаря ви много за отговорите.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: teddy_music в Септември 28, 2012, 22:23:38 pm
Здравейте, форумци!
Може и да не съм на най-подходящото място, ама и аз да попитам.
Сега - октомври месец- ще взема заповед от фонда.Интересува ме какви изследвания трябва да направя преди самата процедура.Да добавя, че съм в Селената в Пловдив.
Ще говоря и лекаря, но ако някой може да помогне от вас, ще съм благодарна.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: teddita1974 в Септември 29, 2012, 07:11:10 am
Здравей, не е проблем да си вземеш заповедта по-късно, а не в посочения от тях ден. Хубаво е да говориш с д-р лалев и да му обясниш всичко и да се разберете например, че след 2м. ще я вземеш.
Може и със заверено пълномощно, но за теб не е изгодно, защото от получаването на заповедта започва да ти тече едногодишния срок за използването.
Така че моят съвет е да я вземеш по-късно :)

Сърдечно благодаря за бързия отговор  :D!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Serendipity в Септември 29, 2012, 09:17:46 am
Здравейте, форумци!
Може и да не съм на най-подходящото място, ама и аз да попитам.
Сега - октомври месец- ще взема заповед от фонда.Интересува ме какви изследвания трябва да направя преди самата процедура.Да добавя, че съм в Селената в Пловдив.
Ще говоря и лекаря, но ако някой може да помогне от вас, ще съм благодарна.
Здравей!

Най-добре е да си запишеш час при лекаря си преди получаването на заповедта. Той ще ти каже какви изследвания трябва да се направят. Някои лекарства също се започват предварително. Между другото, има тема за Селена, където можеш да питаш за всичко. :)
Да споделя аз какви изследвания съм правила - генетични, имунологични, хормони на щитовидната жлеза, микоплазма/уреаплазма/хламидия, серология, цитогенетични, вагинален и цервикален секрет... Дано не пропускам нещо. Лекарят ти ще те насочи кои кога да пуснеш. Желая ти успех! :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: хриси-б в Октомври 01, 2012, 20:38:36 pm
Здравейте. Във сайта на ФАР при проверка на статуса излиза: Решение на Обществения съвет: Получена заповед.  Номера е 161**. Предполагам, че е грешка-до преди 2-3 дни излизаше Очаква разглеждане.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: rtfrtf в Октомври 01, 2012, 20:42:17 pm
Здравейте. Във сайта на ФАР при проверка на статуса излиза: Решение на Обществения съвет: Получена заповед.  Номера е 161**. Предполагам, че е грешка-до преди 2-3 дни излизаше Очаква разглеждане.
Това твоето номерче ли е? Или просто сравняваш? А съседните номера как са?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: хриси-б в Октомври 01, 2012, 20:47:53 pm
Моето си е.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: rtfrtf в Октомври 01, 2012, 21:09:22 pm
За съжаление в този случай нямам идея. Единствено мога да те посъветвам да се обадиш по телефона на Фонда.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Октомври 02, 2012, 09:03:09 am
обаси се, може да е техническа грешка.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: sugari75 в Октомври 02, 2012, 10:23:42 am
http://www.moreto.net/novini.php?n=187105&p=8
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: titita в Октомври 02, 2012, 12:11:02 pm
Здравейте, при подаване на документи за трети опит, трябва ли да прилагам епикриза от първия или само от втория опит. От клиниката сега ми казват, че трябва да прилагам и от първия, а клиниките са различни и аз нямам копие на епикризата от Плевен.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ВиЛиЛи в Октомври 10, 2012, 12:23:34 pm
Здравейте отново,при подаването на документите ,трябва ли и двамата да отидем до там или мога и сама да свърша работата?Благодаря предварително.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Мецани в Октомври 10, 2012, 12:28:25 pm
При подаване на документите не е задължително да присъстват и двамата партньори, т.е. можеш да свършиш работата и сама  :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ВиЛиЛи в Октомври 10, 2012, 12:41:41 pm
При подаване на документите не е задължително да присъстват и двамата партньори, т.е. можеш да свършиш работата и сама  :)
Благодаря!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: pipi-ripi в Октомври 10, 2012, 19:40:08 pm
Само накарай съпруга си да напише "Вярно с оригинала" и да се подпише на копието от личната карта
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ili7372 в Октомври 10, 2012, 21:28:18 pm
Може ли епикризите да са копия и да  се напише "Вярно с оригинала"и подпис ?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Tincheto в Октомври 10, 2012, 22:02:24 pm
Може ли епикризите да са копия и да  се напише "Вярно с оригинала"и подпис ?

Да,може!Ние точно копия сме им изпратили..:))Късмет ви желая....;))
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ili7372 в Октомври 10, 2012, 22:22:36 pm
 :bighug:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: megito78 в Октомври 11, 2012, 18:24:14 pm
Решихме се и ние с мъжа ми да кандидатстваме за инвитро към фонда,но не ми стана ясно кое е първото нещо което трябва да се направи,четох четох и се обърках отвсякъде.Изследвания ли се правят първо, или се отива в клиниката която си избрал за ин витрото?И документите кога и къде се носят.Толкова ми е неясно всичко и единствено разчитам на вашата помощ.Кое след кое следва и какво се носи и прави?Не ми се иска да отида в клиниката първо  да губим време и пари, а да е трябвало да се направи преди това нещо друго или да се носят някакви документи.Много се извинявам и знам,че го пише някъде но нищо не откривам.Благодаря ви предварително и ще очаквам да ми отговорите.Извинете ме отново:)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: pipi-ripi в Октомври 11, 2012, 18:55:12 pm
megito78 на мен ми подготвиха документите в клиниката. Аз само попълних няколко декларации и занесох всичко, така че не мога да видя в момента какво съм подала. Мисля, че първо трябва да имаш диагноза, а тя няма как да стане без съответните изследвания.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: amanda в Октомври 11, 2012, 18:59:22 pm
В клиниката която си избрала би трябвало да знае каква е процедурата за подаване на документи,така че като отидеш ще потготвите всичко.Ето и тук можеш да прочетеш:
http://www.far-bg.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=10:%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0?&Itemid=17
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: megito78 в Октомври 11, 2012, 19:16:26 pm
megito78 на мен ми подготвиха документите в клиниката. Аз само попълних няколко декларации и занесох всичко, така че не мога да видя в момента какво съм подала. Мисля, че първо трябва да имаш диагноза, а тя няма как да стане без съответните изследвания.

Значи първо трябва да отида в клиниката така ли?Какво трябва да нося с меН?Тези декларации от къдеги взимам?Имам епикриза от лапароскопията която правих преди 4-5 години,че едната ми тръба е запушена а другата трудно проходима,преди две години имах извънматочна бременост при която тази трудно проходима тръба беше оперативно отстранена заедно с плода вътре:(Става ми много тежко и мъчно като се върна в миналото,но за да обясня какво ми е положението и за да получа отговори на въпросите си трябва да ви разкажа.Та така  имам и документ,че тръбата ми е отстранена.Останах с една тръба,която  при лапароскопията тогава ми казаха,че е напълно запушена.Много съм объркана и всичко е толкова сложно,на всичко отгоре фирмата в която работи мъжа ми изобщо не толерира болнични,отпуски,проблеми ,ще вземем и кредит понеже не знам и колко ще излезнат всички неща,изследванията преди,след това,самата процедура,чета че на някой  им е излязла доста висока сумата 3-4 х.лв. а уж е безплатно и т.н.Другият ми проблем,че съм безработна и направо ще откача.Никой не желае да ни помогне поне малко от малко, само питат кога ще ставаме баба и дядо и само ревът на мъжа ми, с което още повече ме депресират и огорчават.Нямам думи да опиша в какво състояние съм вече,само вие може да  ме разберете.Помогнете ми с информацията,която ще ми е нужна много ще ви бъда благодарна.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: megito78 в Октомври 11, 2012, 19:22:44 pm
В клиниката която си избрала би трябвало да знае каква е процедурата за подаване на документи,така че като отидеш ще потготвите всичко.Ето и тук можеш да прочетеш:
http://www.far-bg.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=10:%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0?&Itemid=17

Миличка благодаря ти за тази информация.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: pipi-ripi в Октомври 11, 2012, 19:31:10 pm
megito78 на мен ми подготвиха документите в клиниката. Аз само попълних няколко декларации и занесох всичко, така че не мога да видя в момента какво съм подала. Мисля, че първо трябва да имаш диагноза, а тя няма как да стане без съответните изследвания.

Значи първо трябва да отида в клиниката така ли?Какво трябва да нося с меН?Тези декларации от къдеги взимам?Имам епикриза от лапароскопията която правих преди 4-5 години,че едната ми тръба е запушена а другата трудно проходима,преди две години имах извънматочна бременост при която тази трудно проходима тръба беше оперативно отстранена заедно с плода вътре:(Става ми много тежко и мъчно като се върна в миналото,но за да обясня какво ми е положението и за да получа отговори на въпросите си трябва да ви разкажа.Та така  имам и документ,че тръбата ми е отстранена.Останах с една тръба,която  при лапароскопията тогава ми казаха,че е напълно запушена.Много съм объркана и всичко е толкова сложно,на всичко отгоре фирмата в която работи мъжа ми изобщо не толерира болнични,отпуски,проблеми ,ще вземем и кредит понеже не знам и колко ще излезнат всички неща,изследванията преди,след това,самата процедура,чета че на някой  им е излязла доста висока сумата 3-4 х.лв. а уж е безплатно и т.н.Другият ми проблем,че съм безработна и направо ще откача.Никой не желае да ни помогне поне малко от малко, само питат кога ще ставаме баба и дядо и само ревът на мъжа ми, с което още повече ме депресират и огорчават.Нямам думи да опиша в какво състояние съм вече,само вие може да  ме разберете.Помогнете ми с информацията,която ще ми е нужна много ще ви бъда благодарна.
На мен ми става мъчно, като чета през какво си минала и с какви хора си заобиколена. За пореден път се убеждавам какви изроди са някои хора. Не обръщай внимание на простаци. Ако можеш дори не се доближавай до тях.
Според мен с тази диагноза направо си си за фонд. Лошото е, че се чака 10 месеца - година. Мисля, че amanda е права. Избери си клиника, занеси им това, което имаш вече, като изследвания и епикризи, и те ще ти помогнат с останалите документи. Те ще преценят дали не трябва оше нещо. Със сигурност ще ти трябват актуални спермограми и разни хормони. На мен ми дадоха всички декларации.
Успех
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: megito78 в Октомври 11, 2012, 19:48:30 pm
Много ми е мъчно,едва снощеи разбрах от него че вчера са му ревали буквално и двамата ,че искат внуци а това се е случвало и преди,но не ми го е казвал за да не ми стане още по гадно.Снощи говорехме доста за това  и че трябва да се заемем вече,цяла нощ го обсъждахме.Накрая той реши да изтеглим още един кредит като рефинансираме стария и се забатачим още повече,но по важното е да опитаме и да се случи това дългоочаквано чудо.И да права си,вече ще гледам на тези хора с други очи защото го правят първо зад гърба ми и второ с нищо не помагат за това ,а напротив повече усложнявам положението.Но както и да е ,тези хора не са ми никакви просто свекър и свекърва,най гадното е ,че баща ми има огромната възможност за да ми помогне ,има заделени пари,пенсията му е около 700 лв.работеше като машинист на влак и взимаше много добри пари,голяма част от който внасяще в банка всеки месец.Но изобщо не го вълнува и съм убедена,че само ако го питам дали ще ни помогне няма да ми проговори поне няколко месеца.Той е супер странен и стиснат човек,цял живот съм имала чувството,че парите за него са всичко.Помощ никога и за нищо от него,просто съм го отписала като вариант,но ми е много мъчно да знам,че човека който ме е създал не го интересува нищо което се случва със мен.Това е общо взето моето положение,никак розово и много напрегнато.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Мецани в Октомври 11, 2012, 20:40:28 pm
megito78, Фондът за асистирана репродукция отпуска до 5000 лв за 1 инвитро опит. Ако бъдете одобрени, имате право да кандидатствате за 3 опита по ФАР( Фонд асистирана репродукция).

Първо трябва да изберете клиника, която да има договор с ФАР. Ето списък на клиниките, които работят с ФАР:
1. Медицински център по репродуктивна медицина и оплождане Ин витро "София"
2. Ин Витро АГ Медицински център "Димитров", гр. София
3. Ин Витро Медицински център "Братя Тодорови", гр. София
4. СБАЛХ "д-р Малинов", София
5. СБАЛАГ "д-р Щерев" ЕООД, гр. София
6. І-ва СБАЛАГ "Света София" АД
7. АМЦСМП "Олимед" ООД, гр. Варна
8. СБАЛАГ "Селена" ООД, гр. Пловдив
9. МЦ "КИРМ" ООД, гр. Плевен
10. МЦ "Вяра" - ЕООД
11. Амбулатория за специализирана медицинска помощ - Медицински център София - 2000 ООД
12. МЦ "РепроБиоМед" ООД, гр. София
13. МЦ "Афродита" ООД, гр. София
14. Медицински център "Бора", гр. Пловдив
15. АМЦСМП ”Майчин Дом” - Варна
16. Болница "Св. Лазар", гр. София
17. Медицински център "Технобиос", гр. София

Ако пропускам някоя клиника, моля да ме извините и допълните.

След като изберете клиника, ще занесете всички документи, които имате - епикризи от лапароскопии, хормонални изследвания. Лекарят, който ще следи вашия случай, ще назначи какви изследвания трябва да се направят, за да можете да кандидатствате по Фонда. Медицинската документация се подготвя от лечебното заведение.

При подаване на документите ще получите входящ номер. За да ви излезе заповедта за ин витро опит от Фонда се чака около година. След като вземете заповедта я занасяте в клиниката, от която кандидатствате и в която ще правите ин витро. Оттам нататък грижа за вас ще имат лекаря и персонала на клиниката.

Ето в тази тема на първа страница е описано какво е необходимо за подаване на документи, както и какво покрива фонда след като вземете заповедта( изследвания, стимулация, пункция, оплождане, трансфер):
http://www.zachatie.org/forum/index.php?topic=35459.0

Имайте предвид, че ще ви трябват пари за първичен преглед при лекар в клиниката, която изберете, за хормонални изследвания и спермограма ( съвсем приблизителна цена около 300 лв).След като вземете заповедта и при започване на процедура с последното решение от МЗ, не трябва да доплащате нищо ( ако греша, ме поправете).

Ако нещо не ви е ясно, не се притеснявайте да питате, с радост ще ви отговорим.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: pioleta в Октомври 11, 2012, 21:47:29 pm
   Здравейте всички,
 В момента съм в стимулация за първи опит ин витро, финансиран от фонда. Моля, ако сте запознати да ми кажете, може ли в един момент от стимулацията, лимита отпускан от фонда за медикаменти да се изчерпа и да се налага да закупувам със собствени средства лекарствата до края на стимулацията? Възможно ли е да се изчерпат и средствата отпускани и за хормони или прегледи? Просто искам да знам какво ме очаква, защото стотици левове на ден ме свариха неподготвена. Ако всичко е ОК с това, за какво се отнася забраната за доплащане?
 Знаете ли още, дали фонда финансира култивирне на ембриони до фаза бластоцист?   
Благодаря! Желая успех на всички!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: megito78 в Октомври 12, 2012, 12:21:47 pm
megito78, Фондът за асистирана репродукция отпуска до 5000 лв за 1 инвитро опит. Ако бъдете одобрени, имате право да кандидатствате за 3 опита по ФАР( Фонд асистирана репродукция).

Първо трябва да изберете клиника, която да има договор с ФАР. Ето списък на клиниките, които работят с ФАР:
1. Медицински център по репродуктивна медицина и оплождане Ин витро "София"
2. Ин Витро АГ Медицински център "Димитров", гр. София
3. Ин Витро Медицински център "Братя Тодорови", гр. София
4. СБАЛХ "д-р Малинов", София
5. СБАЛАГ "д-р Щерев" ЕООД, гр. София
6. І-ва СБАЛАГ "Света София" АД
7. АМЦСМП "Олимед" ООД, гр. Варна
8. СБАЛАГ "Селена" ООД, гр. Пловдив
9. МЦ "КИРМ" ООД, гр. Плевен
10. МЦ "Вяра" - ЕООД
11. Амбулатория за специализирана медицинска помощ - Медицински център София - 2000 ООД
12. МЦ "РепроБиоМед" ООД, гр. София
13. МЦ "Афродита" ООД, гр. София
14. Медицински център "Бора", гр. Пловдив
15. АМЦСМП ”Майчин Дом” - Варна
16. Болница "Св. Лазар", гр. София
17. Медицински център "Технобиос", гр. София

Ако пропускам някоя клиника, моля да ме извините и допълните.

След като изберете клиника, ще занесете всички документи, които имате - епикризи от лапароскопии, хормонални изследвания. Лекарят, който ще следи вашия случай, ще назначи какви изследвания трябва да се направят, за да можете да кандидатствате по Фонда. Медицинската документация се подготвя от лечебното заведение.

При подаване на документите ще получите входящ номер. За да ви излезе заповедта за ин витро опит от Фонда се чака около година. След като вземете заповедта я занасяте в клиниката, от която кандидатствате и в която ще правите ин витро. Оттам нататък грижа за вас ще имат лекаря и персонала на клиниката.

Ето в тази тема на първа страница е описано какво е необходимо за подаване на документи, както и какво покрива фонда след като вземете заповедта( изследвания, стимулация, пункция, оплождане, трансфер):
http://www.zachatie.org/forum/index.php?topic=35459.0

Имайте предвид, че ще ви трябват пари за първичен преглед при лекар в клиниката, която изберете, за хормонални изследвания и спермограма ( съвсем приблизителна цена около 300 лв).След като вземете заповедта и при започване на процедура с последното решение от МЗ, не трябва да доплащате нищо ( ако греша, ме поправете).

Ако нещо не ви е ясно, не се притеснявайте да питате, с радост ще ви отговорим.

Благодаря ви много:)Решила съм клиниката да е Селена в Пловдив,понеже на мъжа ми баба му  живее там и за да не даваме и излишни пари за квартири или хотели реших да е там,поне това да си спестим иначе много ми се искаше да е при Стаменов ноще стана на 40 години ако съм при него,за съжаление. а и ще дадем двойно повече пари за квартири и пътни.Само да ви попитам ,трябва да си запазим час при лекар от клиниката ли и някакви документи трябвали да се носят?Аз ще си взема епикризите с мен и другите изследвания който съм правила преди време,от както ми премахнаха тръбата преди 2 години нищо не съм си изследвала и правила.Благодаря ви от сърце за помощта и разбирането.Да сте живи и здрави всички:)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Мецани в Октомври 12, 2012, 14:18:47 pm
megito78, щом сте избрали клиника Селена, запишете си час за първичен преглед. Носете епикризите, други документи не ви трябват. Оттам нататък лекарят ще ви каже какво следва, какви документи и изследвания ще са необходими.

Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: megito78 в Октомври 12, 2012, 14:21:19 pm
Благодаря за бързият отговор:)А знаете ли на кой номер да звънна за запазване на час?Прегледах сайта на клиниката но нещо не можах да намеря.Много ще съм ви задължена,благодаря ви от сърце :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Мецани в Октомври 12, 2012, 14:39:50 pm
pioleta, на първа страница на темата има ценоразпис. Ще копирам:

Какво финансира сумата, отпусната от Фонда?

ЦЕНОРАЗПИС ПРИ КЛАСИЧЕСКО ИН ВИТРО ОПЛОЖДАНЕ
Ехографски прегледи - 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
Хормонални изследвания - 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
Фоликулна пункция под ехографски контрол - 400 лв.
Класическо ин витро оплождане - 1300 лв.
Ембриотрансфер - 340 лв.
Криоконсервация на предимплантационни ембриони - 200 лв.
Лекарства - 2400 лв.

ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ОПЛОЖДАНЕ ИКСИ
Ехографски прегледи - 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
Хормонални изследвания - 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
Фоликулна пункция под ехографски контрол - 400 лв.
Оплождане чрез ИКСИ - 1600 лв.
Ембриотрансфер - 340 лв.
Криоконсервация на предимплантационни ембриони - 200 лв.
Лекарства - 2100 лв.

В повечето случаи парите отпуснати за прегледи и хормонални изследвания стигат. В клиниката, на която аз съм пациент не се доплащала за бластоцист. Не знам как стои въпросът с лекарствата необходими за стимулацията. Когато аз правих опит от фонда забраната за доплащане не съществуваше, а и аз винаги съм се вмествала в тези 5000 лв. Най-добре задай въпросите си в клиниката, чийто пациент си.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Мецани в Октомври 12, 2012, 14:42:41 pm
megito78, въпросите свързани с клиника Селена, задай в тази тема:

http://www.zachatie.org/forum/index.php?topic=41001.0
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: megito78 в Октомври 12, 2012, 18:44:02 pm
megito78, въпросите свързани с клиника Селена, задай в тази тема:

http://www.zachatie.org/forum/index.php?topic=41001.0
Благодаря ти пак и пак,задодох въпроса си там и се радвам,че толкова бързо получих отговор.Задължена съм ти миличка:)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Nyxia в Октомври 17, 2012, 19:51:16 pm
Здравейте!
Вече повече от седмица Фонда не раздава заповеди, защото се планира преместването му към ЗК. Имате ли представа кога ще се възобнови раздаването на заповеди - след нова година или докато се разходи бюджета за 2012 г?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: duska77 в Октомври 28, 2012, 08:27:10 am
Здравейте, получих обаждане от ФАР на 22.10. вх. №15 250 и на 9.11 ще си получа заповедта за трети опит. Успех на всички, дано този опит да ни е успешен.  Nyxia според мен продължават да работят.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: migra в Октомври 28, 2012, 09:54:46 am
Здравейте,да ви попитам ако някои има идея.През 2009 година кандидатствах по фонда бях одобрена и към края на ноември месец трябваше да си получа заповедта.Но с тогавашният ми партньор се разделихме и нещата се обезмислиха.Не съм ходила,не съм се подписвала за заповед не съм усвоявала каквито и да е средства.Та това използван опит ли е според вас???
Мерси
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Октомври 28, 2012, 10:16:41 am
не, не е използван опит, но ако кандидатстваш сега на ново е хубаво да го напиш това.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: migra в Октомври 28, 2012, 10:21:18 am
не, не е използван опит, но ако кандидатстваш сега на ново е хубаво да го напиш това.

Благодаря за бързият отговор.Аз в момента чакам тест от 2 опит по фонда.Интересува ме понеже ако се окаже,че и сега не са се получили нещата ще имам ли шанса отново да подам за 3-ти опит?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Октомври 28, 2012, 10:26:05 am
е така кажи де, щом до момента са ти одобрени 2, и на заповедта ти пише, че е за 2-ри опит, логично е да не ти се смяата нереализирания за първи :wink:
ще можеш да подадеш за 3-ти, да.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Златен дъжд в Октомври 28, 2012, 20:35:47 pm
Здравейте !

На 22.10 ни се обадиха от фонда за получаване на заповед на Петък 02.11.Въпроса ми се състои в това като си вземем заповедта, мислим веднага след това да отидем в клиниката - за тази цел мисля да се обадя утре за час при нашия доктор за Петък.Знам, че се правят предварителни изследвания преди процедурата.Знаете ли приблизително колко струват тези изследвания и за колко време се правят.Примерно като я вземем на 02.11, чакам цикъл около 20.11, ще можем ли да се вместим още на този цикъл да почнем процедурата.Моля ви да ми разясните, сигурно има такива които вече настъпват в процедури и са по-запознати от мен.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: mira_mimi в Октомври 29, 2012, 13:59:33 pm
Имам определена дата 1 ноември за взимане на Заповед, мога ли да я сменя с 2 ноември. Днес трябва да звънна да питам, а изпитвам такова притеснение, затова първо тук питам, случвало ли се и преди смяна на датата в последния момент. Допустимо ли е?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Октомври 29, 2012, 15:12:28 pm
всичко може, обади се във фонда :wink:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: maya_the_bee в Октомври 30, 2012, 11:26:18 am
Здравейте, имам един въпрос. Аз съм бременна в 35 г.с., но още през лятото ми се обадиха от ФАР, че е излязла заповедта ми. Обещаха, че ще ми я запазят. Въпросът ми е докога може да се запази така заповедта и мога ли да я ползвам за още един опит за второ дете?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: paggg2 в Октомври 30, 2012, 23:04:44 pm
Здравейте,имам снимка на тъбите и лапароскопия, след които заключението е непроходими тръби, но те са правени преди 4 години.Мога ли с тези изследвания да подам документи за Фонда или трябва да правя нови?  
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Октомври 31, 2012, 08:59:37 am
можеш.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ena_86 в Ноември 12, 2012, 15:19:41 pm
Здравейте, момичета никаде не можах да прочета след първи неуспешен опит от фонда за втрори пак ли се чака толкова дулго време 10,11 месеца :(
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Ноември 12, 2012, 15:32:23 pm
да, чака се.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: s.wasi в Ноември 12, 2012, 16:19:54 pm
Някой да има информация, дали като мине фонда към ЗК, АГ Варна няма да започнат да работят с фонда. Минават ми такива хубави мисли през главата :lol:...
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: pepa12345678 в Ноември 12, 2012, 17:34:02 pm
Имам един опит инвитро по фонда.В 11 седмица бебоците се отлепиха.Сега за да подам нови документи към фонда трябвали да се правят някакви изследвания за документи те?Аз сам с не изяснен фактор.Кандидатвах ме 6 инсета.Тогава ни искаха и Fsh,спермограма.В сайта на Фонда има преставени 2 документа.Единия е ДЕКЛАРАЦИЯ за липца на промяна на обстоятелствата.Другия е ДЕКЛАРАЦИЯ че не е издадена друга лична карта.Тези два документа ли трябва да се попалнат или има и още?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: paggg2 в Ноември 15, 2012, 13:13:29 pm
Здравейте, при неизяснен стерилитет изискват 4 АРТ процедури за де те одобрят от Фонда. Имам въпрос свързан с това и ще съм благодарна,ако някой ми отговори.
Ако има само пункция без трансфер (поради лоши ембриони) брои ли се за опит? Също така ако е само ЗЕТ, брои ли се? 
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Ноември 15, 2012, 14:00:08 pm
ЗЕТ се признава, но за пункция само, не съм много сигурна, по-скоро не.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: paggg2 в Ноември 15, 2012, 14:36:53 pm
StefiZ , благодаря, че ми отговори. Много жалко, че не се признава опит без трансфер( въпреки, че има стимулация, пункция,оплождане, но ембрионите не са качествени),както е в моя случай, аз вече имама 3 опита, от които само 1 трансфер, а инсеминациите са безмислени в моя случай, но явно , ще трябва да направя за да ми стигнат опитите за фонд.   
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Мели в Ноември 15, 2012, 15:41:55 pm
StefiZ , благодаря, че ми отговори. Много жалко, че не се признава опит без трансфер( въпреки, че има стимулация, пункция,оплождане, но ембрионите не са качествени),както е в моя случай, аз вече имама 3 опита, от които само 1 трансфер, а инсеминациите са безмислени в моя случай, но явно , ще трябва да направя за да ми стигнат опитите за фонд.   

Защо е нужно това, след като можеш да кандидатстваш по фонда с тубарен фактор?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: paggg2 в Ноември 15, 2012, 16:44:35 pm
Мели , може би си се подвела от предишния ми пост за снимката на тръбите от преди 4 години, но го задодох от името на моя позната, която няма регистрация.При мен всичко е наред (привидно),тръбите са ми добре,спермограма идеална,направиха ми биопсия също добър резултата,но явно имам проблем с качеството на яйцеклетките (въпреки, че съм на 26г.) И така се оказах особен случай според лекаря ми, за 4 месеца направих 3 поредни опита 1 на ЕЦ и два стимулирани ,за съжаление повече не мога да си позволя финансово и затова ми се искаше да мога да кандидатствам по Фонда.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Мели в Ноември 15, 2012, 17:22:42 pm
Подвела съм се? Във всичките си теми пишеш от първо лице, аз не съм шаман и няма как да разбера кой от чие име пише. Моля уважавайте труда ми, както и на останалите хора, защото се мъчим да ви помагаме.

При мен всичко е наред (привидно),тръбите са ми добре,спермограма идеална,направиха ми биопсия също добър резултата,но явно имам проблем с качеството на яйцеклетките (въпреки, че съм на 26г.) И така се оказах особен случай според лекаря ми, за 4 месеца направих 3 поредни опита 1 на ЕЦ и два стимулирани ,за съжаление повече не мога да си позволя финансово и затова ми се искаше да мога да кандидатствам по Фонда.

В тази ситуация какво пречи да се направят още 3 инсеминации, за да се покрият критериите на фонда?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: paggg2 в Ноември 15, 2012, 19:19:44 pm
[[/quote]

В тази ситуация какво пречи да се направят още 3 инсеминации, за да се покрият критериите на фонда?
[/quote]

Още при първият преглед лекарят ми каза, че тъй като спермограмата е добра, инсеминация в няшия случай е безмислена и затова преминахме направо към инвитро.Но сега може би ще трябва да ги направя ....объркана съм,от една страна нямам избор,a от друга е безумно да се подлагам 3 пъти на процедура, която знам, че е обречена.  
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: avallon в Ноември 15, 2012, 21:24:04 pm
Още при първият преглед лекарят ми каза, че тъй като спермограмата е добра, инсеминация в няшия случай е безмислена   /quote]

Как така оше при първия преглед такова заключение? На първия преглед как се разбра, че са некачествени Я.
С какво те стимулираха два пъти в рамките на 4 месеца?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: krasi1 в Ноември 19, 2012, 22:18:40 pm
Здравейте момичета, имам нужда от малко помощ- направихме спермограма на мъжа ми диагноза Олигоастенозооспермия, повторихме я отново и диагнозата е пак същата. След консултация с лекуващия не лекар в АГ Селена разбрахме че можем да подадем документи за инвитро към фонда, но трабва да направим още една спермограма в друга лицензирана клиника. Направихме още една в Бора, диагнозата ни от там е Астенотератозооспермия.Можем ли според вас да кандидатстваме с тия две спермограми в смисъл , че те са с различни диагнози.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Ноември 20, 2012, 09:05:30 am
можете, трябва да има в двете поне 2 показателя които да са под изискуемите стойности.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: krasi1 в Ноември 20, 2012, 10:35:56 am
Благодаря StefiZ , за бързия отговор.
Имаме и в двете малък обем 0,6мл., нормокинетичните сперматозоиди в едната са 45%(>50) в другата 34%, а морфологията по Крюгер в първите две спермограми е 14%, а в последната 5%, общата концентрация на сперматозоиди в 1мл.в първите две е 15х10млн. и 0,8х10млн., а в последната 21х10млн. Та от там ми идват притесненията за трите спермограми.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Ноември 20, 2012, 10:55:22 am
добре, представяш тези две с намаления обем и крюгер 14 и 5%, трябват ти 2 показателя да се засичат и в двете.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: krasi1 в Ноември 20, 2012, 11:16:57 am
добре, представяш тези две с намаления обем и крюгер 14 и 5%, трябват ти 2 показателя да се засичат и в двете.
благодаря още веднъж
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: fatima в Ноември 20, 2012, 11:53:00 am
Предстои ни подаване на документи за втори опит по фонда, с мъжки фактор сме. Освен становището на уролог, необходима ли е и нова спермограма. Предварително благодаря!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Ноември 20, 2012, 12:04:20 pm
не
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: fatima в Ноември 20, 2012, 13:18:00 pm
Stefi:thankyousign:

Моля някой, който е минал по този път да сподели какво точно представлява становището на уролога - на база спермограмите ли се дава или на база преглед, какво точно трябва да пише в него? Ще бъда благодарна ако ми препоръчате някой такъв в София, може и на лични.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Toni_73 в Ноември 20, 2012, 16:35:52 pm
Ние ходихме при д-р Кацаров 0888222369. Той знае какво трябва да се напише в становището.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: guli в Ноември 20, 2012, 17:30:59 pm
zdraveite momicheta az sam 11941 nomer ochte mart mesec se obadiha za zapovedta no ni se naloji da otlojim do sega.Obadih se vav fonda i iskah data za nachaloto na dekemvri no mi kazaha che ochte nichto ne e qsno i da zvanna pak kam kraq na meseca.Nqkoi znae li nachto po vaprosa?Dali dekemvri nqmq da rabotqt? :ask:


P.P.İzvinqvam se za latinicata no nqmam kirilica :(
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: kammma в Ноември 20, 2012, 19:35:08 pm
Здравейте на всички,нова съм във форума ,но отдавна ви чета.Пуснах моята молба към фонда на 6.11.2012г,с тубарен ефект сме,спермограмата според лекарката е много добра, та въпроса ми е.В приложените документи към фонда задължително ли да са две спермограми?ние приложихме само една и епикризата от лапароскопията това ни искаха от клиниката"малинов".Питам защото това което чета от повечето постове искат ви по две такива,притеснява ме това да не ни забави допълнително.Благодря ви предварително за отговорите
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Мецани в Ноември 20, 2012, 20:16:16 pm
kammma, щом кандидатствате за фонда с тубарен фактор, не е необходима втора спермограма.

guli, използвай KREDOR
Ето тема "Как да пишем на кирилица с  KREDOR":
http://www.zachatie.org/forum/index.php?topic=488.0

Нямам информация дали Фондът ще почива през декември. Предполагам Стефи ще се включи по-късно с информация по въпроса.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: kammma в Ноември 20, 2012, 20:40:04 pm
Благодаря ти Мецани
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Ноември 20, 2012, 21:06:55 pm
и аз нямам момичета, за съжаление с тези реформи не е ясно още дали ще се раздават заповеди през декември, защото ако се раздават, те реално ще се изпълняват през януари, а кой ще ги изплаша тогава вече не е ясно... :?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: guli в Ноември 21, 2012, 16:05:57 pm
kammma, щом кандидатствате за фонда с тубарен фактор, не е необходима втора спермограма.

guli, използвай KREDOR
Ето тема "Как да пишем на кирилица с  KREDOR":
http://www.zachatie.org/forum/index.php?topic=488.0

Нямам информация дали Фондът ще почива през декември. Предполагам Стефи ще се включи по-късно с информация по въпроса.
 
Благодаря ти Мецани yahoo_33.
много се притеснявам и се надявам да работят през декември,че вече хич не ми се чака.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: guli в Ноември 21, 2012, 16:20:45 pm
StefiZ благодаря за отговора.
нещо не ми е ясно.защо чак януари ще се изпалняват заповеди раздавани през декември?какво прече още сащия месец да бадат използвани.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Ноември 21, 2012, 16:53:57 pm
не пречи, разбира се, имах предвид че повечето клиники ще почиват за коледа и едва ли всички които си получат декември заповедите ще стартират веднага процедура.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: guli в Ноември 21, 2012, 18:01:37 pm
Мерси Стефи,аз просто много се надявам за началото на декември.много далго време ми се наложи да чакам и нямям тарпение да си взема заповедта и да почвам  :00001754:
пожелавам на всички  :bfp1:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: mimi26 в Ноември 22, 2012, 13:38:10 pm
Попаднах на една статия (може да сте обсъждали някъде, но съм пропуснала):
http://www.moreto.net/novini.php?n=192925&p=7 (http://www.moreto.net/novini.php?n=192925&p=7)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Nyxia в Ноември 23, 2012, 11:43:45 am
и аз нямам момичета, за съжаление с тези реформи не е ясно още дали ще се раздават заповеди през декември, защото ако се раздават, те реално ще се изпълняват през януари, а кой ще ги изплаша тогава вече не е ясно... :?
Здравейте!
Предварително се извинявам, ако въпроса ми не е за тук.
Бих искала да попитам кога можем да имаме някаква яснота по въпроса, тъй като и взимането на заповед и процедурите са свързани с планиране на отпуски, пътувания, средства и т.н. Дали се работи по организацията на работа на Фонда за в бъдеще, или нещата стоят замразени до идването на новата година; сключването на договори на клиниките със ЗК и ФАР през 2013 кога се осъществява - през януари или по преценка на участниците в договора...
Никъде не намирам официална информация, от никъде не получавам отговори - все пак тези реформи би трябвало да се движат по някакъв план, а не да се реформираме пък кавото стане, защото от това се променят хиляди човешки животи.
Благодарности в аванс!
Хубав ден!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: magi_st в Ноември 23, 2012, 11:48:54 am
Яснота никой не може да каже кога ще има дори тези който ходят на срещите за преминаването на Фонда към ЗК.За съжаление всики сме в разкрачено положение и никой не може да си направи сметките.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Nyxia в Ноември 26, 2012, 11:52:06 am
Чудна работа на тези срещи. За по-виртуозно съсипване на ритъма на работа не бях се сещала.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: pupence в Ноември 28, 2012, 21:25:58 pm
Здравейте,
фонда не раздава заповеди от две седмици,а се говори,че и до нова година ще е така...,което си е доста загуба за всички чакащи и надяващи се :(
По този повод имаше слухове миналата седмица,че ще се прави протест....
Та искам да попитам дали някой има повече инфо - в смисъл ще има ли найстина протест или не
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: deizi_83 в Ноември 29, 2012, 10:23:22 am
В БГМАМА, жените са се организирали и са написали отворено писмо до всички отговорни за Реформите, както и до медиите, омбудсманът и т.н.
Хубаво ще е да бъде подкрепено от максимално повече хора.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Пепка в Ноември 29, 2012, 11:29:12 am
Здравейте,
фонда не раздава заповеди от две седмици

Вчера взех моята, така че раздава. Друг е въпроса, кога ще мога да я използвам. 
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Tincheto в Ноември 29, 2012, 12:24:31 pm
Здравейте,
фонда не раздава заповеди от две седмици

Вчера взех моята, така че раздава. Друг е въпроса, кога ще мога да я използвам. 

Те раздават заповеди ,но не одобряват за съжаление...!!:(
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: pupence в Ноември 29, 2012, 12:43:04 pm
В БГМАМА, жените са се организирали и са написали отворено писмо до всички отговорни за Реформите, както и до медиите, омбудсманът и т.н.
Хубаво ще е да бъде подкрепено от максимално повече хора.

И аз ги подкрепям,все пак всички сме за една кауза и трябва заедно да се борим и подкрепяме
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Пепка в Ноември 29, 2012, 12:43:54 pm
Здравейте,
фонда не раздава заповеди от две седмици

Вчера взех моята, така че раздава. Друг е въпроса, кога ще мога да я използвам.  

Те раздават заповеди ,но не одобряват за съжаление...!!:(

Може и така да е, но по- горе е споменато раздава, а не одобрява. :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Nyxia в Ноември 29, 2012, 13:30:36 pm
Раздаването на заповеди от Фонда е замразено от 15,11,12. Вчера, днес и утре получават заповеди хора, на които са се обадили преди 15,11,
Така че заповеди не се раздават.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Пепка в Ноември 29, 2012, 13:55:11 pm
Раздаването на заповеди от Фонда е замразено от 15,11,12. Вчера, днес и утре получават заповеди хора, на които са се обадили преди 15,11,
Така че заповеди не се раздават.

В такъв случай е правилно да се каже, че няма обаждания за получаване на заповеди, а не, че не се раздават.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: pupence в Ноември 29, 2012, 14:16:24 pm
да,няма обаждания.Съжалявам - по-горе не се изразих правилно
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: vanini в Ноември 29, 2012, 16:54:37 pm
В БГ МАМА се активизираха! Започнаха да изпращат отворено писмо в МЗ, НЗОК и медиите. Ето и текста на писмото:
"Моля да обърнете внимание на това писмо,искаме да дадем публичност на въпроса и ще сме благодарни на подкрепа.

Отворено  писмо

До Десислава Атанасова
Министър на Здравеопазването
Копие :  д-р Николай Лалев 
директор ФАР
Копие : д-р Пламен Цеков 
управител НЗОК


Госпожо Министър на здравеопазването

Пишем  Ви относно  възникналия  проблем от  прехвърлянето на Фонд  Ин Витро към националната  Здравно осигурителна каса и прекъсването на функционирането на фонда.
 Ние - пациентите сме силно обезпокоени и се чувстваме ощетени от създалата се ситуация, тъй като поради административни неуредици, фонда спря своята функция. Въпреки даденото обещание, че забавяне и накърняване на интересите на  пациентите няма  да има.
Фонда за асистирана репродукция спря работа, вече 3 седмици не се раздават заповеди.
Три седмици може да ви се струват малко, но за хора чакали по 8-9 месеца и това "малко" забавяне е от голямо значение.
Изключително притеснителен факт, за нас гражданите и пациентите е , че липсва  каквато и да е прозрачност и информация за случващото се и как ще бъдат уредени нещата административно в бъдеще.
Въпреки обещанието се създаде напрежение и притеснение в пациентите, тъй като в момента и клиниките избързват с процедурите, именно,  за да ги приключат в рамките на текущата година, преди прехвърлянето.
Клиниките по стерилитет не работят със здравната каса, нямат сключени договори - как тогава ще работят с касата?
Ако трябва да сключват договори колко време ще отнеме и ние пак ли трябва да чакаме бюрократите да  си свършат работата?
Уверявам Ви, че чакането е  по трудно от самата борба с проблема.
Информация има само по форумите.
Какво ще става с двойките които вече имат получена заповед, трябва да започнат през 2013,  а нямат здравни осигуровки?
Какво ще стане с тези,  които вече са подали молби , чакат одобрение, а нямат здравни осигуровки?
Кога ще се възобнови раздаването на заповеди ?
Какво ще стане с жените,  които ще надхвърлят пределната възраст, докато чакат?
Кой от двамата партньори трябва да е здравно осигурен?
От клиниките звънят на пациентите си - пришпорват започването на процедурите,  защото  и те/ клиниките/ не знаят какво точно ще става.
Опасенията на всички нас  е,  че това добре работещо звено ще потъне в бюрокрацията на Здравната каса.
Идват празници, а ние нямаме на какво да се зарадваме. Имахме надежда,  че ще излезе скоро номера, а сега само притеснения какво ще стане. Как да посрещнем Коледа и Нова година без надежда?!?
Ние искаме:
–   Моментално  възстановяване на работата по връчване на заповеди и възможност за провеждане на ин витро процедури по план без излишно бавене или налагащо се избързване заради реформите
–   вътрешното уреждане на документацията  между Фонда и и клиниките  да става между тях си, без това да ни засяга и ощетява по някакъв начин, да има минимална бюрокрация

За държава с отрицателен прираст смятам, че това е въпрос с изключително важно значение."
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Елфи в Ноември 29, 2012, 17:12:42 pm
http://www.zachatie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1190&Itemid=31
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: deizi_83 в Декември 02, 2012, 09:06:48 am
http://www.peticiq.com/fond_asistirana_reproductia
Моля за подпис на петицията.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Ягодка в Декември 02, 2012, 15:30:55 pm

Вчера взех моята, така че раздава. Друг е въпроса, кога ще мога да я използвам. 


Пепка, и ние сме по същия начин. Имаме заповедта от лятото, но се наложиха допълнителни изследвания и операции и при двамата с мъжа ми. Този цикъл правим биопсия и ако е наред, в най-добрия случай ще правим процедурата през януари 2013.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: darling79 в Декември 03, 2012, 23:42:18 pm
Здравейте, искам да попитам как е възможно смяна на партньора.
Очаквам заповед за одобрен 02-ри опит с женски фактор около мес. април, но със съпруга ми за съжаление се разделихме. Трябва ли да имам официален развод, за да сменя партньора и какво е необходимо да направя.
Благодаря Ви предварително момичета!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Декември 04, 2012, 19:44:00 pm
Пускам и в тази тема, за да съм сигурна че всички ще го видите :wink:

Момичета и момчета, ето и от мен подробо инфо, и надявам се светлинка в тунела.
След проведени редица срещи с Министерството на здравеопазването, НЗОК, лекари и фармацевти има доста голяма яснота към днешна дата относно спазване на решението на КС и прехвърляне на плащанията към НЗОК на Център „Фонд за асистирана репродукция“ и продължаването на успешната работа на Фонда – институцията, която доказа през годините, че успешно работи и подпомага лечението на пациентите, нуждаещи се от асистирана репродукция.
Дейността и работата на Фонда ще се разпредели - образно казано - между МЗ и Касата. За нас, пациентите, няма да има никаква промяна относно подаването на документите, одобряването им от Обществения съвет на Фонда и връчването на Заповедите за стартиране на процедурите ин витро,т.е. в тази част няма да има промени и отежнения за пациентите. След получаването на Заповедите, отново всеки я предоставя в избраното лечебно заведение.
Плащането на лекарствата и процедурата ще се извършва от НЗОК към съответната клиника, извършила процедурата. Сумата за лекарства и процедура остава като досега, непроменена, т.е. до 5 000 лева за опит.
Единственият въпрос, който не е уточнен до момента, но има желание за диалог от всички страни, това е как клиниките ще получават лекарствата, с които ще ни бъде извършвана стимулацията. Поради строго регламентираните правила на НЗОК и начините им на разплащане, те могат да изплащат лекарства на болнични аптеки, като за целта ще е необходимо клиниките да сключат договор с болнична аптека. Нашето притеснение е да не се стигне до трудното осигуряване на лекарства и възпрепятстване на процедурите, но получихме уверение от страна на д-р Пламен Цеков – шефът на НЗОК, както и от д-р Нина Първанова от НЗОК, че до 9 декември т.г. ще има окончателен отговор, относно изчистването на този механизъм.
Другото, за което се постигна договореност на днешната среща, е процедурите ин витро, планирани за следващата година, да могат да стартират още през януари, т.е. да няма забавяне при сключването на Договорите за работа между ин витро клиниките и НЗОК.
Ще продължавам да ви информирам своевременно за всяка стъпка, която правим и всичко, за което се договорим с институциите.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: delia5 в Декември 19, 2012, 19:52:54 pm
Тук прочетох, че може да се кандидатства по фонда с "наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;"
при мен има повишени антиспермални антитела(изследвани по кръвен път)и препоръка от доктора ми за инвитро. Нямам правени инсеминации, но с тези антитела били излишни.
Наистина ли това ще е достатъчно да подам документи?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Мели в Декември 19, 2012, 20:33:01 pm
Делиа, трябва да е изпълнено това условие:
б) олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
аа) обем на еякулата < 1,0 ml;
бб) концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);
гг) сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;

Само наличие на антиспермални антитела при жената не е достатъчно.

Личното ми мнение е, че изследването на антиспермални антитела в кръв е лишено от смисъл, а и препоръката на СЗО е да се изследват в цервикална слуз, но това е само лирично отклонение.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: E&Z в Декември 27, 2012, 20:10:43 pm
ФИНАНСИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ ПРЕМИНАВА КЪМ НЗОК
19 Декември 2012
Министерският съвет прие днес изменения в постановлението за създаване на Център „Фонд за асистирана репродукция”. Те са обусловени от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г., който предвижда финансирането на дейностите по асистирана репродукция да премине към НЗОК.
 
Във връзка с това с постановлението се извършват необходимите промени във функциите и организацията на работа на Центъра „Фонд за асистирана репродукция”, свързани с отпадане на дейностите по финансиране на процедурите по асистирана репродукция и включване на представители на НЗОК в състава на Обществения съвет, който функционира към Фонда. Запазват се функциите на Фонда, свързани с медицинска преценка и одобряване на жени за асистирана репродукция.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: delia5 в Декември 31, 2012, 13:17:12 pm
Делиа, трябва да е изпълнено това условие:
б) олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
аа) обем на еякулата < 1,0 ml;
бб) концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);
гг) сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;

Само наличие на антиспермални антитела при жената не е достатъчно.

Личното ми мнение е, че изследването на антиспермални антитела в кръв е лишено от смисъл, а и препоръката на СЗО е да се изследват в цервикална слуз, но това е само лирично отклонение.
А подкрепяте ли мението, че няма смисъл да правя инсеминация при завишени антиспермални антитела(кръвен тест)? Добавям леко завишен хормон АМН и всъщност никакъв друг проблем не ни е намерен за няколко години опити, а и за фонд инвитро явно не ставам, не знам какво да правя вече..
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Мели в Декември 31, 2012, 15:33:06 pm
След като не смятам изследването за достоверно, очевидно не подкрепям и никакви изводи, направени след него. Трудно е, когато не се открива причина за безплодие, а завишеният АМХ не е проблем, това е показател, по който се преценява вида на стимулация.

Един от методите на лечение при неизяснен инфертилитет е именно вътрематочна инсеминация. Освен очевидните ползи на този метод /неинвазивен, безрисков, евтин и т.н./, това е и отлична възможност да се покрият критериите за фонда /четири неуспешни инсеминации/.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Sofia23 в Януари 02, 2013, 21:59:02 pm
Честита Нова Година !
ЗДраве, Късмет, сбъднати мечти и много + тестове

Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Януари 03, 2013, 09:31:25 am
Честита Нова година, момичета и момчета, нека е спокойна и здрава, и всеки да сбъдне мечтата си! :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: delia5 в Януари 08, 2013, 21:44:47 pm
След като не смятам изследването за достоверно, очевидно не подкрепям и никакви изводи, направени след него. Трудно е, когато не се открива причина за безплодие, а завишеният АМХ не е проблем, това е показател, по който се преценява вида на стимулация.

Един от методите на лечение при неизяснен инфертилитет е именно вътрематочна инсеминация. Освен очевидните ползи на този метод /неинвазивен, безрисков, евтин и т.н./, това е и отлична възможност да се покрият критериите за фонда /четири неуспешни инсеминации/.
Благодаря!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: El_Vel в Януари 10, 2013, 12:16:09 pm
http://www.focus-news.net/?id=n1736286
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: nina82 в Февруари 09, 2013, 19:05:24 pm
Добър вечер на всички! Извинявам се предварително ако вече е отговорено на въпроса който ме вълнува: от месец съм в процедура на самофинансирано ин витро,но другата седмица предстой да ми се обадят за получаване на заповед.Питането ми е мога ли да отложа вземането й и за колко време?
Благодаря ви предварително. И успех на всички :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Мецани в Февруари 10, 2013, 10:17:20 am
Питането ми е мога ли да отложа вземането й и за колко време?

Може разбира се. Като ти се обадят от Фонда за получаване на заповед, помоли да си вземеш заповедта след месец. Дотогава ще си наясно дали е успешна самофинансираната процедура. Пожелавам ти да е успешна и да не се налага да използваш заповедта от Фонда.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: nina82 в Февруари 10, 2013, 13:39:33 pm
Много ти благодаря :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: katya в Февруари 16, 2013, 10:06:22 am
Момичета, на 28.02. трябва да си взема заповедта зя първото ми инвитро, само че сменям клиниката. Освен бележка от новата клиника какви други документи трябва да нося, че нещо не разбрах, като ми се обадиха? Къде трябва да отида и може ли с пълномощно някой друг да ми вземе заповедта?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Елфи в Февруари 16, 2013, 10:47:53 am
Момичета, на 28.02. трябва да си взема заповедта зя първото ми инвитро, само че сменям клиниката. Освен бележка от новата клиника какви други документи трябва да нося, че нещо не разбрах, като ми се обадиха? Къде трябва да отида и може ли с пълномощно някой друг да ми вземе заповедта?
На първа страница на тази тема има систематизирана информация.
Ето по твоя въпрос:

Могат ли пациентите, след като бъдат одобрени за финансиране от фонда, да сменят клиниката, в която се лекуват?

Пациентите могат да си сменят клиниката. Никъде не е заложено изискване да се направи процедурата в клиниката, подготвила документите.
Подава се молба до директора на фонда за смяна на клиниката, като се прилага документ от новата клиника, че е съгласна да поеме вашия вслучай.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: katya в Февруари 16, 2013, 11:36:55 am
Елфи, явно не съм формулирала запитването правилно. Имах предвид следното:
1.по телефона ми казаха: документ от новата клиника и за някакво приложение, което да изтегля от техния сайт, но не разбрах кой номер, че имах много работа в този момент.
2.отиваш за заповед при директора, но носиш документ от новата клиника. Съответната молба от къде се взима, защото е безумно да влезеш в кабинета, да те препрати в друга стая, да попълваш документи и пак да се връщаш да чакаш за вземането на заповедта.
3. Как стоят нещата с пълномощното - възможно ли е да не се вземе заповед лично?
Извинявам се, ако съм досадила с може би елементарните си въпроси, но много набързо ми сервираха всичко по телефона. :oops:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: deizi_83 в Февруари 16, 2013, 12:08:26 pm
Всъщност при мен точно така се случи: отиваш за заповед при директора, но носиш документ от новата клиника. Съответната молба от къде се взима, защото е безумно да влезеш в кабинета, да те препрати в друга стая, да попълваш документи и пак да се връщаш да чакаш за вземането на заповедта.
Не е чак толкова безумно.
Но можеш да вземеш бланката първо от жените, в стаята, където се подават документите- не помня номера на стаята.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Елфи в Февруари 16, 2013, 13:40:46 pm
katya, аз те разбрах много добре. След като друга клиника е приела да ти прави процедурата, от нейната администрация знаят много добре какъв документ е необходим за смяна на клиника, съответно ти го издават. С документа в ръка отиваш във фонда, поискваш от служителките, които работят там формуляр за молба за смяна на клиника, прилагаш документа от новата клиника и си готова. Нищо сложно няма.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: katya в Февруари 16, 2013, 13:57:50 pm
Благодаря за отговорите, момичета. Сега ми е по-подредено в главата-първо молбата, после при директора. Беше ми важно, защото не съм от Сф и разполагам с ограничено време, разбирате ме предполагам. :oops: И на 28.02. за заповед.
deizi_83 за мен е безумно, защото бюрокрацията е страшна просто, а и като ти се обадят и кажеш, че искаш смянана клиниката могат като на нормален човек да ти обяснят какво да направиш, а не за 1 мин. да ти кажат одобрена си, идваш еди-кога си, носиш еди-що си. Има хора като мен, на които тези неща не са им ясни, и като може за още 1 мин. примерно да ти обясни какво да направиш, защо трябва на място в даденото учреждение да те разкарват, примерно, като ако знаеш си караш по реда и всичко е ок и за тях и за нас, а да не говорим, че те препращат на места в 2-3 стаи по няколко пъти, щото не се знае кой с  какво се занимава/ест. не визирам фонда в случая/.
Успешен ден Ви желая, момичета!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: desinka71 в Февруари 16, 2013, 14:52:27 pm
Приложението е ном.4 от сайта на фонда и представлява декларация от двамата за внесени здравни осигуровки.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Христина в Февруари 18, 2013, 12:28:49 pm
Здравейте! Бих искала да попитам, момичетата, които скоро са получили заповеди, колко време са чакали за одобрение след подаването на документите?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: desinka71 в Февруари 18, 2013, 12:31:04 pm
Точно 1 година
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Пепка в Февруари 18, 2013, 12:41:06 pm
Подадох документите на 06.03.2012, взех заповедта на 28.11.2012г.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Христина в Февруари 18, 2013, 14:13:53 pm
Благодаря ви!  :D
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Lia_80 в Март 06, 2013, 17:53:07 pm
Здравейте, момичета  :)

Номер 17309 сме и си мислех, че за нас е още мноооого рано. Току що погледнах в една от темите, а после и в сайта на ФАР и съм изумена и впечатлена от скоростта, с която започнаха да издават заповедите. Този месец ще са 1000! Супер и успех на всички!  :crossfingers: :crossfingers: :crossfingers:

Искам да попитам дали има някой, който е получил заповед без да е здравноосигурен. Знам, че когато фондът беше към министерството това нямаше значение, но сега като е към касата си мисля, че няма да е това ситуацията...
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: geri03_73 в Март 06, 2013, 18:09:24 pm
 Lia_80 ,аз взех заповед на 19,03,13г като попълнихме приложение №4,и двамата със съпруга ми,който до този момент не е здравноосигурен,говорихме с Лалев и той каза че ще трябва да си ги платим,но него това не го пряко касе дали са платени или не,по пряко касае клиниките.И ето защо в момента не можем да започнем процедура.Няма заварено положение,няма не заварено въпрек и това,че в правилника никъде непише за здравните осигуровки поне тези дето сме в т.нар. заварено положение!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Lia_80 в Март 06, 2013, 18:19:37 pm
geri03_73, благодаря. Т.е. ако клиниката ти направи процедурите и един от двамата е неосигурен, няма да си получи парите от НЗОК  :? Един вид касата оставя контрола на клиниката. Хитро, но можеше да се предположи. Е, значи няма сми да се надявам osi_8 Аз не съм осигурявана в БГ вече 3 месеца, а за да възстановим правата на мъжа ми ще трябва да платим 36 вноски.
Съжалявам, че не можете да започнете процедура. Надявам се скоро това да се промени.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: kremenka в Март 06, 2013, 19:31:18 pm
Момичета,само да кажа на всички ,че старите осигуровки от 2000-2007г включително са анулирани от НАП от близо 2 седмици вече.Така,че ако решите да плащате осигуровки да го имате в предвид.Поздрави и успех !!! :?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: E&Z в Март 06, 2013, 19:44:21 pm
а ние когато получаваме заповедта и трябва да се започне процедура жена ми аз няма да съм в България,предварително ли трябва да попълня декларацията във фонда, с непрекъснати осигуровки сме и двамата ?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Тара в Март 06, 2013, 21:11:47 pm
Момичета,само да кажа на всички ,че старите осигуровки от 2000-2007г включително са анулирани от НАП от близо 2 седмици вече.Така,че ако решите да плащате осигуровки да го имате в предвид.Поздрави и успех !!! :?

Това че е "поразчистено", не значи, че е опростено, не казвайте такива аргументи пред данъчен да не ви смъмри като престъпник
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: kremenka в Март 07, 2013, 20:08:03 pm
Момичета,само да кажа на всички ,че старите осигуровки от 2000-2007г включително са анулирани от НАП от близо 2 седмици вече.Така,че ако решите да плащате осигуровки да го имате в предвид.Поздрави и успех !!! :?

Това че е "поразчистено", не значи, че е опростено, не казвайте такива аргументи пред данъчен да не ви смъмри като престъпник
[/quo
Напротив,точно това значи...
Случаят е следния.Мъжът ми има неплатени осигуровки за този и период и ако прочетеш в сайта на НАП ,ще разбереш какъв е реда за погасяване на стари ЗО,като задължения за плащане.Подадохме заявление в НАП за опрощаване на стари задължения по давност и вместо отговор в писмен вид,госпожата ми обясни,че НАП са взели решение да се опростят тези задължения на всички,които имат такива-отворени за плащане.Резултатът -занулени дължими ЗО.А даначните в случая нямат нищо общо.Неплатените задължения се обслужват от Агенцията по Вземанията,която също е към НАП.просто исках да зарадвам някого,но както винаги се получава винаги има някой "по-запознат".
Апропо, работя в институция,тясно свързана с НАП.
Поздрав.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Тара в Март 07, 2013, 20:33:46 pm
Все още от НАП няма официално становище, това имах предвид и служителите още нямат еднозначен отговор.
Ще изчакаме и ще видим, дали ще карат хората да подават молба за заличаване на установено задължение и погасяването му по давност или те ще ги заличат служебно.

edit допрочетох ти поста и ще те помоля да не ме иронизираш, не само ти имаш вземане-даване с държавна администрация, и пак пояснявам преди офицално да са обявили, няма как да знаем какво ще е крайното решение, в момента служителите на НАП, или не знаят нищо, или твърдят, че старите задължения са дължими.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: kremenka в Март 08, 2013, 18:48:39 pm
На мен и на съпругът ми ,както и на доста приятели,които са имали такива,но не са подавали искане за погасяване по давност,дължимите суми+лихвите са занулени от 01.01.2000-01.12.2008г.Това е,не иронизирам никого,споделям мнение.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: павчето в Март 11, 2013, 10:18:01 am
Здравейте , малко гледам като "индианец пишеща машина "  НОВА СЪМ  :balk_153: .ходихме в събота на първоначален преглед при д-ор Стаменов , той ми каза да си подготвям документите   за фонда  и аз  незнам от къде да започна . оказа се , че трябва да направим спермограмата и хормоните наново ,защото след едногодишното чакане  вече са с минала давност . Моля ви , някой да ми обясни какво да правя ,защото се омотах тотално :balk_160:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: micita в Март 11, 2013, 14:13:01 pm
Здравейте , малко гледам като "индианец пишеща машина "  НОВА СЪМ  :balk_153: .ходихме в събота на първоначален преглед при доктор Стаменов , той ми каза да си подготвям документите   за фонда  и аз  не знам от къде да започна . оказа се , че трябва да направим спермограмата и хормоните наново,защото след едногодишното чакане  вече са с минала давност . Моля ви , някой да ми обясни какво да правя,защото се омотах тотално :balk_160:
Здравей,много ми е чудно как доктор Стаменов ти е казал да си подготвяш документите за ФАР, като реално ако той ти е лекуващия лекар и ти и твоя партньор сте избрали неговата клиника би следвало той да ти подготви документите за фонда,а не дати казва да ги подготвяш. При нас стана следното. Направих си на своя глава лапароскопия, тъй-като 8 години нищо, никой не открива проблем и причина за липса на зачеване.След лапарото се оказа, че съм с две напълно запушени тръби. Запознах се с условията на фонда,видях,че мога да кандидатствам за финансиране с две запушени тръби, отидох в клиниката която си избрахме за инвитрото, влязох при доктора показах му епикризата и казах че искам да кандидатствам за финансиране от ФАР. Доктора след като разгледа всичките ни изследвания и епикризата и разбира се ме прегледа се съгласи,подготви ми документите и ние само ги занесохме.Другото което е, ни се улеснихме откъм изследвания, защото няколко месеца преди това бяхме правили пълни изследвания на всичко и за това на същия ден в който отидохме в клинкита тогава ни направиха и заявлението и всичко стана в едни ден. На страницата на ФАР в подготовка и представяне на документи е записано  "Медицинската документация се подготвя от лечебно заведение, получило разрешение за дейности по асистирана репродукция, съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.
 Останалите документи се подготвят от заявителката. Образци на тях могат да се изтеглят от тук - тоест от сайта на фонда, но реално на нас всичко ни го подготвиха в клиниката. Пожелавам ти успех :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Пупун в Март 11, 2013, 14:15:27 pm
така е клиникте подготвят документите за Фонда
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: павчето в Март 11, 2013, 19:16:05 pm
Той ми каза , че иска да ме види на 10-ия ден от цикъла и предполагам , че тогава ще ми каже какво правим точно .Утре ще отида до клиниката да питам .Благодаря за информацията.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: dhhdesi в Март 25, 2013, 17:56:33 pm
Здравейте момичета, за втори опит също ли се чака 1 година от одобрението до получаването на заповедта?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: hope-love в Март 28, 2013, 16:58:30 pm
Чака се според това колко неразгледани заявления и нераздадени заповеди има преди теб. Дават ти нов вх. № и се нареждаш на опашката, пък колкото дойде чакането. Няма значение дали е втори или трети опит.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: akvamarin в Март 30, 2013, 09:16:32 am
Нашата заповед е взета август 2012г и не сме сигурни дали ще успеем да направим ин витро до август 2013г. /поради неяснотите със ЗК и клиниките които още не работят/. Гинеколога при който ще прави ин витрото, май нещо се отказва да работи с клиниката. В това не съм сигурна, но засега не приема пациенти за процедури или ги препраща към други клиники. Въпроса ми е: може ли да се удължи заповедта и ако може, как става това? И ако решим да сменим клиниката, можем ли да го направим сега?
Благодаря предварително!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: akvamarin в Април 01, 2013, 07:56:49 am
Разговарях с гинеколога при който ще правя ин витрото. Той наистина няма да работи повече в клиниката. Самата клиника също е под въпрос дали ще извършва такива процедури, затова ни препраща към клиника в София.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: magi_st в Април 01, 2013, 08:28:40 am
За коя клиника става на въпрос?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: avallon в Април 01, 2013, 11:53:35 am
Цитат
И ако решим да сменим клиниката, можем ли да го направим сега?
akvamin, с бележка от новата клиника отивате във Фонда и ще ти сменят заповеддта с името на новата клиника.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: akvamarin в Април 01, 2013, 12:49:26 pm
За коя клиника става на въпрос?
за МЦ Репромед -Плевен

avallon , Благодаря за отговора osi_9
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: juliana83 в Април 19, 2013, 19:23:42 pm
Здравейте момичета, търсих, търсих и никъде не видях подобна тема, за това се извинявам ако все пак е имало някъде  зная че ще ми отговорите.
Имам вече 4 инсета и  четирите са неуспешни, мисля да си подавам документите по ФАР, ще си остана с клиниката която ми прави всички изследвания до сега, тъ въпросите ми са:
1. Има ли някакъв период, който не трябва да изпускам от последната инсеминация до подаването на документи, тоест ако последната инсеминация е била март месец, може ли да подам документите, примерно юли месец, има ли изобщо някакви такива изследвания?
2. Какви изследвания се правят допълнително и колко струват?
3. Ако аз съм здравно осигурена, а партньора ми не е, може ли да се възползваме от фонда?
Пропуснах да кажа, че се водим неизяснен стерилитет (уж няма проблем, а бременност не се получава, и двамата сме с предишни бракове, но нямаме деца от предишните партньори)
Имам и още много въпроси, но за сега ще съм ви много благодарна ако ми отговорите на тези въпросчета ;)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: butterfly в Април 25, 2013, 00:23:34 am
Ако клиниката ,в която си правила инсеминациите работи с програмата би следвало те да ти изготвят документите ако си избрала тях и за ин-витро опитите.Иначе искат документите от 4 инсеминации,снимка за проходимостта на тръбите,спермограма и пускаше се единия от хормоните,но е добре да го направиш в месеца когато смяташ да подаваш документите.Иначе си избери клиника и тя подготвя всичко  ти само ще ги попълниш и подадеш.Може и да съм пропуснала нещо,но по-компетентните ще ти кажат подробностите.Иначе всичко можеш да видиш и в сайта на ФАР.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: sugari75 в Май 03, 2013, 10:28:36 am
Разговарях с гинеколога при който ще правя ин витрото. Той наистина няма да работи повече в клиниката. Самата клиника също е под въпрос дали ще извършва такива процедури, затова ни препраща към клиника в София.

До колкото разбирам държиш да си при доц.Стойков,който няма да работи в клиника ,,Репромед,,и за това искаш да се прехвърлиш в друга клиника?Начина е както ти е обяснила avallon
Самата клиника има подписан договор за извършване на процедури по фонда  osi_9
Късмет  :hug2:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: mishi_ в Май 06, 2013, 11:48:44 am
Здравейте на всички!
Искам да попитам колко време след подаването на документите се обаждат от фонда дали са изправни документите и трябва ли да се ходи до там, защото аз мисля да подам документите и след 2 седмици ще пътувам за Англия. Дали трябва да чакам отговор. Много съм объркана и нз какво трябва да правя.
БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО. И успех на всички със зачеването да бебета.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: mimishok в Май 18, 2013, 01:50:55 am
Запис и успех на всички!  :babyflips: :babyflips:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: SAB-f в Май 18, 2013, 20:24:29 pm
Записвам се и аз! Наистина ли се чака  винаги в продължение на минимум година до получаването на заповедта? Мога ли да подам документи и в някой от областните градове или това задължително трябва да стане в София?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Май 19, 2013, 09:42:09 am
Здравей, документи се подават само в София, но можеш да ги изпратиш по куриер, не е задължително да ги носиш лично.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: geri03_73 в Май 19, 2013, 12:51:37 pm
Здравейте бих искала да попитам взех заповед на19.02 но тъй като трябва да платим осигуровките на съпруга ми,за две години назад,и в момента няма ме финансовата възможност да направим това,наясно съм с това,че заповедта важи 1година от връчването т.е до 02.2014г нали не бъркам.Само не съм на ясно трябва ли да попълвам някакви документи за това,че не мога веднага от както ми е връчена заповедта да започна процедура,нали имаше нещо за удължаване на срока.
Извинявам се ако малко объркано съм обяснила.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Май 20, 2013, 08:10:00 am
срока е 1 г., не попълваш нищо, просто в рамките на тази година трябва да направиш опита.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: SAB-f в Май 20, 2013, 09:50:41 am
Благодаря, StefiZ.
Съжалявам, ако задавам неорентиран въпрос, но може ли някой да ми даде линк към сайта, където са обяснени подробностите за кандидатстването?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Май 20, 2013, 10:15:31 am
заповядай, сайта на фонда  :)
http://www.far-bg.org/
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: geri03_73 в Май 23, 2013, 07:41:34 am
срока е 1 г., не попълваш нищо, просто в рамките на тази година трябва да направиш опита.

Благодаря ти Stefiz,само още едно въпросче в рамките на 2013г трябва да направя пита или до февруари 2014г когато се навършва 1година от вземането на заповедта.Извинявам се предварително ако смяташ че въпроса ми е тъп,но за първи път ми се случва да удължавам заповед.Успешен ден и весели празнични и почивни дни!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Май 23, 2013, 08:40:21 am
една година от дата до дата, т.е. в твоя случай до февруари 2014 г. :)
успех
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: geri03_73 в Май 23, 2013, 10:41:39 am
една година от дата до дата, т.е. в твоя случай до февруари 2014 г. :)
успех
Благодаря много!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: пипилота83 в Май 30, 2013, 13:41:10 pm
номер 17439 отива на 06.06.2013г. за заповед :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: micita в Май 30, 2013, 13:57:18 pm
номер 17439 отива на 06.06.2013г. за заповед :)
Успех  :D
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: парашутани в Май 30, 2013, 18:39:25 pm
     Здравейте момичета.
     Някой знае ли при подаване на документи за втори опит и сменени лични карти какви документи се попълват? Декларацията за липса на промяна необходима ли е? Нещо не мога да се ориентирам?
     Успех на всички, които чакат одобрение и на тези в процедури.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Май 31, 2013, 08:59:11 am
декларацията за липса на промяна в обстоятелствата се попълва, защото се имат предвид медицинските показания. отделно приложи и копия на новите ви лични карти.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: парашутани в Май 31, 2013, 09:55:40 am
StefiZ много ти благодаря
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: vaniav86 в Юни 03, 2013, 10:38:30 am
номер 17469 отива за заповед на 10.06.2013:)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Esther в Юни 03, 2013, 10:52:09 am
Здравейте, вероятно м.Юни ще получим обаждане за заповед от ФАР, за мое щастие съм бременна в момента. Въпроса ми е, колко време могат да отложат от ФАР получаването на заповедта (например до м.Февруари 2014г) или по-дълго и още като ми се обадят по телефона ли трябва да им обясня.
Благодаря предварително и желая от все сърце успех на всички, които вървят по тази не лека пътечка! :pink_dust_1: :green_dust_1:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: hope-love в Юни 03, 2013, 14:08:58 pm
За кандидатстване за пореден /трети опит/ с мъжки фактор, трябва ли пак заключение на уролог, ако сме приложили такова миналия. Не се ли установя с декларацията липсата на промяна и в тези обстоятелства?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Юни 03, 2013, 15:54:05 pm
ако сте приложили за втория опит не е необходимо.

естер, още като ти се обадят от фонда за получаване на заповед кажи, че си бременна. има си процедура, такива запвоеди се класират и при проявено желание от теб с една молба свободен текст ще си я получиш по-късно :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Esther в Юни 03, 2013, 17:33:08 pm
StefiZ, много благодаря за отговора! Още веднъж - успех на всички!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: BettyBoop в Юни 05, 2013, 09:46:13 am
Здравейте, момичета. Имам нужда от малко разяснения:)) Надявам се, че можете да ми помогнете.На първа страница видях в изискванията за кандидатстване:
2. стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):
б) олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
аа) обем на еякулата < 1,0 ml;
бб) концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);
гг) сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
В същото време на официалната страница пише само: б) олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI и се чудя подточките важат ли или това е някакъв проектозакон? Иска ми се преди да говоря с лекуващия ми лекар да си изясня това онова. И реално какви са шансовете за одобрение от фонда, когато се кандидатства по мъжки фактор?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Юни 05, 2013, 09:48:44 am
Подточките важата, разбира се, това са показателите на спермограмата, трябва да има мин. 2 извън норма, т.е. по малко от посочените в тези подточки. Шансовете с мъжки фактор са същите като с женски, стига да има показания :wink:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: теди. в Юни 05, 2013, 17:09:03 pm
Бих искала да попитам, сега, когато срокът на заповедта е 1 година съшествува ли опцията за удължаване по медицински причини и ако е ДА, с колко може да се удължи времето за използване на заповедта?
И оше нещо - когато заповедта е получена през ноември 2012, двойката трябва ли да има непрекъснати здравноосигурителни права/предполагам, че ДА/, трябва ли да се представя нещо допълнително пред Фонда или клиниката, свързано със здравните осигуровки и към кой момент трябва да са непрекъснати здравноосигурителните права?
Благодаря!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: hope-love в Юни 11, 2013, 09:51:52 am
В клиникака "Надежда" не ни искаха нищо, а направиха служебна справка /явно имат връзка със сървъра на НОИ/ за непрекъснатите ни здравноосигурителни вноски преди да стартира процедурата. Директно им излезе удостоверение за всеки от нас, което приложихме към досието. На другите въпроси не мога да ти отговоря, защото си получих заповедта пред април тази година. Тогава при получаване се носи попълнена само една декларация /по образец/ за непрекъснатите осигурителни права, но не и докумен, издаден от НОИ. Това е което знам.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: aspire в Юни 12, 2013, 18:03:43 pm
Здравейте искам да попитам за втори опит ин витро отноволи трябва да се направи женския хормон FSH
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Мецани в Юни 12, 2013, 20:54:49 pm
Здравейте искам да попитам за втори опит ин витро отноволи трябва да се направи женския хормон FSH
Да, трябва.

Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: aspire в Юни 12, 2013, 23:47:07 pm
Благодаря
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: akvamarin в Юни 22, 2013, 18:21:45 pm
Моите въпроси са сходни с тези на теди. /по-горе/. Понеже виждам,че никои не е отговорил, ще задам и аз. Няма да успеем да използваме заповедта, преди крайният срок. Колко време преди изтичането и, трябва да се попадат документи във фонда? И с колко месеца се удължава заповедта?
Благодаря предварително!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Юни 24, 2013, 22:43:21 pm
няма удължаване на заповедта, срока й е една година, достатъчен да бъде използвана. не губиш опита при неизползване, но е хубаво да уведомиш, че няма да можеш да го използваш. когато решиш в последствие да ползваш опита подаваш на ново, но с молба свободен текст в която описваш, че имаш предишно одобрение, но не си го използвала и молбата се разглежда отново.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: hope-love в Юни 25, 2013, 10:00:52 am
Здравейте искам да попитам за втори опит ин витро отноволи трябва да се направи женския хормон FSH
Да, трябва.
Аз за втори опит не съм прилагала актуално изследване на ФСХ. Мисля, че това се обхваща от декларацията за липса на промяна в обстоятелствата. Не съм представяла и сега за третия опит, но още нямам данни да съм "одобрена", така че...незнам. Нека напише и някой друг по този въпрос...
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Юни 25, 2013, 10:08:59 am
не е задължително да се представя ново ФСХ, но не пречи ако сте направили и приложили :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: hope-love в Юни 25, 2013, 10:14:37 am
Да, де - важно беше да се отбележи, че не е задължително. Благорадя, Стеф!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: zuziii в Юни 26, 2013, 06:37:17 am
Здравейте! Не намирам отговор на въпроса си на сайта на ФАР и за това се обръщам с питане тук. Подала съм документи към  ФАР 02.2013 год. , женски фактор, молба одобрена. Към днешна дата не съм с човека, който участва с мен като партньор. До получаването на заповедта ми има поне 3-4 мес, а след това до колкото знам срока за изпълнение е 1 год., време през което е напълно възможно да срещна друг човек. Трябва ли да уведомя ФАР за тази промяна и кога? Ако получа заповедта си мога ли в последствие на променя партньора? Благодаря Ви предварително.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Юни 26, 2013, 09:13:56 am
в заповедта се вписва и името на партньора, ако до получаване на заповедта имаш нов партньор е добре да уведомиш във фонда, за да се представят и неговите документи и да се впише той в заповедта. при положение обаче че нямаш партньор до тогава остава варианта донорско ин витро, като в този случай не се вписва изобщо партньор. следователно, при всички случаи трябва да уведомиш във фонда и е желателно това да стане не при получаване на заповедта, а преди това.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Tincheto в Юли 09, 2013, 23:06:06 pm
Здравейте момичета!Не знам дали тук е мястото за това ,което ще ви попитам,и ако не е моля да ме извините!Имам одобрена заповед от Фонда от 12,04,2013г.към определена клиника!Въпросът ми е мога ли да сменя клиниката при положение,че не съм използвала заповедта все още към тази която е посочена в самата заповед?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Юли 10, 2013, 08:42:24 am
Подава се молба до директора на Фонда за смяна на клиниката, на база на която се изготвя нова заповед с името на новата клиника. Към молбата се прилага уверение от новоизбраната клиника, че е ще поеме пациента.

в първия пост съм се опитала да дам отговор на най-често задаваните въпроси. информацията я има от 2009г., от създаването на фонда. Поглеждайте първия пост на тази тема, полезно е :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: BettyBoop в Юли 22, 2013, 10:02:25 am
Здравейте, имам няколко въпроса. Ще се радвам да ме насочите:) Ще кандидатстваме с мъжки фактор. Пуснах си ФСХ във външна лаборатория. Освен печат и подпис от самата лаборатория, нужно ли е да имам подпис и от лекуващия ми лекар? Отделно преди да се преместя в сегашната клиника две години бях в друга в която имаме две неуспешни инсеминации. От там ми дадоха етапна епикриза с общи данни и споменати в едно изречение инсеминациите като факт. Това достатъчно ли е или трябва да се приложи по-подробна информация за процедурите?
Отделно можете ли да ме ориентирате, ако подам документите си август-септември, кога мога да очаквам евентуално одобрение?
Хубав ден:)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Юли 22, 2013, 10:17:21 am
относно изследването на ФСХ печат и подпис от лабораторията са достатъчни, не е нужно и от лекуващия лекар. относно инсеминациите при положение, че кандидатствате с мъжки фактор няма нужда да се подават допълнително протоколи от процедурите, трябва да имате 2 спермограми с интервал минимум 1 м. по между им, както и документ от консултация с уролог.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: BettyBoop в Юли 22, 2013, 10:20:53 am
StefiZ, благодаря. Всичко останало го имаме.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ginger в Юли 31, 2013, 16:06:36 pm
Привет на всички, знам че въпросът е задаван милион пъти, но нямам никаква възможност за подробно търсене, че малката ми отнема цялото време. Когато трябваше да получа заповедта си вече бях бременна от самофинансиран опит. Сега, мисля да се възползвам от тази заповед, и когато говорих с Фонда ми казаха да пусна пак ФСХ. Само дето не помня 3-5 ден от цикъла ли се пуска или трябваше да е по друго време.  Лекарката ми е в отпуск и не искам да я тормозя с плиткия си мозък  :lol: , така че ако някой може да отговори ще съм безкрайно благодарна. А, и другия ми въпрос е, дали ако пусна излдването в Цибалаб ще бъде легитимно, защото от там ще получа само подпис и печат на лабораторията, но не е и на лекар. А да ходя до Щерев сега ми е мноооого мъчна задача  :oops:
Приятен ден на всички!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Мецани в Август 05, 2013, 00:07:03 am
ФСХ се пуска между 2-5 ден.
За изследването нямам спомен дали трябва да има подпис и печат от лекар(последно го правих преди 3 години), затова най-добре се обади във Фонда и попитай дали ще ти признаят изследването за ФСХ от Цибалаб.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Август 05, 2013, 09:39:50 am
точно 3 поста по-нагоре съм отговорила за ФСХ, дали трябва или не подпис. :wink:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Вили в Август 06, 2013, 15:39:26 pm
За втори път ще подавам и аз документи във фонда. Първият път кандидатствахме с мъжки фактор /азооспермия/ с епикриза от Кацаров. За втория опит аз трябва ли пак да пускам ФСХ? Пациентка съм на Надежда, в разговор /ако може да се нарече разговор висенето до препълнената регистратура около 3 минути, едвам й задържах вниманието/ със Силвия тя ми каза епикриза на мъжа ми и за мен ФСХ, щом е второ подаване на документите не трябва ли само декларация, че няма промяна в обстоятелствата?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Август 06, 2013, 15:49:41 pm
да, само декларация, ако първия път си приложила консултацията с уролог.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Вили в Август 06, 2013, 16:38:48 pm
Благодаря Стефи, мисля следващата седмица направо да отида при Силвия, пътувам от далеч, но тогава ще ходя в София по друг повод и ще опитам да си оправя документите.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: viliiliv в Август 21, 2013, 14:09:31 pm
пиша писмото с надеждата някои да ми обясни подали сме документи декември 2012 във фонда обаждат ни се 2013 септември за заповед и трябва да имаме осигуровки не сме ли в заварено положение и към кого да се обърна
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: deizi_83 в Август 21, 2013, 14:19:19 pm
пиша писмото с надеждата някои да ми обясни подали сме документи декември 2012 във фонда обаждат ни се 2013 септември за заповед и трябва да имаме осигуровки не сме ли в заварено положение и към кого да се обърна
плащате си осигуровките и си взимате заповедта.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: magi_st в Август 21, 2013, 15:02:21 pm
Няма заварено положение, трябва да си платите осигуровките и тогава може да си вземете заповедта.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: mgstra в Август 24, 2013, 15:32:15 pm
да, само декларация, ако първия път си приложила консултацията с уролог.
Стефи, на мен и втория път ми искаха епикриза от уролог. Януари месец бях представила, юни месец отново ми искаха. И ние сме с мъжки фактор - Олигоастенотератозооспермия.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Veselia в Август 25, 2013, 23:13:29 pm
Момичета, както знаете в началото на тази година се получи забавяне на работата на клиниките заради подписването на договори със ЗК. В резултат на това се получи струпване на пациенти - тези, които бяхме взели заповеди декември-март. Следващата година очаква ли се такова забавяне? Тези договори всяка година ли се подписват?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Мецани в Август 26, 2013, 15:09:14 pm
Всяка година, клиниките, работещи с ФАР, преподписват договори с ФАР. Тази година трябваше да сключат договори и със ЗК и оттам дойде забавянето.

Надяваме се от догодина Фондът отново да се върне към МЗ  :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: butterfly в Септември 03, 2013, 22:22:41 pm
Имам въпрос ,казаха ми да нося приложение № 4 подписано от съпруга ми ,ако той няма да присъства.Това ли е?
http://www.far-bg.org/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=10&id=23:---4---31--1-
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: katya в Септември 05, 2013, 08:33:17 am
Ще кандидатстваме за втори опит отново по мъжки фактор. Искат ми документ от уролог-трябва ли да пише нещо конкретно в него или е достатъчно само документ от консултация с уролог, в смисъл като от рутинен преглед -резултат от прегледа с написано има ли му нещо или му няма съответно? Мисля да минем по ЗК при някой уролог :balk_159:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: anelino в Септември 05, 2013, 11:41:37 am
Катя,достатъчно е това,просто заключение от прегледа.Няма проблем да минете по ЗК. Мислч,че и ние така направихме.
Успех!!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: drazena в Септември 05, 2013, 13:46:57 pm
Миналата седмица взехме заключение от уролог, той по собствена инициатива написа, че сме за инвитро и минахме по ЗК, вкл. и кръвни изследвания му направиха.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: katya в Септември 06, 2013, 12:11:27 pm
 osi_9
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: krem123 в Септември 06, 2013, 19:22:35 pm
ние като подавахме - мъжа ми мина на платен преглед при уролог(мисля д-р Маки) в клиниката(Надежда), нямаше много хора, и понеже не сме от София искахме след прегледа да си подадем документите, които бяхме окомлектовали
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: MillaMV в Септември 08, 2013, 19:49:40 pm
Здравейте,
Преди две седмици ми се обадиха  да си взема Заповедта от Фонда на 09.09 :D
Дамата беше много любезна, каза ми да си нося Приложение №4 и ЛК. Но тъй като бях много развълнувана, а и не ми беше удобно да говоря тогава не съм сигурна дали е само това като документи.
Моля Ви подсетете ме дали има и нещо друго. Благодаря и успех на всички. :wink:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Септември 08, 2013, 22:19:23 pm
нищо друго, само късмет :wink:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: MillaMV в Септември 08, 2013, 22:37:20 pm
Stefi, blagodaria ti ot surce :P :D :oops:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: megito78 в Септември 09, 2013, 18:48:07 pm
Здравейте!Ние преди месец си подадохме документите във фонда,и искам да ви попитам след колко време ти се обаждат от фонда, за да кажат че си одобрен,и по скоро ако имам някакъв проблем с документите, до колко време най късно ти се обаждат?Много ви благодаря :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Септември 09, 2013, 20:55:44 pm
ако има проблем с документите до месец ще ти се обадят, а за одобрение можеш да следиш на сайта на фонда. мол ите се одобряват в рамките на 3 м., но се чака за получаване около 8-9 м.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: slanceto87 в Септември 17, 2013, 10:32:27 am
Здравейте.Не съм сигурна дали на правилното място си задавам въпроса, но ако не е така моля модернаторите да ме извинят и преместят в темата за която съм.Искам да попитам ние сме с неизяснен стерилитет.Правим опити от 2 години.Направихме едно ин витро на естесвен цикъл но оплождане не настъпи и тъй като четх, че за да кандидатстваме по фонда с неизяснен стерилитет трябва да имаме направени 4 арт процедури, искам да питам дали ин витро на ЕЦ се зачита и дали когато не сме стигнали до трансфер се зачита за опит.Другата седмица сме на консултация да ни каже лекарката какво предлага да направим от тук нататък.За стимулиран опит нямаме финансова възможност в момента.Инсеминация не мисля, че има смисъл а и лекарката още първият път предлижи направо ин витро на ЕЦ и отхвърли като вариант инсеминацията в нашият случай.И също така за да кандидатстваме по точката неизяснен стерилитет и 4-те опита, които ще направим ли трябва да са неуспешни?МНого станаха май въпросите ми, за което се извинявам, но просто сме объркани как да продължим от тук нататък и търся варианти.Благодаря предварително за помощта.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: magi_st в Септември 17, 2013, 10:36:51 am
За неизяснен стерилитет ви трябват 4 неуспешни АРТ опита т.е. нямате бременност.Този ваш опит за съжаление не се брои, защото не сте стигнали до трансфер.

Разбра ли се защо нямате оплождане на яйцеклетката?Работете в тази посока, може да излезе проблем който да ви позволи да кандидатствате с друг фактор.

Успех!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: slanceto87 в Септември 17, 2013, 10:59:30 am
За неизяснен стерилитет ви трябват 4 неуспешни АРТ опита т.е. нямате бременност.Този ваш опит за съжаление не се брои, защото не сте стигнали до трансфер.

Разбра ли се защо нямате оплождане на яйцеклетката?Работете в тази посока, може да излезе проблем който да ви позволи да кандидатствате с друг фактор.

Успех!
Много благодаря Маги.Вчера ми се обади ембриолога, но честно да ти кажа толкова се стъписах, че нищо не разбрах от това което ми обясни.Записала съм си час в клиника Надежда при лекуващия ми лекар за да ми обясни каква е причината нещата да не са се получили и какви алтернативи ще ни предложи от тук нататък.Мислехме да направим инсеминации защото са по-евтини, но в нашият случай лекарката сигурно ще го отхвърли като вариант защото и аз разсъждавам, че тези процедури ще са обречени на неуспех, защото явно имаме някакъв проблем със самото оплождане.Ще обясня на лекарката, че нямам финансовата възможност да правим безкрай екпериментални процедури и че искаме да кандидатстваме ако има някакъв начин по фонда и ще видя какво ще ми каже.Благодаря :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: teddy_music в Септември 20, 2013, 01:06:58 am
Здравейте!
Интересува ме пациентката трябва ли да върне някаква информация след приключване на опита до фонда за асистирана репродукция / някъде четох такова нещо или то вече е минало/ или самата клиника праща информацията по служебен път?
Може и да има някъде такъв въпрос, но в момента нямам възможност да търся из коментарите.
Ще бъда благодарна на някой, който знае.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Септември 20, 2013, 08:28:27 am
да, трябва.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: teddy_music в Септември 20, 2013, 08:37:15 am
Какво точно трябва да съдържа тази информация?
Като писмо ли се праща?
Моля помогнете ми.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Септември 20, 2013, 10:18:08 am
няма нищо регламентирано, просто в свободен текст можеш да напишеш дали е бил успешен опита, или не. това е само.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: deizi_83 в Септември 20, 2013, 14:00:10 pm
няма нищо регламентирано, просто в свободен текст можеш да напишеш дали е бил успешен опита, или не. това е само.
това не го ли пише клиниката? и да изпраща информацията към Фонда или съм в заблуда?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Септември 20, 2013, 14:06:20 pm
и клиниката изпраща и пациента трябва да уведоми.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: teddy_music в Септември 22, 2013, 22:46:56 pm
megito78, по принцип казват, че за издадена заповед от фонда чакаш до една година.
Аз получих заповед след 9 месеца. Зависи колко бързо се движат номерата. Специално при мен се случи периода с летните отпуски, където даваха много малко заповеди.
Относно някакъв проблем с документите - не съм много сигурна, но мисля, че се обаждаха до 1 месец след подаването.
Та продължавам да се интересувам относно връщането на информация към фонда.
Може ли да се прати на e-mail-а, който е публикуван за контакт с ФАР?
Или по какъв начин? Предполагам, че мога да попитам и в клиниката, там също трябва да знаят нещо.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: magi_st в Септември 23, 2013, 08:28:40 am
Teddy, а защо не се обадиш на телефоните дадени в сайта на фонда и не попиташ какъв е начина за връщане на информация?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: veselkoto в Октомври 01, 2013, 15:11:19 pm
Здравейте, на 16.08.2013 подадохме документи. Сега реших да погледна статуса и "Очаква допълване на медицинска документация". А на мен никой не ми е звънял за такава. Те сами ли си изискват от болницата или аз трябва да направя нещо. Аз го разбирам, че нещо не ми е ОК в документите. Какво да правя? Помагайте!
Опитвам вече два дни да звъня на спешния телефон, но никой не отговаря!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Октомври 01, 2013, 15:29:40 pm
на телефоните на фонда пробва ли?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Биляна в Октомври 01, 2013, 15:44:01 pm
Здравейте, на 16.08.2013 подадохме документи. Сега реших да погледна статуса и "Очаква допълване на медицинска документация". А на мен никой не ми е звънял за такава. Те сами ли си изискват от болницата или аз трябва да направя нещо. Аз го разбирам, че нещо не ми е ОК в документите. Какво да правя? Помагайте!
Опитвам вече два дни да звъня на спешния телефон, но никой не отговаря!

Привет! И аз бях с този статус определено време. Трябваше да пратя допълнителни документи, които на обществен съвет са изискали, но служителка от фонда ми звънна , че трябва да пратя нещо и тя ми изясни точно какво искат. Спомням си, че беше изключително любезна. Телефона, на който звъня е 02/8953149  /само за инфо го пращам, сигурна съм че го знаеш/. Продъжавай да звъниш докато не ти дадат отговор на въпросите!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: veselkoto в Октомври 01, 2013, 17:10:22 pm
Свързах се най-после! Обадиха се от Фонда на съпруга ми и му дали телефон на който да се обадя, само не ме питайте, защо на него, така и не разбрах :)
Та за сега са ми спряли документите, защото я нямало цветната снимка в документите. От "Надежда" не са ми казали да я прилагам, сега ще трябва да си я изискам и да я занеса! Благодаря за отзивчивостта на всички ви! Желая ви успех!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Биляна в Октомври 01, 2013, 17:17:25 pm
Свързах се най-после! Обадиха се от Фонда на съпруга ми и му дали телефон на който да се обадя, само не ме питайте, защо на него, така и не разбрах :)
Та за сега са ми спряли документите, защото я нямало цветната снимка в документите. От "Надежда" не са ми казали да я прилагам, сега ще трябва да си я изискам и да я занеса! Благодаря за отзивчивостта на всички ви! Желая ви успех!

Радвам се, че си по-спокойна вече като си наясно какво искат от теб. Успех по нататък!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: greisi в Октомври 02, 2013, 11:46:42 am
Здравейте,момичета.Вчера ми беше трансфера на 3 ембриончета.Има още едно,което може би ще замразим-зависи дали ще се развие до бластоцист.Казаха ми,че замразяването трябва да си го заплатим сами. 8OНали замразяването се поема от ФАР за 6 месеца?Аз съм със заповед.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: avonita в Октомври 02, 2013, 16:22:12 pm
Здравейте момичета,
Четох, че за фонда с мъжки фактор изискват две спермограми. Първата ни е разширена+Крюгер. Втората може ли да е обикновена или и тя трябва да е с Крюгер?
Пожелавам успех на всички :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: krem123 в Октомври 02, 2013, 16:24:56 pm
втората може да е обикновенна
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: avonita в Октомври 02, 2013, 17:05:14 pm
Благодаря :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: rtfrtf в Октомври 02, 2013, 19:27:17 pm
Има още едно,което може би ще замразим-зависи дали ще се развие до бластоцист.Казаха ми,че замразяването трябва да си го заплатим сами. Нали замразяването се поема от ФАР за 6 месеца?Аз съм със заповед.
Здравей, от ФАР се поемат 200 лева за замразяване. Вероятно са имали предвид, че трябва да доплатите разликата.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: greisi в Октомври 02, 2013, 20:57:23 pm
Не говореше за доплащане,а за плащане.Даже поспорих малко,че това се покрива от фонда,но сестрата си трърдеше,че не е така.Даже ми продиктува ценоразписа съответно за 1месец,6 месеца и година.Възможно ли е да има значение кой подред опит е това или пък да зависи от бройката ембриони за замразяване?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Мели в Октомври 02, 2013, 22:15:29 pm
Не говореше за доплащане,а за плащане.Даже поспорих малко,че това се покрива от фонда,но сестрата си трърдеше,че не е така.Даже ми продиктува ценоразписа съответно за 1месец,6 месеца и година.Възможно ли е да има значение кой подред опит е това или пък да зависи от бройката ембриони за замразяване?

На първа страница на тази тема е посочено какво се поема от ЦФАР, в това число и:
Криоконсервация на предимплантационни ембриони - 200 лв.
В прикачения файл е самият правилник, можеш да го изтеглиш и да си направиш справка.

Това не зависи от поредността на опита, броя ембриони, личното мнение на сестрата, ценоразписът на центъра и т.н.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: greisi в Октомври 03, 2013, 11:49:46 am
Благодаря за бързите отговори :thankyousign:.Аз всъщност съм дала информирано съгласие за замразяване още преди пункцията,така че не знам дали въобще ще ми се обадят.Мисля сериозно да си поговоря с клиниката преди да дам парите.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: teddy_music в Октомври 05, 2013, 20:55:05 pm
Greisi, доколкото знам замразяването от фонда включва замразяването на ембрионите до първия трансфер, т.е. ако има някакъв проблем, при който те не могат да бъдат върнати веднага след пункцията - хиперстимулация или недостатъчна дебелина на ендометриума, фондът го поема. След като трансфера се е осъществил, ако искаш да си запазиш останалите ембриони, вече си заплащаш, както са ти обяснили.
Наистина цените в различните клиники са различни, което може би не е много етично, но това сега не е тема.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: greisi в Октомври 06, 2013, 16:01:39 pm
Оказа се,че парите,които ги искат са за самото съхранение.Така,че ще платя само тази такса,която е
1месец-100лв.,6месеца-430лв. или година-600лв.Мисля за сега да платя само за месец,а след това ако всичко е наред за още два,докато мине 3месечния критичен период. :balk_600:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: lioni1985 в Октомври 11, 2013, 18:30:58 pm
 Здравейте! Имам няколко въпроса, на които не намирам отговори. До вчера бях в процедура, но до трансфер няма да стигнем, защото извадиха само една Я., която не се оплоди. Дали това може да ми се счита за 4-та АРТ процедура или след като няма трансфер не се брои? Аз съм с високо ФСХ-около 11-12 всеки път, когато е изследван. Предполагам, че ако пусна сега след силната стимулация ще е още по-зле. Има ли изискване кога да се пусне това ФСХ за документите за фонда? Трябва да е непосредствено преди подаване на документите или мога да ползвам някое старо от преди няколко месеца?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: sianie1 в Октомври 11, 2013, 20:37:58 pm
Здравейте! Имам няколко въпроса, на които не намирам отговори. До вчера бях в процедура, но до трансфер няма да стигнем, защото извадиха само една Я., която не се оплоди. Дали това може да ми се счита за 4-та АРТ процедура или след като няма трансфер не се брои? Аз съм с високо ФСХ-около 11-12 всеки път, когато е изследван. Предполагам, че ако пусна сега след силната стимулация ще е още по-зле. Има ли изискване кога да се пусне това ФСХ за документите за фонда? Трябва да е непосредствено преди подаване на документите или мога да ползвам някое старо от преди няколко месеца?
6tom nniama transfer ne se broi opita.izsl. za fsh vagi 1 godina.moge6 da polzva6 staro ot predi niakolko meseca.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Rib4o в Октомври 15, 2013, 13:14:31 pm
Вижте какво обмислят за фонда.

http://ehograf.info/content.php?cont=542#!prettyPhoto
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Октомври 15, 2013, 13:23:04 pm
не обмисля, а се работи по въпроса и по всяка вероятност ще стане :wink:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: mrs.muscat в Октомври 16, 2013, 10:35:06 am
StefiZ,koga se ochakva preminavaneto na FAR kum MZ da  se potvardi?
Kakvo shte stane s horata v zavareno polozenie (vzeli zapoved v kraq na 2013 ,no shte praviat opit 2014)?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Октомври 16, 2013, 11:16:06 am
от 2014г. по всяка вероятност.
ще стане същото като тази година, т.е. няма да има проблеми :wink:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: me4ko в Октомври 18, 2013, 13:29:32 pm
Здравейте!Аз също се интересувам при получена вече заповед а започване на процедура 2014 дали ще трябва да се платят осигуровките?Благодаря ви за вниманието!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: fatima в Октомври 21, 2013, 12:17:30 pm
Здравейте,
интересува ме при вече получена заповед от фонда може ли да се смени клиниката и колко се чака за тази смяна?
Благодаря!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Октомври 21, 2013, 15:01:42 pm
може
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: fatima в Октомври 21, 2013, 15:10:40 pm
И аз от прочетеното във форума разбрах, че може, но някъде срещнах информация, че не става смяната веднага, а се чака по месец-два. Та исках да попитам някой ако е минал през такава смяна/след като вече е издадена заповедта/ дали се чака или става готова същият ден?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: lioni1985 в Октомври 24, 2013, 11:02:29 am
 Здравейте. Звънях сега до ФАР и ги попитах след като имам 3 инсеминации и едно ИКСИ без трансфер дали мога да подам документи. Отговориха ми, че щом е извършвана процедура и си имам епикриза за нея се зачита за 4-ти опит, без значение дали е имало трансфер или не. Днес ще ходя да си подам документите и започва чакането  :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: juliana83 в Ноември 13, 2013, 13:47:02 pm
Здравейте, имам няколко въпросчета и се рових, рових...... и не открих отговор! Предварително ме извинете ако някъде някой е отговорил на същите въпроси и аз не съм го доогледала. :balk_104:
1-во - Статусът във Фар: Решение на Обществения съвет: Прието заявление, значи, че до месец ще ми се обадят дали имат някакви изисквания, така ли? А ще ми се обадят ли ако нямат други изисквания?
2-ро - До колкото разбирам 3м. след подаването на документите се знае дали е одобрена молбата, дългото чакане е за получаване на заповедта, така ли?
и 3-то - Искам да попитам за здравните осигуровки, на партньора ми ги платихме август месец, за 36м. назад, но при справка в НАП (на сайта) излиза, че липсват данни за цялата 2008год. и за цялата 2009год., та въпроса ми е, това не е проблем или трябва да подаваме молба за заличаване по давност?
Благодаря предварително и пак се извинявам ако някой е задавал същите въпроси! :bighug:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: pepi77 в Ноември 21, 2013, 06:57:34 am
момичета за съжаление заповедта ми ще изтече този месец на 30 и аз по една или друга причина няма да мога да стартирам процедура, моля който знае как трябва да се процедира за подновяването и да ми пише.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Mousyt в Ноември 21, 2013, 17:05:09 pm
Здравейте!
Т.к. не открих някъде да е коментирано да си попитам :) :
Искаме да кандидатстваме по мъжки фактор. Прочетох че се изискват две спермограми, като е "желателно" едната да е по Крюгер. Някой наясно ли е дали ако двете са обикновенни по СЗО 2010 например ще ни приемат, след като е "желателно" ? :

http://www.far-bg.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=42:%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D1%86&Itemid=17 (http://www.far-bg.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=42:%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D1%86&Itemid=17)

Благодаря предварително!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Ноември 21, 2013, 20:57:17 pm
важното е да има морфология изследвана, без значение дали е по стандартите на крюгер или СЗО.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Mousyt в Ноември 22, 2013, 10:37:14 am
Благодаря за бързия отговор. Сега обаче ми изникна друг въпрос  :lol:
Условието за мъжки фактор съгласно 2.б) е наличието на два влошени параметъра. Опитвам се да съпоставя резултатите от едната ни спермограма с условията и по-точно с точка "вв)сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);". Някой може ли да ми каже кое число от нашите резултатите да гледам и изобщо тази спермограма класира ли се, защото май е в някакъв граничен случай :(
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Ноември 22, 2013, 12:00:52 pm
класира се, и концентрацията ви е под норма и морфологията и тя.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Mousyt в Ноември 22, 2013, 12:44:26 pm
Мерси, успокоих се малко :)
Сега остава да направим втора такава, защото при моя мъж е на тото - един път е така, другия е с показатели за донор  8O . Обяснение - нулево  8O
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: avonita в Ноември 27, 2013, 19:31:36 pm
Здравейте,
Пациентка съм на клиника Надежда и ще кандидатстваме с мъжки фактор. Имаме две спермограми и епикриза от Кацаров. Какви документи още трябва да подготвя? Дали да си изтегля бланките от сайта на ФАР и да отида при Силвия с окомплектовани документи или първо да се срещна с нея за да ми каже какво да подготвя и да не импровизирам?
Онзи ден изпратих e-mail на fondinvitro@invitro-bg.com, но нямам отговор.
Ще бъда благодарна, ако ми дадете някаква информация.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: magi_st в Ноември 27, 2013, 19:36:19 pm
Аз лично си изтеглих бланките за пациента от сайта на Фонда и ги попълних предварително, бях си и преснимала личните карти, направих всичко което се отнася за пациента и е описано в сайта на ФАР.После отидох при Силвия и там ми дадоха вече документите от клиниката, окомплектовахме всичко и ги подадохме във ФАР същия ден.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: avonita в Ноември 27, 2013, 19:49:09 pm
Много ти благодаря, Magi_st   :)
А какво е работното време на Силвия? Трябва ли да си уговоря предварително среща с нея?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: rtfrtf в Ноември 27, 2013, 20:42:54 pm
Много ти благодаря, Magi_st   :)
А какво е работното време на Силвия? Трябва ли да си уговоря предварително среща с нея?

Според мен се разбери с нея по телефона, може да е заета като отидеш или да е в отпуск.
02 4417979 и 0882 193979 - Силвия Стефанова (въпроси, свързани с ФАР)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: avonita в Ноември 27, 2013, 20:48:22 pm
Благодаря :bighug:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: drazena в Ноември 28, 2013, 08:02:48 am
Спермограмите трябва да с най-малко един месец между тях в повече от едно лечебно заведение, получило разрешение за работа с фонда, последната да е преди не по-повече една година преди подаване на заявлението, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер.
Нашите документи ги подготвиха в клиниката, ние само се подписахме и дадохме копия на личните карти, но виждам, че доста хора сами си подготвят документите. Успех!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: butterfly в Декември 05, 2013, 14:16:05 pm
За 2 опит по фонда какви документи са необходими. Останах с впечатление ,че само декларация за липса на промяна в обстоятелствата? Трябва ли лич.карти да са преснети пак и ново изследване на ФСХ?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: little_rabbit в Декември 05, 2013, 16:08:50 pm
За 2 опит по фонда какви документи са необходими. Останах с впечатление ,че само декларация за липса на промяна в обстоятелствата? Трябва ли лич.карти да са преснети пак и ново изследване на ФСХ?
Направи си и ФСХ, на мен ми поискаха за трети опит. Пък после - не било трябвало, ама като подавах - къде е.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Бамбукита в Декември 06, 2013, 12:23:58 pm
Здравейте! Искам да попитам следното- имам одобрена молба 13712 / 21.09.11г. Обадиха ми се за заповед в средата на Юни 2012 , но ми предстоеше раждане (самофинансирах си опит). Заповедта така и не я взех, казаха ми тогава че ще остане в чакащи. Дъщеря ми е на 1,6 г и искаме второ дете. Може ли с нов комплект документи и една молба за преразглеждане на предишната заповед да ми отпуснат средства по-рано, да ми разгледат молбата с приоритет- да не чакам 6-7 мес.както е сега. Лекарят ми обясни, че има такъв вариант. Благодаря!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: little_rabbit в Декември 06, 2013, 12:37:08 pm
Здравейте! Искам да попитам следното- имам одобрена молба 13712 / 21.09.11г. Обадиха ми се за заповед в средата на Юни 2012 , но ми предстоеше раждане (самофинансирах си опит). Заповедта така и не я взех, казаха ми тогава че ще остане в чакащи. Дъщеря ми е на 1,6 г и искаме второ дете. Може ли с нов комплект документи и една молба за преразглеждане на предишната заповед да ми отпуснат средства по-рано, да ми разгледат молбата с приоритет- да не чакам 6-7 мес.както е сега. Лекарят ми обясни, че има такъв вариант. Благодаря!

Обади се във фонда, вероятно заповедта ти те чака.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: mgstra в Декември 06, 2013, 13:32:53 pm
Здравейте! Искам да попитам следното- имам одобрена молба 13712 / 21.09.11г. Обадиха ми се за заповед в средата на Юни 2012 , но ми предстоеше раждане (самофинансирах си опит). Заповедта така и не я взех, казаха ми тогава че ще остане в чакащи. Дъщеря ми е на 1,6 г и искаме второ дете. Може ли с нов комплект документи и една молба за преразглеждане на предишната заповед да ми отпуснат средства по-рано, да ми разгледат молбата с приоритет- да не чакам 6-7 мес.както е сега. Лекарят ми обясни, че има такъв вариант. Благодаря!
Да, ще ти разгледат заповедта с предимство.
Аз също бях бременна, когато ми се обадиха за заповед. Това беше февруари 2011 г., януари 2013 г. пуснах нова молба, която беше разгледана с приоритет, но се забавиха малко заради подписването на договорите през м. януари.
Успех!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Бамбукита в Декември 06, 2013, 17:00:40 pm
Ооо чудесно, много се зарадвах :)
Mgstra, а колко месеца "отидоха" от подаването на молбата ти за преразглеждане до самото одобрение ?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: mgstra в Декември 06, 2013, 17:55:02 pm
Ооо чудесно, много се зарадвах :)
Mgstra, а колко месеца "отидоха" от подаването на молбата ти за преразглеждане до самото одобрение ?
За одобрение не съм чакала. Бях одобрена на първия съвет, но чаках повече за подписването на договорите, защото тази година клиниките трябваше да подписват и с фонда и с касата. Веднага след като бяха подписани договорите и започнаха да дават заповеди, и на мен се обадиха.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Garo в Декември 10, 2013, 21:25:26 pm
Дали някой знае нещо във връзка с връщане на плащанията към МЗ?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Декември 11, 2013, 08:58:50 am
знае, знае, там ще са :wink:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: hope-love в Декември 11, 2013, 12:01:54 pm
Стеф, знам, че не си врачка, но все па:, какви за очакванията за началото на следващата година - ще има ли и колко забавяне при обажданията за получаване на заповеди, както се случваше през предишните години или през януари още се си работи Фонда с обичайния ритъм? Питам защото остават около 300 номера до нашия и е хубаво горе - долу за знам кога мога да очаквам обаждане.
Благодарности за отзивчивостта и бързината на отговорите ти в тази тема!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: AlexN в Декември 11, 2013, 13:20:27 pm
Присъединявам се към въпроса на hope-love - номерата до 20300 ще бъдат обработени през декември, като фондът обработва средно по 400 човека.. аз съм 22466, още не съм минала обществен съвет, но ако ФАР продължавам да работи с това темпо може би имам шанс да получа заповед през Май-Юни а не чак наесен.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Декември 11, 2013, 13:26:56 pm
това за съжаление и врачка да бях пак нямаше да мога да ви отговоровя на въпроса :(
никой не може да предвиди колко време, чисто бюрократично ще отнеме отново прехвърлянето. но искрено се надявам да няма значително забавяне.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: anelino в Декември 11, 2013, 13:50:43 pm
А дали ще има пак такова забавяне както в началото на тази година? Или то си зависи от самите клиники.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: anelino в Декември 11, 2013, 13:54:40 pm
Извинете ме за въпроса, но докато го напиша не съм видяла предишните публикациии.
Stefiz благодарим за бързите отгови,ясно е ,ве няма как всичко да знаеш.
Аз съм с номерче 20344 и се питам дали ще взема заповед преди празниците или от първите след това?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Garo в Декември 11, 2013, 20:50:45 pm
Аз си правих сметки за февруари, защото ние сме 20 849, но ако се забавят, става неприятно. Времето си тече, а с него и възрастта ми става все по-проблемна. Затова се чудех как ще се отразят на всички нас очакваните реорганизации на плащанията и изобщо на правителствената политика за раждаемостта. Успех на всички и ще съм ви благодарна за всяка новина, която споделите по въпроса.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Бамбукита в Декември 13, 2013, 14:43:58 pm
Само да попитам при молба за преразглеждане на документите ми от първото ми кандидатстване и последвалото одобрение, трябва ли отново да се прави нова спермограма и консултация с уролог, както и FSH или просто трябва една етапна епикриза от лекуващия лекар за липса на промяна в обстоятелствата и молба от мен? Благодаря!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Декември 14, 2013, 13:34:41 pm
здравей, за преразглеждането ако ФСХ е старо ще ти поискат ново изследване.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Бамбукита в Декември 14, 2013, 14:33:48 pm
FSH  имам от средата на 2011г, както  и спермограма на мъжа ми, само FSH ли трябва да се направи сега?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Бамбукита в Декември 14, 2013, 14:35:07 pm
Благодаря
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Декември 14, 2013, 15:04:00 pm
да, ФСХ си направи, ако сте с мъжки вактор не е лошо и една спермограмата да направите. Не съм сигурна дали ще я искат, но за да не ви връщат ако не е проблем, направете.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: AlexN в Декември 20, 2013, 18:33:03 pm
Едва ли сте пропуснали новината, че 2013 е с рекордно ниска раждаемост - малко над 59000 бебета.  Не успях да намеря данни колко деца се раждат годишно благодарение на ФАР, а би било интересно да съпоставим цифрите. 
При 15 млн бюджет, 5000 лева на процедура, значи 3000 жени годишно участват. (четох, че средната сума е по-малка и така пари остават за повече жени, но сега правим само груба сметка)
При 30% успеваемост, би следвало да има към 900 бебета, даже 1000 заради многоплодните бременности.   Та това са над 1.5% от всички родени бебета! 

При цялото говорене за насърчаване на раждаемостта, ФАР не се споменава много, а е от малкото мерки с лесно измерим резултат.  Има ли някъде реални данни?

Добавям един интересен коментар, стъпил на добросъвестен и интелигентен поглед към данни за раждаемостта:
 
http://yurukov.net/blog/2013/12/20/danoto-po-rajvdaemost/
http://yurukov.net/blog/2013/12/19/balgarite-sa-na-izchezvane/
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Garo в Декември 21, 2013, 10:13:07 am
Опитах се за изпратя запитване през формата за контакт на сайта на фонда, защото видях, че и някои от номерата за януари вече са получили заповеди. Също така исках да ги питам какво да очакваме в началото на 2014 - забавяне или ускоряване на процеса. Уви, явно формата съществува, но не функционира.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Мецани в Декември 21, 2013, 10:36:35 am
В началото на всяка година има леко забавяне с раздаването на заповедите, поради факта, че клиниките преподписват договорите с ФАР. Поне досега е било така. Предполагам, че към средата-края на януари всичко ще се нормализира и ще се навакса с раздаването на заповедите.

АлексН, аз лично не знам да има статистика, която да посочва колко бебета са родени през изминалата година с помощта на ФАР. Да си призная честно, не съм търсила такава статистика.
Предполагам, че Стефи ще се включи по-късно и ще внесе яснота има ли публикувана (и къде) статистика за бебетата родени през 2013 г с помощта на ФАР.
Мен също много ме притеснява факта, че с всяка изминала година броят на родените бебета намалява.
 
Искам да пожелая на всички весели празници, успешни процедури и много бебенца :)  Нека 2014г бъде най-щастливата за вас!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Мели в Декември 21, 2013, 10:56:05 am
Едва ли сте пропуснали новината, че 2013 е с рекордно ниска раждаемост - малко над 59000 бебета.  Не успях да намеря данни колко деца се раждат годишно благодарение на ФАР, а би било интересно да съпоставим цифрите. 
При 15 млн бюджет, 5000 лева на процедура, значи 3000 жени годишно участват. (четох, че средната сума е по-малка и така пари остават за повече жени, но сега правим само груба сметка)
При 30% успеваемост, би следвало да има към 900 бебета, даже 1000 заради многоплодните бременности.   Та това са над 1.5% от всички родени бебета! 

При цялото говорене за насърчаване на раждаемостта, ФАР не се споменава много, а е от малкото мерки с лесно измерим резултат.  Има ли някъде реални данни?

Всъщност много малко се говори за насърчаване на раждаемостта, на практика почти никак от страна на институциите. Има само тук-таме суха статистика и неясна интерпретация. А демографския проблем на България не е от вчера. Още през 2007 г. сдружение Зачатие организира своето ежегодно събитие Ден на репродуктивното здраве с акцент върху демографските проблеми - "Демографски срив и стерилитет" (http://www.zachatie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=825&Itemid=23). И ако тогава беше срив и някой беше обърнал внимание на началото на кризата, може би сега нямаше да е толкова сериозна ситуацията.

Разбира се, има много причини за ниската раждаемост и едва ли тя ще се оправи само с лечение на инфертилитета. Но това е един допълнителен ресурс и всяка грижа за подобряване на репродуктивното здраве е грижа за оцеляването на нацията. Затова трябва да се говори много, не само за фонда, а и за възможностите с общи усилия, добросъвестност и с не особено сериозни финансови средства да се постигнат значителни успехи в областта на репродуктивната медицина.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Декември 21, 2013, 11:10:36 am
И на мен към момента не ми е известно да има такава статистика направена за 2013 г.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Garo в Декември 21, 2013, 20:27:06 pm
Здравейте, Мецани, днес изпратих мейл до фонда и отговорът не беше нито конкретен, нито коректен. Тук копирам моето запитване и техния отговор. Просто ми направи впечатление, че за декември са обявени номера до 20 300, а вече са получили заповеди и няколко поредни номера след 20 300.

А ето и кореспонденцията:
"Здравейте, много Ви моля за информация относно реда за получаване на заповеди. Тъй като следя в сайта графика за всеки месец, както и получените заповеди, виждам че има номера, планирани за януари 2014, които вече са получили заповедите си. На какво се дължи това? Също така ме интересува очакват ли се в началото на годината изменения в организацията и реда за получаване на заповедите? Ако има такива, те ще доведат ли до забавяне или ускоряване на процеса?"

"Здравейте! До №20200 са връчените заповеди. След сключването на договорите с лечебните заведения отново ще започне раздаването им по реда на номерата. Предварително ще се обадим лично на телефона за връзка, който сте оставили в заявлението си. Весели празници и успешна Нова година!"

Защо е толкова трудно да се даде точен и ясен отговор на толкова лесни въпроси? Не става въпрос за лична услуга, а за ежедневна работа.
Знам, че тази информация няма да бъде полезна на останалите, но поне може друг да не си губи времето да пита и да се надява.


Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Мецани в Декември 21, 2013, 20:56:22 pm
Здравейте, Garo  :)
Възможно е номерата, получили заповеди след №20300,  да са на двойки с възраст при жените доближаваща 43 г. Както знаете това е възрастовата граница поставена от ФАР. Тези жени се ползват с предимство при разглеждане и получаване на заповедите.

Имайте предвид, че ще има малко забавяне в началото на месеца ( обясних Ви защо в друг пост), което ще се навакса  :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: kisela_2000 в Декември 25, 2013, 17:13:03 pm
Ми не се ли сещате?И там работи системата"мой човек"!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Мецани в Декември 25, 2013, 20:01:11 pm
kisela_2000, няма такова нещо.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: kisela_2000 в Декември 25, 2013, 20:31:15 pm
Има,как да няма!И аз самата го изпитах на гърба си, и в съда обжалваха(фонда),но загубиха пред 3 инстанции...как да няма?
не ми се говори,затворих я тази страница
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Мецани в Декември 25, 2013, 20:40:42 pm
Кисела, забавянето на заповедите в началото на януари няма нищо общо със системата "мой човек".
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: kisela_2000 в Декември 25, 2013, 20:54:02 pm
да.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: drazena в Декември 26, 2013, 07:33:54 am
Това, че номерата не вървят по ред е не само заради възраст, а и заради болести, така че не гледайте   чуждите номера, те не от хубаво са си получили заповедите.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Garo в Декември 27, 2013, 02:22:16 am
Не се притеснявайте, аз не гледам в чуждата паничка. Много съм далеч от тази мисъл, както и ми е ясно, че има хора с по-сериозни от моите проблеми. Въпросът възникна, не защото не знам, че двойки с определени диагнози или над определена възраст са с предимство, а защото 5 поредни след обявените са получили заповедите си. Малко вероятно е такива случаи да са поредни. Както и да е, пожелавам на всички успех и нека се концентрираме върху съществените неща, защото животът и без това е труден.
Весели празници!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: AlexN в Януари 14, 2014, 17:04:41 pm
Някой може ли да сподели, какво говореха на семинара в Шератон тази неделя?
По програма е имало и човек от министерството - някакви нови планове за фонда, промени и - разбира се - кога започва раздаването на заповеди тази година?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Garo в Януари 14, 2014, 20:56:27 pm
На сайта на фонда е публикувано, че през януари ще се подписват договори с клиниките и след това ще се възстанови дейността по връчване на заповедите. За съжаление, няма информация, това до какво забавяне ще доведе.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: magi_st в Януари 14, 2014, 22:07:49 pm
Това се прави ежегодишно.Всяка година с изключение на миналата, януари е месеца в който се преподписват договорите с клиниките.Дори да има забавяне, те гонаваксват много бързо.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: bojinova88 в Януари 15, 2014, 09:48:55 am
Здравейте, момичета и на мен ми казаха, че има дадени заповеди с номера над 20300, защото са с медицински предимства и затова е така. Така, че не се притеснявайте и до нас ще стигнат, стискам палци на всички ни скоро да сме мами :)  :D :D :D :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: elif в Януари 15, 2014, 11:22:21 am
оффф още около 1800 номера до нас........ :roll:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: AZ в Януари 22, 2014, 16:30:01 pm
Имам въпроси :oops:
Веднъж съм подавала документи, сега искам да подам пак. Някакви нови изследвания трябва ли да се правят и към момента на подаване трябва ли и двамата сме изрядни със здравните вноски. Защото аз дължа, но ще ги погася в рамките на година, нали толкова се чака за решение от фонда? Или втория път е по-кратко чакането?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: bojinova88 в Януари 22, 2014, 18:07:44 pm
Здравей, за здравните осигуровки трябва да са изрядни, за чакането май си е същото
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: AZ в Януари 22, 2014, 20:04:08 pm
Към момента на подаване ли трябва да не дължа здравни? Няма логика, нали след това разглеждат документите. Или?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: bojinova88 в Януари 22, 2014, 22:05:52 pm
Аз си платих всичко, който ми липсваха, защото ми казаха, че това може да се окаже проблем.Изчакай и другите момичета да ти отговорят, аз не съм много веща.Стискам ти палци.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: elif в Януари 23, 2014, 10:38:29 am
Не съм много сигурна ,но май в момента на подаване трябва да са изрядни всички документи .В това число и осигуровките. В противен случай комисията може да ги върне след като ги разгледа Пак казвам не съм много сигурна  ...Ние подадохме миналата година октомври
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: butterfly в Януари 25, 2014, 22:30:50 pm
Имам нужда от спешна помощ. Помолих от клиниката да ми подготвят документите за 2 опит и да ми ги изпратят с куриер. Попълних ги и от долу под датата си писах града от където ги изпращам.Сега се чудя дали не трябва да се пише София? Намерих повечето за да ги изтегля и попълня на нова,но не намирам само едната декларация.Моля,помагайте. На нея пише ДЕКЛАРАЦИЯ за ....опит.Входящ номер....После имената моите и на съпруга ми .Най-отдолу пише"Деклалираме че няма промяна в обстоятелствата с документите подадени с първото заявление в Център за асистирана репродукция."
Дали ще е проблем,ако само това приложение е с града от който съм?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: StefiZ в Януари 26, 2014, 09:37:11 am
аз не разбрах много какъв е проблема, но ако е адреса на подателя няма никакво значение какво си писала, не се притеснявай.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: butterfly в Януари 26, 2014, 11:55:33 am
Дали не трябва да е София ,защото нали реално там се подават документите а аз писах града където живея.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: rtfrtf в Януари 26, 2014, 12:14:19 pm
butterfly, това, което аз разбрах, е, че питаш в края на заявлението кой град да се попълни. Според мен не е проблем, че си написала града, в който живееш.
http://www.far-bg.org/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=10
Тук са всички декларации и заявления. На две страници са. Ако имаш съмнения, може да си изтеглиш необходимите декларации отново. Успех на процедурата!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: AlexN в Януари 26, 2014, 13:10:17 pm
Дами, да знаете че има раздвижване, от петък има още няколкостотин номерца 'одобрени', проверете си :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: AZ в Януари 26, 2014, 19:40:17 pm
Когато документите се пращат по куриер как разбирате кой ви е входящия номер?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Veselia в Януари 26, 2014, 20:50:25 pm
Когато документите се пращат по куриер как разбирате кой ви е входящия номер?

Обаждат ти се по телефона да ти го кажат.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: butterfly в Януари 26, 2014, 21:25:02 pm
rtfrtf  да знам къде ги има бланките и да си ги изтегля,но не намирам тази която съм описала какво представлява.за това търсех съдействие от вас.Може би тази е от самата болница и е по-различна от другите.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: AZ в Февруари 02, 2014, 14:16:47 pm
Искам да ви споделя, че не било нужно здравните да са ви ок към момента на подаване на молбите за кандидатстване! Здравни не трябва да дължите, когато започнете опита си
На мен от клиниката ми казват, че е желателно да отида лично да си подам документите, но в момента е невъзможно да пътувам. Щяла съм да объркам нещо при попълването на документите....Толкова ли е сложно, че да не мога да се справя? Искам с куриер да ги пратя
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: teddy_bear1982 в Февруари 03, 2014, 14:45:10 pm
Имам въпрос относно изследването на ФСХ - тук е дадено в едни мерни единици , а ако в лабораторията работят с други тогава какво се прави?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: AZ в Февруари 08, 2014, 13:52:49 pm
Има ли някой, който е подавал документи за втори път? Искам да попитам какви точно заявления е подал и разни други неща. може и на лични да не спамим тук
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: tonitkata в Февруари 21, 2014, 10:06:37 am
На мен ми предстои подаваме за втори път, следващата седмица, но документите ще ми ги изготвят от клиниката. От мен се иска само пускане на ФСХ и спермограма, мнение от уролог. :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: mila1234567891 в Март 14, 2014, 15:49:17 pm
Здравейте ,
В кои дни са заседанията на фонда?Колко пъти в месеца?И кога се актуализира информацията в сайта?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: bojinova88 в Март 25, 2014, 23:21:53 pm
Момичета имам един въпрос поемат ли се тези изследвания при инвитрото или не, ще ги напиша както ми ги е написал доктора, те трябва да се направят на мъжа ми и значи това са те OLLpp, MAP, HBA? Благодаря ви предварително
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: diamanta в Март 26, 2014, 10:42:37 am
Имам въпрос относно изследването на ФСХ - тук е дадено в едни мерни единици , а ако в лабораторията работят с други тогава какво се прави?
спокойно не са други единиците...успех
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: diamanta в Март 26, 2014, 10:46:11 am
Здравейте ,
В кои дни са заседанията на фонда?Колко пъти в месеца?И кога се актуализира информацията в сайта?
заседанията на комисията обществен съвет са почти винаги всеки петък, а информацията от както следя аз ФАР се актуализира постоянно, ако има нови неща. Относно за връчването на заповеди в Правилника на ФАР е записано че по 400 заповеди на месец е максимума който раздават. дано не греша, може да има момичета с по точна информация нека и те споделят
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: bojinova88 в Март 26, 2014, 10:59:01 am
Здравейте, относно номерата към фонда понякога стигат и до 600, както в момента продължават да се обаждат и на номерата след обявената цифра. Късмет момичета дано скоро всички станем мами :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: diamanta в Март 26, 2014, 11:35:06 am
Здравейте, относно номерата към фонда понякога стигат и до 600, както в момента продължават да се обаждат и на номерата след обявената цифра. Късмет момичета дано скоро всички станем мами :)
ДАНООО :) ДАНО :)ДАНОООО
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Miriam в Април 07, 2014, 10:51:55 am
Здравейте, не знам дали въпросът ми е точно за тази тема, нов момента не разполагам с много време и затова ще го задам тук, пък дано някой ме упъти ако съм сбъркала.  :D
Имаме заповед от фонда от 05.08.2013г. Поради финансови причини не сме стартирали до този момент. Ще ми се да опитам още варианти преди напълно да се откажем. Хрумна ми, че ако сменим клиниката (като чета темите за доплащане и като гледам цените, ние сме в скъпичка клиника). Въпросът ми е: как става смяна на клиниката в нашия вариант? И дали  изобщо има смисъл, защото ако трябва да чакаме за първичен преглед дълго време, определено ще си изпуснем срока? Благодаря предварително на всички, които ще се включат!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Тара в Април 07, 2014, 21:30:30 pm
 Miriam,  не се притеснявай за заповедта, дори и да не успееш да стартираш.  Ако изтече съвсем си направи нов набор документи от новата клиника или където си в момента, правят нова етапна епикриза, където ще пишат, че поради лични причини не си стартирала. Отиваш във Фонда подаваш пакета документи+ изтеклата заповед + там на място пишеш молба за преразглеждане на заповед поради лични причини. В много кратък срок най-много до месец /при мен отне само седмица/ получаваш обаждане за нова заповед с нов срок.  Все пак е важно не само да се усвоят парите, а да се действа на спокойстве без пришпорване.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Miriam в Април 08, 2014, 09:47:49 am
Тара, много ти благодаря за изчерпателния отговор. Значи има надежда все пак. :D Доста сме се омотали с финансите, а така не ми се иска да се отказваме - аз съм на 38г., мъжът ми на 39г. - няма закъде да отлагаме повече.
Искам и да те попитам нещо: всичко това само документално ли се оформя? Трябва ли пак да се правят ФСХ и спермограма?
И аз разбира се мисля като теб, че не усвояването на парите е първостепенно, но все пак живеем в БГ и по принцип не съм с големи очаквания към държ. институции...
Обнадеждих се. :D Благодаря ти отново!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Shnap_Apple в Април 08, 2014, 19:20:20 pm
задравейте , имам въпрос , поправете ме ако бъркам темата
Подали сме документи от клиника , но в последствие решихме да правим процедурата в друга , как става смяната на клиниката , все още не сме получили заповдта

Благодаря
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: rtfrtf в Април 08, 2014, 19:32:58 pm
Shnap_Apple, ще ти е необходима бележка от втората клиника, че си техен пациент. С тази бележка отиваш във Фонда, в стаята където приемат документи и попълваш декларация за смяна на клиниката.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Тара в Април 08, 2014, 20:46:57 pm
Miriam, да нужно е  актуално ФСХ,  от клиниката ми приложиха бележка от уролог, спермограма не са ми искали, с мъжки фактор сме. Всичко друго само документално, обичайните декларации.
Като си готова и решиш, отиваш  във Фонда и чистосърдечно им казваш  защо не си ползвала заповедта, молиш за преразглеждане и така.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Shnap_Apple в Април 09, 2014, 00:09:28 am
Shnap_Apple, ще ти е необходима бележка от втората клиника, че си техен пациент. С тази бележка отиваш във Фонда, в стаята където приемат документи и попълваш декларация за смяна на клиниката.

благодаря ви :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Miriam в Април 09, 2014, 10:57:46 am
Тара, благодаря ти отново! Ох, дано се подредят нещата! :balk_103:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: disi22 в Април 29, 2014, 11:15:00 am
Здравейте!
Приключих втори си опит по ФАР, но за съжаление резултата отново е отрицателен. Бихте ли ми казали какви документи трябва да подготвя за ново кандидатстване, както и какви изследвания трябва да направим.
РР: Кандидатстваме с мъжки фактор.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Miriam в Април 29, 2014, 15:29:54 pm
Аз да споделя - от клиниката, която сме избрали ни дадоха един документ, който мъжът ми занесе във ФАР. Оттам (ФАР) му дадоха 3 бланки за попълване. Попълнихме и подадохме миналата седмица. Днес е минал съвета и преди малко ми се обадиха да ми кажат, че на 08.05 можем да си получим новата заповед (само смяна на клиниката, датата пак си е същата). Слава Богу и в новата клиника успяха да ни вместят в график - записаха ни час за 04.06. Ако всичко е наред с изследванията ни - може и да успеем да стартираме процедура до 05.08. Надявам се.  :D
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Тара в Април 29, 2014, 20:16:39 pm
Disi, задължително FSH за теб, ако не сте подавали бланка от уролог ще ви я поискат /т.е. Силвия - един празен лист за подпис от уролога и картонче за касата на стойност 30 лв. Добре, че същия ден бяхме на преглед при д-р Макки та минахме действително преглед/.

Miriam,  при вас е имало само преразглеждане на заповед за смяна на клиниката.  Заповедта ти е в срок и няма фактически основание за нова с нов срок и съответно нови документи.  Аз по-горе писах какъв е реда за изтекла заповед, т.е. ако не смогнеш до август, тогава във ФАР с нов пакет документи и нова заповед с нов срок.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Рафаила в Април 29, 2014, 20:38:35 pm
момичета, когато успееш по ФАР как се процедира за следващ опит?
кога трябва да подадеш документи и как се брои - ако си полвал веднъж колко пъти ти остават?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: little_rabbit в Април 30, 2014, 06:27:43 am
момичета, когато успееш по ФАР как се процедира за следващ опит?
кога трябва да подадеш документи и как се брои - ако си полвал веднъж колко пъти ти остават?

Аз лично не разбирам въпроса. Имаш право на три опита, независимо дали си успял или не.
Документи за следващ опит подаваш, когато си готова - от теб зависи.

Стискам палци и следващият ти да е успешен!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: disi22 в Април 30, 2014, 10:33:57 am
Благодаря за отговора Тара!
Днес /на 3-ти ден от МЦ/ пуснах FSH. При подаването на документи за втори опит /м.септември 2012год./ бяхме на консултация при уролог и тогава ни издадоха някакъв документ /вече не си спомням какво беше епикриза или становище/. Дали няма да ни искат актуален документ за състоянието на мъжа, предвид мъжкия фактор. Спемограмата обикновена ли трябва да бъде или разширена?
Кои от декларациите от сайта на ФАР трябва да попълним отново?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Тара в Април 30, 2014, 10:44:14 am
щом вече сте давали становище от уролог не е нужно ново. спермограмата може да си приготвиш тази от опита, на нас не ни поискаха. декларациите имат промяна, защото нали Фонда пак мина към МЗ. Виж на сайта на ФАР дали са сменени, тегли попълвай и при Силвия за епикриза.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: disi22 в Април 30, 2014, 12:30:08 pm
Много благодаря! :D
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: disi22 в Май 08, 2014, 10:43:17 am
Тара,
Силвия ми каза, че ни трябва ново становище от уролог, но пропуснах да попитам за нова спермограма. Тя ми предостави комплект от документи, съдържащ и декларации, които аз попълних.
Каза ми, че не ми е необходимо изследване на FSH, но аз ще го приложа, защото предпочитам да има повече документи от нужните, отколкото да липсват такива. Освен това мисля да ги пусна по куриер и няма как да реагирам на момента, ако нещо не е наред.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: mgstra в Май 08, 2014, 17:38:17 pm
Disi22, няма нужда от нова спермограма. Становището от уролога е достатъчно. FSH също не са ми искали, но щом имаш такова, приложи го.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Тара в Май 10, 2014, 07:51:50 am
 Това FSH аз го пуснах, защото прочетох тук, че го искат. Отидох във Фонда да се разбера на място, какво точно да си приготвя в моя случай, заключение от уролог и ново FSH; - не трябва, само евентуално нова спермограма.
Попълвам си декларации и съчетавам ходене за преглед, Силвия, ФАР.
Силвия казва; - ново FSH, становище от уролог - задължително :) и аз и отговарям  какво са ми казали от ФАР.  И тя започна едно звънене, едни телефони, защо един път така, друг път иначе, нали последно се били разбрали.
Това преди два месеца и малко, така че...

Някой беше писал, че от ФАР са го връщали и мрънкали  за актуален хормон.

А това становище от уролог е голяма глупост - 30 лв. за един подпис  върху образец еднакъв за всички.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: disi22 в Май 10, 2014, 12:45:53 pm
На нас уролога ни каза, че за изготвяне на становище трябва да платим 50 лева, но може и с направление от личния и тогава само потребителска такса.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: desi4ka в Май 14, 2014, 20:00:03 pm
Здравейте момичета! :)Ние с моя приятел също ще кандидатстваме по фонда , бяхме при Стаменов за първи път на 12.05 преди 3 дена. Значи аз имам две епикризи  от лапароскопии  за ендометриоза на яйчника - едната е от11. 2012г .а другата е от миналия май 2013г дали вършат работа или ще трябва нова лапароскопия - те с какъв срок на годност са ?. Сега доктора ми пусна 8 хормона а моя приятел го прати при доктор Макки понеже той е с азооспермия има 2 спермограми от миналия септември по Крюгер но между тях няма разтояние 1 месец има и два хормона фсх и тестостерон  въз основа на което каза че трябва да направи биопсия.Според вас колко на брой цветни снимки на тръбите  и колко цикъла на овулация трябва да ми проследи а  моя приятел трябва ли да пуска нови спермограми и колко?И изобщо хормоните,снимките,лапароскопиите,спермограмите с какъв срок на годност са към момента на подаване на документите? Извинете въпросите ми може да ви се струват глупави но още не съм много в час,моля помогнете....... :ask: :book:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: mgstra в Май 14, 2014, 22:02:43 pm
Desi4ka, най-добре събери всички документи, които имаш и с тях отиди при Силвия Стефанова, която отговаря в клиниката за въпроси, свързани с фонда. Тя ще ти каже дали са достатъчни документите, които имате или са ви необходими и други.
Успех!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: desi4ka в Май 14, 2014, 22:13:27 pm
Благодаря ти ,mgstra. :)А Силвия Стефанова къде точно мога да я намеря ?Тя има ли свой кабинет и с какво работно време е? Всеки ден ли работи? За нея трябва ли да си записваме час за посещение? :ask:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: desi4ka в Май 14, 2014, 22:19:25 pm
Благодаря ти ,mgstra! :)А Силвия Стефанова къде точно мога да я намеря?Тя има ли свой кабинет и с какво работно време е?Всеки ден ли работи?Трябва ли да си записваме  час за нея?Колко струва изготвянето на пълният пакет с документи? :ask:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: rtfrtf в Май 14, 2014, 22:24:13 pm
desi4ka,
02 44 17 979 и 0882 193979 - Силвия Стефанова (въпроси, свързани с ФАР)

http://www.zachatie.org/forum/index.php?topic=50223.0 (http://www.zachatie.org/forum/index.php?topic=50223.0)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: krem123 в Май 14, 2014, 22:45:48 pm
Благодаря ти ,mgstra! :)А Силвия Стефанова къде точно мога да я намеря?Тя има ли свой кабинет и с какво работно време е?Всеки ден ли работи?Трябва ли да си записваме  час за нея?Колко струва изготвянето на пълният пакет с документи? :ask:
казваш на рецепцията че искаш да говориш с нея, администраторката й предава и тя излиза отпред да говорите, мисля че работи от 9 до 18 но не съм сигурна дали почиваше в неделя, нищо не струва изготвянето на документите
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: desi4ka в Май 15, 2014, 07:30:50 am
Здравейте,момичета! :)Много ви благодаря за информацията!А някой знае ли,за какво точно становище от уролог става въпрос  да не би да е за уточняване на крайна диагноза? - тук по темата момичета са писали че за становище от уролог се плащало.Едното платило 30 лв.,а другото 50 лв.Ние понеже ще ходим при Макки и точно за него ставаше въпрос? :ask:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: mgstra в Май 15, 2014, 08:08:53 am
Становището от уролог е необходимо, когато се кандидатства по мъжки фактор. След разговора ти със Силвия ще си наясно от какво имаш нужда.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: desi4ka в Май 15, 2014, 11:33:03 am
Сега ми стана по-ясно , благодаря ти, mgstra! :wink:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Тара в Май 15, 2014, 14:16:49 pm
desi4ka, становището от уролог в Надежда струва 30лв. Ако кандидатствате по мъжки фактор Силвия ще ви даде заедно с другите декларации празна бланка и картонче за касата -30лв. Но ако съчетаеш прегледа при д-р Макки  и среща със Силвия, тези 30 лв. може да си ги спестиш за едно изречение  по индикация чл.26  :lol:. 
Плащаш си прегледа при д- Макки - 35лв. и срещу тях получаваш; - консултация, преглед, ехограф по преценка, евентуално назначена нова спермограма  + подпис върху бланката становище.  Кажете на доктора, че ви трябва становище, той  сам ще ви каже какво да платите.

Странно ми е, че не са ви казали с каква индикация ще кандидатствате, ами Силвия да решава....
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: desi4ka в Май 15, 2014, 17:45:13 pm
Здравей , Тара! :balk_159: Ами,на нас д-р Стаменов ни каза ,че можем и по двата фактора да кандидатстваме -женски и мъжки, но се чудя има ли разлика и каква е точно от гледна точка на това да минем с възможно най- малко изследвания и да не ни мотат много защото времето си върви и съм адски притеснена.....? :ask:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: desi4ka в Май 15, 2014, 17:53:39 pm
А колко струва разширената спермограма по Крюгер в Надежда?Досега сме я правили на 55 лв.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: desi4ka в Май 15, 2014, 17:59:47 pm
Когато се дават документи при Силвия т.е готовите изследвания и епикризи задължително ли е да са оригиналите , може ли да се дадат ксерокопия с оглед на това , да си запазя оригиналите че може да потрябват за в бъдеще отново?И дали фондът ще признае ксерокопията? :ask:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Тара в Май 15, 2014, 20:36:03 pm
desi4ka, прочети първа страница на темата, първия пост за да ти се изяснят някои неща; - мъжки, женски фактор и при какви условия.
За  епикризи от изследвания не знам как е сега, но преди съм давала ксерокопия щом са имали печат. Нищо не ти пречи да си подготвиш копия и на място да уточниш.

И да, времето върви, но и с бързане не е гаранция, месец или два не е фатално.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: desi4ka в Май 16, 2014, 06:57:37 am
Да точно това имах в предвид,ако става с ксерокопия да ги преснимам за всеки случай - мерси Тара! :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ili7372 в Май 19, 2014, 22:43:56 pm
 Извинявам се за въпроса ,но при втори опит какви документи се прилагат.
Изпратих  тук посочените ,но от Селена ми връщат за попълване бланка  че...   ИМА  промяна на обстоятелствата ??? А то няма така бланка , а и какво се  е променило...
Моля помогнете . :bighug:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Тара в Май 20, 2014, 06:53:12 am
ili7372, каква бланка? Какво си попълнила и какво искат те? Промяна в обстоятелствата може да бъде; смяна на  лични документи, партньор и др.  Обади се и ги питай.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ili7372 в Май 20, 2014, 18:52:20 pm
 Пратих им всички 7 бр декларация и заявление ,че няма промяна в обстоятелствата.
 Всички декларации и заьявления ,които са в сайта ,дори и 3 ненужни ...
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: AlexN в Юни 01, 2014, 15:17:20 pm
Дами, преди време бях умувала тук над въпроса какъв точно е приноса на ФАР за раждаемостта в България - е, днес случайно си намерих отговор в отчета на министерството за 2013:

1.   Проведени заседания на Обществения съвет към центъра – 19 заседания.
2.   Одобрени заявления и финансирани процедури – 2904 броя.
3.   Доказани клинични бременности – 997 бременности.
4.   Родени деца – 610.

Значи имало данни, при това изглеждат обнадеждаващо! :)Едва ли сте пропуснали новината, че 2013 е с рекордно ниска раждаемост - малко над 59000 бебета.  Не успях да намеря данни колко деца се раждат годишно благодарение на ФАР, а би било интересно да съпоставим цифрите. 
При 15 млн бюджет, 5000 лева на процедура, значи 3000 жени годишно участват. (четох, че средната сума е по-малка и така пари остават за повече жени, но сега правим само груба сметка)
При 30% успеваемост, би следвало да има към 900 бебета, даже 1000 заради многоплодните бременности.   Та това са над 1.5% от всички родени бебета! 

При цялото говорене за насърчаване на раждаемостта, ФАР не се споменава много, а е от малкото мерки с лесно измерим резултат.  Има ли някъде реални данни?

Добавям един интересен коментар, стъпил на добросъвестен и интелигентен поглед към данни за раждаемостта:
 
http://yurukov.net/blog/2013/12/20/danoto-po-rajvdaemost/
http://yurukov.net/blog/2013/12/19/balgarite-sa-na-izchezvane/
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Ann Marie в Юни 09, 2014, 16:21:17 pm
Здравейте,

имам едно такова питане:

Имам ли право да кандидатствам по фонда с 3 инсеминации + 1 неуспешно ин-витро при положение, че имам навършени 43г. / в края на тази година правя 44/?

Могат ли директно ще ме отрежат само въз основа на възрастта?
ФСХ ми е под 12 например...

Предварително благодаря за отговорите.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: desi4ka в Юни 09, 2014, 16:30:06 pm
Ann Marie ,здравей! :)Аз скоро ще кандидатствам по фонда това са телефоните на лицето което се занимава с въпросите свързани с кандидатстване по Фар за клиника Надежда -0882193979 и 024417979 Силвия Стефанова ако искаш обади и се и я попитай как седят нещата с кандидатстването в твоя случай не зная в коя клиника искаш да правиш опита но мисля че няма да има проблем да получиш информация от първа ръка. :wink:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: rtfrtf в Юни 09, 2014, 17:44:49 pm
Ann Marie,
за съжаление - не.
За да получиш одобрение трябва да сте подали заявление преди да си навършила 43 години.

П.П. Видях че, StefiZ ти е отговорила в другата тема.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: eda_dimitrova в Юли 23, 2014, 17:23:32 pm
Здравейте, искам да попитам нещо. Значи ние след няколко дни ще подаваме документи за фонда с тубарен фактор сме. Искам да питам колко време след одобрението трябва да се извърши самата процедура, т.е веднага ли трябва да се започне или може да се изчака малко? Ще се радвам някой да отговори. :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Врабчо в Юли 23, 2014, 17:27:50 pm
След като вземете заповедта /горе-долу 9-12 месеца след като сте подали документи/ имате срок от една година да направите опита.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: eda_dimitrova в Юли 24, 2014, 17:51:08 pm
Много благодаря за отговора, Врабчо!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Zlateto ♡ в Ноември 26, 2014, 13:55:02 pm
запис  :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Freya_85 в Декември 07, 2014, 20:30:40 pm
Здравейте, момичета, нова съм във форума, в темата и въобще по въпросите, свързани със стерилитета. Въпросът ми е следният: мъжът е с диагноза-Азоспермия, все още не знаем точните причини, довели до нея, около 15-ти ще имаме повече яснота, въпросът ми е- можем ли да кандидатстваме по фонда и колко време горе-долу, се чака за одобрение и започване на процедура?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Врабчо в Декември 08, 2014, 21:42:19 pm
Здравей Атланта,
според информацията на първа страница, можете да кандидатствате с тази диагноза:
"Фондът финансира двойки с безплодие, лечимо чрез ин витро оплождане, при наличие на следните индикации:
...
2. стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):
а) обструктивна аzoospermia, при положение че са налице данни (клинични и хистологични) за наличие на достатъчна сперматогенеза;"

От клиниката, която ще ви подготвя документите, ще ви дадат повече информация.
Получаването на заповед отнема от 9 месеца до година. След това веднага може да започнете процедура, ако имате готовност.

Успех!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Freya_85 в Декември 09, 2014, 09:20:43 am
Врабчо, много ти благодаря! Другата седмица ще си задав въпросите и в клиниката.  :bighug:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: AlexN в Декември 27, 2014, 20:29:16 pm
Добра новина, да се надяваме че е вярна:

http://www.dnevnik.bg/zdrave/2014/12/27/2445449_hiliada_in_vitro_proceduri_poveche_shte_budat/
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Freya_85 в Декември 28, 2014, 10:23:39 am
Дано е вярно!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: avallon в Декември 28, 2014, 10:33:14 am
А, дано!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: dhhdesi в Януари 08, 2015, 19:42:03 pm
Здравейте момичета,
след дълго отсъствие пак съм на линия с едно въпросче:
Искам да кандидатствам за втори опит ин витро, но съм с нов партньор, който е чужденец. Какви документи трябва да попълним сега и може ли той да си направи спермограмата в чужбина?
Благодаря ви за отделеното време
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Zlateto ♡ в Февруари 18, 2015, 18:35:12 pm
Здравейте, момичета!
Предстои ми подаване на документи към Фонда и имам следното притеснение. От клиниката са ми подготвили медицинската документация, но освен ФСХ, в бланката фигурират и другите хормони, които са ми пускани. Нищо лошо, но АМХ и Инхибин са ми с трагични стойности и не знам дали няма да повлияят на решението на Фонда. Иначе, ФСХ ми е в норма. Не знам как да процедирам и дали да се свържа пак с лекарката си  :?
ПП: Кандидатстваме с ЛУФ
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Врабчо в Февруари 18, 2015, 20:52:54 pm
Не би трябвало да е проблем, ако ФСХ е в норма. Предполагам, че другите хормони не ги гледат. А и няма как да ти отхвърлят документите, на какво основание? Никъде не е казано колко да са АМХ и Инхибин.

Сега видях, че и Мели ти е отговорила в другата тема.

Успех!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Zlateto ♡ в Февруари 18, 2015, 22:39:24 pm
Врабчо, много, много Благодаря!
Аз наистина се притесних, защото не намерих информация, но пък знам, че по АМХ и Инхибин правят изводи за ЯР. Иначе, досега ФСХ винаги ми е било в норма. От друга страна, репродуктивните специалисти със сигурност са запознати с изискванията и процедурите много по-добре от мен и едва ли лекарката ми не знае какво върши. Но днес, като си взимах документацията, тя си беше тръгнала и не можах да говоря с нея и така ми се стегна душицата. Добре, че сте вие тук, та да има кой да разсъждава трезво в такива ситуации.
Утре отивам да нося купчината във Фонда, пък каквото ще става, да става.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Пепка в Февруари 18, 2015, 23:18:54 pm
За шест години по процедури, финансирани от Фонд „Ин витро”, 4000 бебета са донесли така чаканата радост за своите родители.

http://dama.bg/article/4000-rodeni-bebeta-ot-protseduri-po-fond-in-vitro/4943/
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Freya_85 в Февруари 19, 2015, 09:46:29 am
Това е много хубаво. Дано занапред са още повече!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Zlateto ♡ в Февруари 19, 2015, 15:18:35 pm
И аз много се зарадвах на статията - вчера я прочетох на страницата във Facebook.
Да си пожелаем още хиляди, хиляди, хиляди златни бебоци!  :babyflips:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Freya_85 в Февруари 19, 2015, 20:33:02 pm
Дай Боже! Дано скоро ние гушкаме и нашите!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Zlateto ♡ в Февруари 19, 2015, 20:38:40 pm
Дай Боже! Дано скоро ние гушкаме и нашите!
На всички го желая от сърце!
 :bighug:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Bulgara в Април 28, 2015, 12:29:09 pm
Здравейте,
налага ми се да изпратя друг човек да ми вземе заповедта от фонда. За целта трябва да направя нотариално заверено пълномощно. Ако някой разполага с примерен текст за такова пълномощно, много ще ме улесни да ми го изпрати. Благодаря ви и успех на всички.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: bimbaaa в Април 29, 2015, 11:11:58 am
Така както си го написала тук - свободен текст, винаги върши работа. Въпросния човек ..... да те представлява пред ЦАР във връзка с получаване на заповед за ....
Никога не съм виждала такава заповед и не знам точно как се казва и дали си има специално име. Описваш си номера и заверяваш. И аз преди се плашех на пълномощните, но се оказа че в повечето случаи свободен текст върши работа. Успех!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: svetllla в Август 06, 2015, 17:50:39 pm
Здравейте!  От 5 г с мъжа ми обикаляме различни репродуктиви специалисти и никой досега не е споменавал думата ФАР. Въпроса ми е - можем ли да кандидатстваме за Фонда без да правим 4-те инсемиации. С мъжки фактор :

Брой сперматозоиди мл - 17 625 000
брой сперматозоиди еякулат 59 925 000
брой изследвани сперматозоиди 200
с нормална морфология 5 %
с абнормална морфология 95%
с главични дефекти 94 %
с дефекти в средната част 31 %
с опашни дефекти 5 %
с цитоплазмен остатък 4 %
нормозооспермия
Спермограмата е правена на 28. 04. 2015г

На 12. 01. 2015 е правена също - 4 %
Брой сперматозоиди мл - 16 958 300
Брой сперматозоиди еякулат - 39 004 090
нормозооспермия

Има и още една - първата -  3 % правена на 24.07. 2014
Брой сперматозоиди мл - 9 958 333
Брой сперматозоиди еякулат 31 866 666
олиготератозооспермия , олигозооспермия средна степен.
Аз самата съм на 41 г. ФСХ - 8.7 правен на 06.08. 2014
Досега сме направили само 1 инсемиация -стимурирана съм с мерионал 75 - добър отговор 4 Я -но   неуспешна.

Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: HrisAni в Август 06, 2015, 18:50:26 pm
Здравей. С мъжки фактор се кандидатства с две спермограми и бележка от уролог. Може да се обадиш и по телефона, момичетата са много любезни.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: marsi в Август 06, 2015, 19:21:15 pm
svetllla, в първия пост на тази тема са копирани условията, при които може да се кандидатства за финансиране от фонда. Втора точка е стерилитет свързан с мъжки фактор:

2. стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):
а) обструктивна аzoospermia, при положение че са налице данни (клинични и хистологични) за наличие на достатъчна сперматогенеза;
б) олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
аа) обем на еякулата < 1,0 ml;
бб) концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);
гг) сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;Описано е също какви документи и изследвания са необходими. При мъжки фактор:

- за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 2 - документи от извършването на два или повече спермални анализа с най-малко един месец между тях в повече от едно лечебно заведение, получило разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, последният от които е извършен преди не по-повече една година преди подаване на заявлението; ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер;
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: svetllla в Август 06, 2015, 22:33:48 pm
Благодаря за отговорите! Искам да попитам при мъжки фактор се иска последната спермограма да не е правена преди повече от година и също при   жената изследване на FSH . То  има ли давност?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Freya_85 в Август 09, 2015, 21:52:14 pm
При мъжки фактор се искат две спермограми с разлика от поне месец между тях, като поне едната трябва да е по Крюгер.
За FSH честно казано, не знам, но предполагам, че може и да поискат да се излседва ноново. Най-добре или говори с фонда, или с лекаря, на който си се спряла за процедурата. Успех!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: vesi28 в Август 11, 2015, 13:48:15 pm
Изисква се FSH за жената, който да е актуален т.е. да е правен през последните 6 месеца, а може и да е с валидност 1 година - не съм съвсем сигурна. Най-добре ако сте си избрали клиника да попитате и там ще ви обяснят . Успех!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: sianie1 в Август 11, 2015, 14:43:30 pm
Изследването за FSH не трябва да надвишава 12 и да е по-старо от 1 година.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ralika в Август 20, 2015, 03:28:23 am
може ли примерен текст на молба за ускорено разглеждане. Получих обаждане от фонда, когято бях бременна. Сега искам да подам да ползвам тази заповед след около три години. От фонда ми казаха отново да подготвя пълния пакет документи плюс такава молба на основание, че вече съм била одобрена. Документите са готови, отговарям по всички показатели. Ако някой може да ми даде насоки, ще съм благодарна.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: veli36 в Август 26, 2015, 10:44:42 am
Изследването за FSH важи 6 мес. Поне на мен така ми казаха, когато през март си подавах документите.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ДАЛИНДА в Септември 09, 2015, 15:37:40 pm
Здравейте момичета,
изчетох всичко по въпроса,но искам да попитам в прав текст.

Имам една инсеминация,неуспешна,този месец ще си финансираме ин витро процедура.
Спермограма на ММ нормозооспермия,което значи че нямаме мъжки фактор,при мен като цяло са ок нещата,като изключим хормони на ЩЖ,Хашимото...

Питането ми е следното:ако самофинансирания ни опит е неуспешен можем ли вече да кандидатстваме по фонда?

Пак да кажа,изчетох всичко,но яснотата не ми е пълна.

Благодаря.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Zlateto ♡ в Септември 09, 2015, 15:57:38 pm
Далинда, доколкото знам, не можете да кандидатствате по фонда, ако няма някоя друга причина при теб, която да изпълнява условията по някоя от точките за подпомагане от Центъра. Ако всичко при теб е нормално, както и при половинката, би трябвало да ви водят с неизяснен стерилитет. С него и с "4!" самофинансирани процедури може да опитате да кандидатствате. Процедурите може да са смесени (ин витро + инсеминации), като няма значение кое има превес и как ги комбинирате. Мисля обаче, че имаше значение в срок от калко време са правени (в смисъл, месеци или години), но там не съм много информирана и не мога да се ангажирам с отговор. Ти нямаше ли проблем с ЯР или се бъркам? ФСХ при кандидатстване трябва да ти е в референтни стойности, иначе директно ти отхвърлят молбата. Успех!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ДАЛИНДА в Септември 09, 2015, 16:51:22 pm
Zlateto,сърдечно благодаря за моменталния отговор.

Аз съм с намален ЯР и вероятно с ЛУФ,но още не е напълно диагностицирано.
ФСХ ми е 8.1
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Zlateto ♡ в Септември 09, 2015, 17:01:04 pm
Дали, и при мен ситуацията е същата - редуциран ЯР, ФСХ в референтни граници и за капак ЛУФ. Ние кандидатствахме с моя ЛУФ и вече чакаме да ни се обадят за заповед следващите 2-3 седмици. Ако излезе ЛУФ и при теб (макар че не ти го пожелавам), кандидатствайте, нищо не губиш. Мисля, че три УЗ проследявания искаха.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ДАЛИНДА в Септември 09, 2015, 17:23:11 pm
Да Злате,това ми беше по-точно чуденката.Сега ми се поизясни.Целта ми е да съм подготвена,ако е неуспешно ин витрото да подаваме документи.Сега ще е второто проследяване при др.Персенска в клиника Надежда,иначе в предишната клиника имам три УЗ,но два от тях със стимулация.Не съм образувала кисти.

Пожелавам час по-скоро да се обадят и да си вземеш заповедта,след това да стартирате успешна процедура.

Още веднъж благодаря за бързия и ясен отговор.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: tina_rs в Октомври 03, 2015, 15:33:45 pm
Здравейте, при  ФСХ  с по-високи стойности от 12,5 mIU/m има ли смисъл да се подават документи? АМР ми е в норми, но ФСХ ми е 15,710 mIU/m. По принцип мислехме да кандидатстваме по мъжки фактор, но като гледам условията май няма смисъл.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: petqst в Октомври 06, 2015, 10:11:55 am
Здравей tina_rs!
Аз лично на следващият цикъл отново бих пуснала FSH- за по-сигурно.
Може и да смениш и лабораторията.
Успех ти пожелавам :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: adelaida в Ноември 14, 2015, 14:20:12 pm
Привет на всички!
Моля ви за малко информация, тъй като до сега се рових...но не успях да открия информация...
Колко само финансирани процедури /инвитро/инсеминации/ трябва да имаш, ако си здрав, за да кандидатсваш за финансиране от фонда???
Тъй като в клиниката ми казаха 4ри, а от дуго място ми подадоха информация, че са 3ри???
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: mimon4e99 в Ноември 14, 2015, 15:06:46 pm
И аз мисля,че са 4.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Zlateto ♡ в Ноември 14, 2015, 15:49:46 pm
adelaida, 4 са. Няма значение как са комбинирани (в смисъл, колко инсеминации и колко ин витро опита), но се поинтересувай са времевите рамки, в които трябва да са направени (мисля, че там имаха изискване). Успех!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: adelaida в Ноември 14, 2015, 16:38:18 pm
Благодаря Ви!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ДАЛИНДА в Ноември 14, 2015, 18:35:54 pm
Дали, и при мен ситуацията е същата - редуциран ЯР, ФСХ в референтни граници и за капак ЛУФ. Ние кандидатствахме с моя ЛУФ и вече чакаме да ни се обадят за заповед следващите 2-3 седмици. Ако излезе ЛУФ и при теб (макар че не ти го пожелавам), кандидатствайте, нищо не губиш. Мисля, че три УЗ проследявания искаха.


Злате,все искам да ти пиша и похваля,че при мен ЛУФ синдром се отхвърли.
Реално към момента мисля че не отговаряме на никакви критерии за да кандидатстваме по фонда.
Стартирахме процедурата,която си самофинансираме,но досега съм на етап пункция.

И аз знам,че са 4 процедури,тук го прочертох.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Zlateto ♡ в Ноември 14, 2015, 19:46:23 pm
Дали, не знам дали да се радвам или не за ситуацията около вас. От една страна е страхотно, че тая гадина (ЛУФ-а) я няма при теб, но от друга заради липсата й, едва ли не, сте възпрепятствани да кандидатствате (в смисъл, че за момента нямате друг критерий, който да ползвате). Но пък аз от сърце ти желая при следващия самофинансиран опит да стигнете до края и да не ти се налага повече да се тормозиш. Мен лично ме притеснява, че няма да реагирам добре на стимулацията с този толкова нисък АМХ, ама Божа работа, ще видим какво ще стане. Много стиснати палчета от мен.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: ДАЛИНДА в Ноември 15, 2015, 11:58:35 am
Злате,благодаря ти,и ние се надяваме на това.
Аз също съм с намален ЯР,АМХ ми е 0,43,сега ме стимулираха с Клостилбегит и имах само една,единствена яйцеклетка,но пък с добро качество.Май месец правихме инсе и също бях стимулирана с Клостилбегит,реагирах малко по добре,имах повече фоликули,но инсето беше неуспешно.
Не го мисли,ще се разбере когато те стимулират,от опит разбрах,че организма може и приятно да те изненада.Успех ти желая и дръж в течение.Също много стиснати палчета имаш.Кога влизате в процедура?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Zlateto ♡ в Ноември 15, 2015, 12:35:11 pm
Дали, ще ти пиша на лични, за да не спамим темата.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: dolia в Ноември 16, 2015, 16:57:11 pm
Момичета искам да попитам следното, имам получена заповед която ще изтече декември, имам замразен 1 ембрион и 3 Я.,в момента чакам да започна стимулация и дакато тече всичко това се разделихме с съпруга ,трябва ли да взема заповедта от клиниката и да я нося в фонда за смяна на партнор или направо в фонда, и откъде се взема декл.за съгласие от съпруга за донорски сперматозоиди защото още нямаме развод или е собств.написана.И може ли да се направи комбиниран трансфер с ембриона и донорски оплодените Я.ще ми трябват ли две съгласия от него ако нямаме развод.Извинявам се за дългия пост.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: magi_st в Ноември 16, 2015, 16:59:12 pm
Долиа, мисля че въпросите ти са доста специфични и е най-добре да се обадиш във фонда да питаш.Там ще ти отговорят най-правилно.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: dolia в Ноември 16, 2015, 18:05:38 pm
Благодаря!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Райна 15 в Януари 30, 2016, 10:31:24 am
извинявам се за неуместната намеса в темата, но понеже тази е за ЦАР - има ли тема, някъде във форума ви, където да си изясним правата на реципиенти на ЦАР и на частни такива?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: svetllla в Февруари 06, 2016, 11:36:29 am
Здравейте! Моят казус е следния на 42г съм фсх - 10, 12 . Можем да кандидатсваме с мъжки фактор - олигоспермия. Дотук добре - но след 1 инсеминация неуспешна и 3 ИКСИ-неуспешни(самофинансирани) поради лошо качество на Я съм  включена в донорска програма.  Фонда не финансира донорски програми от една страна , а от друга можем да кандидатстваме с мъжки фактор? Можем ли да подадем документи или не?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Freya_85 в Февруари 06, 2016, 17:10:45 pm
С мъжки фактор може да кандидатствате за фонда.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: svetllla в Февруари 06, 2016, 19:07:45 pm
Благодаря за отговора! Знам че за кандидатстване с мъжки фактор се искат 2 спермограми и бележка от уролог. С каква давност трябва да са двете спермограми?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: blue_sky в Февруари 06, 2016, 21:22:31 pm
Аз пък мисля, че не можете да кандидатствате за Фонда, щом ще ползвате донорски яйцеклетки.
Ще помоля някой по-компетентен да се изкаже.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Zlateto ♡ в Февруари 07, 2016, 10:13:35 am
Аз също споделям мнението на Блу, като не твърдя, че съм компетентна. Просто разсъждавам логически. А и без, надявам се, да засегна бижу: Защо са ти тези три опита по Фонда, ако във вашия случай е доказана необходимостта от донорска яйцеклетка? Изключвам съмненията ми, че изобщо може да кандидатствате, но би ли се подложила на още три опита със свои яйцеклетки, ако това предполага лош резултат? Готова ли си да понесеш физически и психически това? И не смяташ ли, че факторът "време" също е съществен в случая? Ти пишеш, че си на 42 год. Одобрението и вземането само на първата заповед отнема около 7-8 месеца. Разпитай в клиниката, където сте правили опитите и където си включена в донорската им програма за вашия казус. Все пак те също ще участват в изготвянето на документите за Фонда, ако се стигне до тази стъпка. Каквото и да решите, желая успех и щастлив финал.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: svetllla в Февруари 07, 2016, 15:50:13 pm
Благодаря за отговорите! Всички сте прави няма нито време нито смисъл. Просто търсим  начин да си помогнем финансово. Успех на всички които се борят за мечтата си!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: blue_sky в Февруари 07, 2016, 16:14:50 pm
По принцип с това ФСХ можеш да кандидатстваш за Фонда, но с твои яйцеклетки. Молбата ти ще бъде разгледана с приоритет, защото си на 42 г. На 43 г. спира финансирането. Нооо щом ще правите опит с донорски, няма как да стане.  :(
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Alexa_C в Март 25, 2016, 14:29:21 pm
Здравейте! Искам да попитам нещо относно кандидатстването по фонда. Интересува ме когато се кандидатства с неизяснен стерилитет дали има значение как са направени 4-те инсеминации - т.е. дали са стимулирани или на естествен цикъл или важното е просто да са 4?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: magi_st в Март 25, 2016, 14:36:15 pm
Няма значение как са направени самите инсеминации в този смисъл, важното е да имаш 4 АРТ опита, а те се включват в това число.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Alexa_C в Март 25, 2016, 15:44:41 pm
Маги, благодаря! А дали има значение през какъв период от време са направени  и също така отделна епикриза ли се представя за всеки опит? Може ли опитите да са направени в рамките на година?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: natalcheto в Април 10, 2016, 01:53:33 am
Здравейте, момичета! От няколко години се мъчим със стерилитета. До сега проблема беше моята поликистоза и някои хормони, които регулирахме, а спермограмата на мъжа ми е добре. Но на 4.04 ми правиха лапарото след което се разбра каква е истинската причина - едната тръба е запушена, а другата пропуска много малко. И естествено малко изневиделица ни дойде, но ни препоръчаха да пристъпваме към ин витро, защото няма смисъл да си даваме парите за инсеминация към която се бяхме насочили вече. Изчетох доста по темата и ме извинете предварително, но след такава диагноза за да кандидатстваме за фонда нужно ли е да правим инсеминация? Благодаря ви предварително!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: rosss в Април 10, 2016, 08:58:30 am
Здравей Наталчето!
Не е необходимо да правите инсеминации. Можете да кандидатствате във фонда с тубарен фактор. Прекъснахте ли тръбите? От болницата ще ви издадат епикриза от лапарото. Ако сте в репродуктивна клиника ще ви подготвят направо целия пакет документи за фонда.
Подавайте по-скоро, че и без това се чака много.
Успех!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: natalcheto в Април 10, 2016, 13:35:39 pm
Благодаря ти rosss! Тръбите не ми ги прекъснаха, защото нямало нужда. Издадоха ми епикриза и диск. Утре ще пътувам до клиниката да ми кажат какви изследвания трябва да правим от тук нататък. За сега със съпруга ми сме решили да си самофинансираме първия опит докато чакаме да ни одобрят, защото наистина това чакане е страшно много.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: rosss в Април 10, 2016, 16:13:46 pm
Наталчето, от клиниката ще ви подготвят документите.
Обсъди с лекаря, към който сте се насочили, дали не смята, че трябва тръбите да се прекъснат. С това състояние на тръбите рискът от извънматочна бременност е голям.
Иначе и ние така направихме: подадохме документи септември 2015, а януари тази година самофинансирахме един опит. За щастие, беше успешен! А заповедта от фонда, когато ми се обадят, ще помоля да ми я запазят. Силно се надявам, да сме живи и здрави, да ползваме заповедта за второ детенце :)
Пожелавам и на вас успешна първа процедура :) !
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: rosss в Април 10, 2016, 20:12:56 pm
http://www.peticiq.com/142772
Момичета, видели ли сте тази петиция?
Днес имаше репортаж в новините по Нова.
Дано гласността да има ефект!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: blue_sky в Април 10, 2016, 21:27:41 pm
Маги, благодаря! А дали има значение през какъв период от време са направени  и също така отделна епикриза ли се представя за всеки опит? Може ли опитите да са направени в рамките на година?

Алекса, няма значение кога са правени инсеминациите. Важното е да са 4 на брой. Може и три инсеминации и едно ин витро (самофинансирано, със стимулация или без).
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: natalcheto в Април 10, 2016, 22:56:20 pm
Честито и лека бременност, rosss!
Лекарят каза, че нямало проблем. Аз също се надявам да се получат нещата колкото се може по-скоро, но са само надежди. Утре съм на преглед и ще искам по-скоро да задействаме процедурата.

 А тази подписка трябва да се разпространи, момичетата са създали и фейсбук група МЕЧТА ЗА БЕБЕ
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: rosss в Април 11, 2016, 18:24:18 pm
Благодаря, Наталчето!
Надеждата и вярата са тези които ни движат напред :)  не е лесно, но пък си заслужава :)

Можеш да се включиш и в тези теми:
http://www.zachatie.org/forum/index.php?topic=51415.0

http://www.zachatie.org/forum/index.php?topic=51230.0

Успех!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: natalcheto в Април 13, 2016, 02:02:26 am
Благодаря ти, ще ги разгледам.
Вчера бях на преглед или по скоро консултация. С мъжа ми ще правим изследвания до края на месеца, защото не са актуални и ако всичко е на ред през май стартираме. За сега съм затаила дъх и се моля всичко да е ок.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: yollie в Септември 16, 2016, 10:24:52 am
Здравейте, момичета.
Подготвяме се да подадем документи за ФАР и имаме налични епикризи и две спермограми по изискванията на фонда. Обърках се само от фсх-то. Възможно ли е да си пусна изследването в който и да е ден от цикъла или задължително трябва да чакам 3-ти ден на следващия цикъл? Този месец го пропуснах, защото не бяхме в България когато настъпи МЦ.
Извинявам се, ако въпросът е обсъждан вече, но не попаднах на информацията :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: magi_st в Септември 16, 2016, 14:14:30 pm
Трябва да е на трети ден, за да е коректно.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: yollie в Септември 19, 2016, 11:02:21 am
Благодаря за отговора. Ще чакаме явно... :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Alexa_C в Януари 23, 2017, 10:47:53 am
Здравейте, бихте ли ми казали какви документи се изискват за кандидатстване по т.2 - мъжки фактор. Доколкото разбрах са необходими 2 спермограми по Крюгер от ин витро клиники с над 30 дни разлика между тях, но не повече от 6 м спрямо датата на кандидатстване. На първа страница пише и за преглед от уролог?! Това не го видях на страницата на фонда. Дали има някъде по-подробно инфо? Също трябват ли епикризи за жената, изследване на яйчников резерв?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: magi_st в Януари 23, 2017, 11:11:56 am
Алекса, мисля че трябва да има едни актуални хормони с ФСХ и ЛХ.За спермограмите си видяла 2 броя направени в рамките на месец, хубаво е и двете да са от репродуктивни клиники(трябва да са от 2 различни клиники) и поне едната да е с Крюгер. За уролога не мога да кажа.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: avallon в Януари 23, 2017, 11:36:06 am
И уролог искат.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Alexa_C в Януари 23, 2017, 15:09:47 pm
Това за уролога защо не го напишат в изискванията? Реално обикновен амболаторен лист ли искат?! Има ли ги някъде тези изисквания по-подробно написани, защото например подробните изисквания за спермограмите ги видях в страницата на една клиника, на сайта на ФАР ги няма...
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: magi_st в Януари 23, 2017, 15:36:49 pm
Предполагам това е така, защото винаги документите се пускат през клиника по репродуктивно здраве.Която е запозната с нормативната база на ЦФАР и знае точно какво им трябва на пациентите.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Alexa_C в Януари 23, 2017, 16:30:26 pm
Маги, има логика, права си! Вероятно клиниките си знаят нещата.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: dhhdesi в Април 10, 2017, 20:09:39 pm
Здравейте момичета. Имам следните питанки за фонда. Моля ако някой има данни да ми пише :
Имам един опит по фонда /2013 година / но е с друг партньор, и не намирам такава декларация или нещо такова в сайта им. Също така  половинката ми е чужденец  и няма ЕГН или личен номер на чужденецa защото не  сме в България в момента.Имам и нова лична карта . Всичко е ново само медицинската причина за кандидатстването нe е . Дали ще мога да пусна документите при тези обстоятелства?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: yollie в Май 09, 2017, 16:51:56 pm
Здравейте, интересувам се до колко месеца след като е одобрена заповедта можем да отидем да си я вземем? Знам, че след като получим заповедта, срокът е 1 година за стартиране на процедурата.
Въпросът е, че искам да отложим максимално. Първият ни опит (самофинансиран) се оказа успешен и бих искала да си запазя финансирането за второ детенце, но до тогава има поне 2 години време.

Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: magi_st в Май 09, 2017, 18:25:32 pm
Като ти се обадят, кажи че в момвнта си бременна от самофинансиран опит. Те прибират заповедта, замразяват я. И така можете да изчакате колкото искате. Аз тоя месец ще размразявам моята, изчака ме почти 4 г.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: yollie в Май 10, 2017, 15:59:49 pm
оо, супер! Не знаех, че може така. Ние сме одобрени още ноември, но до момента никой не ни се е обадил.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: silvanchence в Септември 18, 2017, 10:32:10 am
Здравейте!
При незапочване на стимулация в срока на заповедта поради медицински причини, какво следва, удължава ли се?
И след това пак ли се правят наново изследвания и становища?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Alexa_C в Септември 18, 2017, 11:33:19 am
Обадете се във Фонда за точна информация, но знам, че ако предоставите документ от болницата с цитирани медицински причини за незапочване на процедурата ще ви преиздадат заповедта в срок от 1-2 месеца. Поне така наскоро беше писала потребителка в другия сайт.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: tan4i4 в Септември 26, 2017, 11:33:34 am
Номер 36737 от 12.04 отива за заповед на 26.10.17г  :party:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: dhhdesi в Септември 26, 2017, 18:26:56 pm
Браво. Успех с новата заповед. До мен остават 217 номера. Надявам се през ноември да си я взема и аз  заповедта  :)
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: All saints в Март 26, 2018, 16:14:10 pm
Здравейте,
Днес си взех заповедта от ФАР. Трябваше да я получа Ноември 2017, но я отложих.
С последните промени ФАР финансира и естествен цикъл.
За съжаление няма да мога да се въдползвам, защото това важи само за заповеди одобрени след промените.
Може ли някой да ми изпрати линк на гласуваните промени, защото на сайта на ФАР не откривам нищо
Благодаря
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: magi_st в Март 26, 2018, 16:35:46 pm
Ето това е новия правилник, има го на сайта на ФАР в Нормативната база http://www.car-bg.org/documents/Pravilnik_CAR.pdf
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: All saints в Март 26, 2018, 16:50:27 pm
Благодаря  :hello:
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Pulpy в Март 27, 2018, 21:32:28 pm
Момичета , дали някоя от вас е правила тази година Зет с одобрена заповед от 2017 и получена през 2018 в която е отбелязано 5000 +500  за свеж и зет ?

Ако има такива , моля да кажете дали сте заплащали нещо за ЗЕТ?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Слънцемое в Май 15, 2018, 15:32:51 pm
Здравейте момичета. Имам едно питане. Днес си взехме документи от болницата които съм попълнина+2 бр спермограми на мъжа ми ( с мъжки фактор сме) + АМХ+ становище от уролог+ етапна епикриза от лекаря+ копие от моята и на мъжа ми лични карти. Няма да имам възможност скоро да отида до тях, а в сайта прочетох че може и по куриер да се изпратят документите. Някой изпращал ли е по куриер? Те издават ли някакъв вх но ер на подадените документи и как се получава той? Моля разяснете ми. Благодаря
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: magi_st в Май 15, 2018, 15:55:35 pm
Слънцемое, пускаш си всичките документи до адреса на ЦФАР по куриер.След 2-3 дни звъниш на телефоните на ЦФАР ама по-настоятелно и като ти вдигнат ги питаш за номера.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Слънцемое в Май 15, 2018, 16:03:31 pm
Мерси много Маги. Утре отивам да ги пусна по куриер и началото на другата седмица ще им се обадя.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: magi_st в Май 15, 2018, 16:09:28 pm
Нали сте попълнили освен горните документи и образците от сайта? Ето тук по-долу са изброени декларациите които са нужни да попълните, подпишете и пращате!http://www.car-bg.org/documents.htm
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Слънцемое в Май 15, 2018, 17:36:51 pm
Маги всички документи би ги дадоха от болница, за да ги попълниме. Не са ме питали дали лично ще ги подавам или с куриер. От изложениете документи нямам заявленията от Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и обществена информация в ЦАР  ( там има приложение 1, 2 и 3 което е нещо за и формацията но не можах да разбера какво е точно - трябва ли го имам?), ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на промяна и Декларация за резултат от ин витро процедура? Трябва ли да имам някое от тези?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: magi_st в Май 17, 2018, 12:02:24 pm
Мисля, че тези двете са нови и са за втори или следващ опит ин витро.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: jemini в Май 30, 2018, 16:45:32 pm
Момичета, ще кандидатстваме по фонда, но искам процедурата да бъде на спонтанен цикъл или с лека стимулация. От болницата, в която съм ми обясняват, че с АМХ, който имам (2.4) мога да кандидатствам само за стимулирана процедура. Можели само момичета с АМХ между 1 и 1.4.... Чували ли сте нещо такова?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: paola2018 в Юни 11, 2018, 13:43:45 pm
Октомври навършвам 43 години. Амх е над 1.4. Ако подам документи сега и получа заповед октомври какво следва?
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: magi_st в Юни 11, 2018, 14:02:51 pm
Стартирате опит.Подавайте документи, защото ако минете 43 няма да можете.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: paola2018 в Юни 11, 2018, 15:16:01 pm
Дори при навършени 43?!
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: magi_st в Юни 11, 2018, 15:24:15 pm
Важното е да подадете документи преди навършване на 43 и да ви одобрят преди тази дата, след това в рамките на година използвате заповедта.
Титла: Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
Публикувано от: Berezka berezka в Юни 17, 2018, 23:02:12 pm
Здравейте, преди 3 дена ми се обадиха, че съм одобрена за финансирани Ин Витро процедури.Имам няколко въпроса и се надявах някой от вас да ми помогне.Може ли да се вземе заповедта с пълномощно ? Прочетох , че до една година трябва да направя процедура, възможно ли е да отложа с 3-4 месеца ....тоест 15-16 месаца след взимане на заповедта? И ако не е възможно да отсроча, възможно ли е да кандидатствам отново?  Благодаря Ви предварително