0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

*

  Lisko

 • *
 • 5448
 • Липсваш ми Бари:)
Линк към старатa тема

http://www.zachatie.org/forum/index.php?topic=35459.0

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА ФОНД ИН ВИТРО!

ВАЖНО - съгласно новите промени в Правилника за работа на Фонда, при кандидатстване по мъжки фактор задължително се изисква приложен документ за експертно становище от уролог-андролог . 

Какво финансира фонд "Асистирана репродукция"?

Фондът финансира:

1. лекарствени продукти, необходими за  стимулацията

 - Лекарствените продукти, финансирани със средства от центъра, следва да са включени в Позитивния лекарствен списък и се осигуряват по реда на чл. 207, ал. 1, т. 5а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

2. контрол на стимулацията:

 - документирани ехографски прегледи;
 - хормонални изследвания;

3. АРТ методи (инвитро методики):

 - Фоликулна пункция под ехографски контрол;
 - Класическо инвитро оплождане;
 - Оплождане чрез т.нар. ICSI;
 - Трансфер на свежи ембриони;
 - Криоконсервация на предимплантационни ембриони или на яйцеклетки (в случаите по чл. 26, ал. 1, т. 6);
 - Трансфер на размразени ембриони, които са криоконсервирани със средства от центъра – необходимите ехографски прегледи, размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и ембриотрансфер;
 - Асистирана репродукция на спонтанен цикъл – необходимите ехографски прегледи, 4 фоликулни пункции под ехографски контрол, оплождане, замразяване и размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и необходимия брой ембриотрансфер/и.


Какво не финансира фондът?

Фондът не финансира:

 - Първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение за АРТ чрез инвитро оплождане;

 - Изследванията, необходими като минимум съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), както следва:
а) микробиологични;
б) спермален анализ;
в) за трансмисивни инфекции;
г) кръвногрупова принадлежност и резус фактор;
д) хормонални – преди КОХС;
е) на кръвни картини, биохимия и хемостаза;
ж) други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.);

 - Изследвания извън посочените в Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, независимо от момента на извършването им;

 - Индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ;

 - Инсеминации от партньора или дарител;

 - Ембриоредукция;

 - Предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);

 - Инвитро матурация (IVM);

 - Овоцитна донация;

 - Ембриодонация;

 -  GIFT, ZIFT и др. подобни;

 -  Тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TеSE, PESA, МESA).

При какви индикации фондът финансира лечението на двойки чрез ин витро оплождане?

Центърът финансира посоченото при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез инвитро оплождане при наличие на следните индикации:

- Тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):
а) липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);
б) едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;
в) двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);
г) едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;
д) двустранна интерстициална или истмична стеноза;
е) състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;
ж) (изм. – ДВ, бр. 58 от 2011 г.) доказана тежка ендометриоза (III и IV клас по AFS), както и по-лека, но засягаща интегритета на маточните тръби;

- Стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):
а)  азооспермия, при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;
б) олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
аа) обем на еякулата < 1,0 ml;
бб) концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 – 2);
гг) сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;

 - Стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS;

 - Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;

 - Доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите

 - Доказано онкологично заболяване при жената.
При кои случаи фондът не финансира ин витро оплождане?

Не се извършва одобряване независимо от наличие на индикациите по чл. 26 в следните случаи:
1. Съществуват контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
2. Липсващ или ограничен яйчников резерв със стойности на анти-Мюлеров хормон по-малко от 0,5 ng/ml.;
3. При жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението по чл. 31, ал. 1;
4. При жени, навършили 35 години към датата на подаване на заявлението по чл. 32, ал. 1, т. 1 – за индикацията по чл. 26, ал. 1, т. 6.
5. Не се извършва одобряване на втори, трети и четвърти опит по реда на правилника на жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението по чл. 31, ал. 5, а за индикацията по чл. 26, ал. 1, т. 6 – към датата на подаване на заявлението по чл. 32, ал. 1, т. 2 за втори, трети и четвърти опит.

Колко опита ин витро финансира фондът?

Фондът финансира до четири опита инвитро.


Фондът финансира ли ин витро процедура ако двойката вече има дете?


Да. Няма такова ограничение.


С кои лечебни заведения има сключен договор Фонда?

Списък на лечебните заведения, с които Център „Фонд за асистирана репродукция” има сключен договор за финансиране на дейностите:
УМБАЛ – БУРГАС АД
МЦ „Афродита“ ООД
ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД
СБАЛГАР „Д-р Малинов“ ООД
МЦАР „Варна“ ООД
МЦ „Адела фертилити“ АД
МЦРМ „Нова радост“ ЕООД-Варна
МЦ „Бора“ ЕООД-Пловдив
А-МЦСМП „Майчин дом“ ЕООД-Варна
МЦ „Доверие“ АД
АСМП-МЦ „Свети Иван Рилски“ ООД-Шумен
МБАЛ „Вита“ ЕООД
МЦ „КИРМ“ ЕООД
МЦ „Репромед“ ЕООД
СБАЛАГРМ „София“ ООД
Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда ЕАД
МЦ „РепроБиоМед“ ООД
СМЦГ „Ню лайф“ ООД-Пловдив
УСБАЛАГ „Селена“ ЕООД-Пловдив
„Ин витро АГ МЦ Димитров“ ЕООД
МЦ „Неовитро“ ООД
МЦ „Ин витро Тракия“ ЕООД-Ст.Загора
МЦ „Свети Иван Рилски“ ООД-Тутракан
МЦ „Надежда репродуктив София“ ООД
САГБАЛ „Д-р Щерев“ ЕООД
СБАЛ „Свети Лазар“ ООД
АМЦСМП „Олимед“ ЕООД-Варна


Могат ли пациентите, след като бъдат одобрени за финансиране от фонда, да сменят клиниката, в която се лекуват?

Пациентите могат да си сменят клиниката. Никъде не е заложено изискване да се направи процедурата в клиниката, подготвила документите.
Подава се молба до директора на фонда за смяна на клиниката, като се прилага документ от новата клиника, че е съгласна да поеме вашия случай.
 

Как се извършва кандидатстването за финансиране от фонда?
Медицинската документация се подготвя от лечебно заведение, имащо Договор с Центъра по асистирана репродукция.
Останалите документи се подготвят от заявителката:
1. Медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации по чл.26, както следва:
• За индикации по чл.26, ал.1, т.1 – документи от извършването на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия, и/или лапаротомия; ехографското изследване не е доказателствен метод; при жени с ендометриоза:
освен епикриза и копие от оперативния протокол, и резултат от хистологично изследване;
• За индикации по чл.26, ал.1, т.2 – документ от консултация с уролог при наличие на поне една от индикациите; документи от извършването на два или повече спермални анализа с най-малко един месец между тях в повече от едно лечебно заведение, получило разрешение по чл. 131, ал.1 от Закона за здравето, последният от които е извършен преди не по-повече една година преди подаване на заявлението; ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер;
• За индикации по чл. 26, ал. 1, т. 3 – документи относно поне три цикъла с ехографски разчитания и снимки;
• За индикации по чл. 26, ал. 1, т. 4 – данни за безплодие в период най-малко две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани минимум четири цикъла с вътрематочни инсеминации (IUI);
2. Етапна епикриза, в която задължително се отбелязва и липсата на контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
3. Медицинска документация, удостоверяваща липса на обстоятелството по чл. 27, т. 2;
4. Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала“;
5. Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор, по образец съгласно
приложение № 3;
6. Информирано съгласие от заявителката и партньора по образец съгласно приложение № 4;
7. Декларация от заявителката, че не е поставена под запрещение, по образец съгласно приложение № 5, освен в случаите по т. 3.1 от раздел IV на приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
8. Декларация от партньора на заявителката, че не е поставен под запрещение, по образец съгласно приложение № 6, освен в случаите по т. 3.1 на раздел IV от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция.


 Горепосочените документи се прилагат, когато жената, която желае да се подложи на ин витро процедура, подава заявление за първи път.
 
 В останалите случаи се прилага само заявление, етапна епикриза и декларация, че няма промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите, подадени с първото заявление.
 
Заявителката предоставя писмена информация до директора на фонда за резултатите от проведената ин витро процедура в срок до един месец след настъпване на забременяване (раждане).


Къде се правят спермограми?

При кандидатстване се допускат спермограми, направени в лечебни заведения, които имат разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, независимо дали имат сключен договор с фонда. Не се допускат спермограми, направени в клинични лаборатории.


Къде се подават документите?
Всички окомплектовани документи се подават на адрес:

„Център за асистирана репродукция”
п.к. 1431, гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15,
Център по хигиена, ет. 11, ст. 36

Това може да стане като се представят лично или се ползват пощенски услуги (писмо с обратна разписка) или с куриерски услуги.

Всеки подаден пакет от документи получава входящ номер, като разглеждането и одобрението става по редa на приемане.


На кои телефони мога да получа информация относно подаването на документите?

Телефони за информация относно подаване на документи:
02/9301491
02/9301492

Информация и справки по телефон: 14:00 – 16:00 ч


Как се разглеждат заявленията?

Подадените документи се разглеждат от Комисията към ЦАР, която провежда заседания не по-малко от веднъж месечно.

Комисията изготвя месечен график за своята работа, който се утвърждава с мнозинство не по-малко от половината от присъствалите на заседанието, на което той е утвърден.

В графика на Комисията се включват всички заявления, които са подадени след датата на предходното ѝ заседание.

Резултат:

Въз основа на решението на комисията Директорът на Центъра издава Заповед за организационно и финансово подпомагане на заявителката, в която посочва размера на отпуснатата парична сума и избраното от нея лечебно заведение.


Как да разберем дали сме одобрени?
Статуса на Заявлението, както и номера на текущите на Заявленията, за които се връчват Заповеди за стартиране на процедури, могат да бъдат проверени в страницата на Център за асистирана репродукция: https://car-bg.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0/


Как се получават заповедите?

Пациентите заявяват начина на получаване на заповедта за организационно и финансово подпомагане индивидуално. Адресът в заявлението трябва да бъде коректно попълнен и точен. При желание за получаване на заповедта за финансово и организационно подпомагане по електронен път е необходимо наличието на валиден електронен подпис, регистриран на същия електронен адрес, вписан в заявлението за кандидатстване.

Внимание

От 01.05.2019 г. задължително се подават заявления по актуализирания образец №2 на ПОРДЦАР. Промените в заявлението се отнасят до начина на получаване на индивидуалния административен акт-заповед за финансово и организационно подпомагане за дейности по асистирана репродукция, финансирани от ЦАР. Възможен е само един от следните начини за получаване, който трябва да е ясно отбелязан в Заявлението:

1. Като препоръчана пощенска пратка – чрез Български пощи с обратна разписка за сметка на получателя.

2. Като вътрешна куриерска пратка – чрез лицензиран куриер с обратна разписка за сметка на получателя.

3. Като международна препоръчана пощенска пратка чрез Български пощи с обратна разписка за сметка на получателя.

4. На място в ЦАР лично чрез представяне на лична карта или чрез упълномощен представител с пълномощно с нотариална заверка на подписа в стая № 36 от 9.00 до 12.00 часа /без петък/ след публикуване на информация на електронната страница на ЦАР.

5. По електронен път на електронна поща чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ единствено след регистрация в системата чрез валиден квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ или ПИК на НАР на адрес: https://edelivery.egov.bg/.

6. Чрез служебно изпращане от ЦАР в посоченото в заявлението лечебно заведение като вътрешна административна услуга – само при условие, че лечебното заведение е регистрирано в Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ като лице, осъществяващо публични функции или организация, предоставяща обществени услуги.

Всички пациенти трябва да попълват коректно заявителните си документи! При непълнота в заявителните документи, включително начина на връчване на заповедите, в изпълнение на чл.38,ал.3 на ПОРДЦАР, Директорът уведомява заявителката и определя срок за тяхното отстраняване. При неотстраняване на посочените непълноти и неточности в определения срок, процедурата по разглеждане на заявлението се прекратява и се уведомява Лечебното заведение.
Как се извършва финансирането?
Финансирането се извършва чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка от лечебното заведение.

Паричната сума, определена със заповед на директора на центъра, за дейностите по чл. 25, ал.1, т.1, 2 и т.3, букви „а” до „г”, буква „д” и ал. 2 от Правилника се отпуска на лечебното заведение, избрано от заявителя, на два етапа:
1. първи етап – авансово, в размер 40 % от максималната одобрена със заповедта по чл. 39, ал. 1 сума и се извършва след започване на хормонална стимулация на пациентката, за което лечебното заведение представя:
а) заявление, съдържащо информация, че е започнала хормонална стимулация, по образец съгласно приложение № 7 на Правилника;
б) проформа фактура;
в) декларация от заявителката, че лечебното заведение й е предоставило информация за всички дейности, лекарствени продукти и цени преди извършване на дейностите по асистирана репродукция;
2. втори етап – отложено, в размер на направените от лечебното заведение разходи над размера по т. 1, но не повече от определената със заповедта по чл. 39, ал. 1 на Правилника сума и се извършва след приключване на дейностите по асистирана репродукция, за което лечебното заведение представя:
а) подробна епикриза, в която подробно са описани всички извършени дейности и приложени лекарствени продукти;
б) протокол съгласно приложение № 8 на Правилника, подписан от заявителя и лечебното заведение, в който са описани всички извършени дейности и приложени лекарствени продукти, техният вид, количество и цени;
в) фактура, съдържаща пълно описание и стойност на извършените дейности и използваните лекарствени продукти, включително партидния/серийния номер на лекарствените продукти.

Дейността по чл.25, ал.1, т.3, буква „е” от Правилника се заплаща при спазване на чл.40, ал.3, 4 и 5 и чл. 42 от Правилника, чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка от лечебното заведение, за което то представя:
1. заявление, съдържащо информация, че:
а) процедурата, финансирана съгласно част първа от заповедта на директора на ЦАР, е приключила без постигане на бременност или с аборт, както и медицински документи за това;
б) информация, че при процедурата по буква „а” са криоконсервирани ембриони и същите са използвани при подлежащата на това заплащане процедура;
2. фактура, съдържаща пълно описание и стойност на извършените дейности;
3. декларация от заявителката, че лечебното заведение й е предоставило информация за всички дейности и цени преди извършване на дейности по асистирана репродукция;
4. подробна епикриза, в която детайлно са описани всички извършени дейности;
5. протокол съгласно приложение № 9 от Правилника, подписан от заявителя и лечебното заведение, в който са описани всички извършени дейности, техният обем и цени.
Дейностите по чл.25, ал.1, т.3, буква „ж” от Правилника относно асистирана репродукция на спонтанен цикъл се заплаща при спазване на чл.40, ал.3, 4 и 5 и чл. 42 от Правилника, чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка от лечебното заведение, за което то представя:
1. фактура, съдържаща пълно описание и стойност на извършените дейности;
2. декларация от заявителката, че лечебното заведение и е предоставило информация за всички дейности и цени преди извършване на дейностите по асистирана репродукция;
3. подробна епикриза, в която детайлно са описани всички извършени дейности;
4. протокол съгласно приложение № 10 от Правилника, подписан от заявителя и лечебното заведение, в който са описани всички извършени дейности, техният обем и цени.
Документите се подават след приключване на всички дейности по чл. 25, ал.1, т.3, буква „ж” от Правилника, като от страна на лечебното заведение следва да са извършени задължително 4 (четири) фоликулни пункции под ехографски контрол, необходимите ехографски прегледи, оплождане, замразяване и размразяване на ембрионите и култивиране при нужда. Броят на трансферите се определя по преценка на съответния медицински специалист по асистирана репродукция.

Дейностите, свързани с подпомагане за асистирана репродукция на жени с онкологични заболявания, се заплащат при спазване на чл.40, ал.3, 4 и 5 и чл. 42 от Правилника, чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка от лечебното заведение, за което то представя:
1. за дейностите по заявлението за запазване на фертилни възможности по чл.31, ал.1, т.1 от Правилника:
а) фактура, съдържаща пълно описание и стойност на извършените дейности и приложените лекарствени продукти, включително партидния/серийния номер на лекарствените продукти;
б) декларация от заявителката, че лечебното заведение й е предоставило информация за всички дейности и цени преди извършване на дейностите по асистирана репродукция;
в) подробна епикриза, в която детайлно са описани всички извършени дейности и приложени лекарствени продукти;
г) протокол съгласно приложение № 11 от Правилника, подписан от заявителя и лечебното заведение, в който са описани всички извършени дейности, техният обем и цени;

2. за дейностите по заявление за размразяване, оплождане и трансфер на ембриони по чл.32, ал.1, т.2 от Правилника:
а) информация, че при процедурата по запазване на фертилните възможности на жената са криоконсервирани яйцеклетки и същите са използвани при подлежащата на това заплащане процедура;
б) фактура, съдържаща пълно описание и стойност на извършените дейности;
в) декларация от заявителката, че лечебното заведение й е предоставило информация за всички дейности и цени преди извършване на дейностите по асистирана репродукция;
г) подробна епикриза, в която детайлно са описани всички извършени дейности;
д) протокол съгласно приложение № 12 от Правилника, подписан от заявителя и лечебното заведение, в който са описани всички извършени дейности, техният обем и цени.Финансира ли фондът вече започнати ин витро процедури?

Фондът не финансира вече започнали ин витро(ИКСИ) опити, както и не възстановява средства за направени такива.
 

Какво трябва да съдържа изследването за ФСХ?

Задължително е прилагането на изследване на ФСХ, което освен печата от лабораторията трябва да има печат и подпис от лекар.

Не се изискват други хормони (освен ФСХ), както и не са необходими изследвания за СПИН, васерман, хепатит тип В и С.


Какво не трябва да пропускаме при прилагането на копията от документите с изследванията!

На копията на документите, които се прилагат, се пише "Вярно с оригинала" и се подписват.
На всички изследвания трябва да има печат и подпис на лекар от лабораторията.


Какъв е срокът за оползотворяване на отпуснатите средства?

Срокът за стартиране на процедури в избраното лечебно заведение е ЕДНА година.

Какво трябва да имаме задължително?

Задължително е да имате епикриза, в която да е описано ясно какъв е проблема при вас, а когато се касае за неизяснен стерилитет по чл. 26, ал. 1, т.4 и съответно изискването за четири инсеминации (или ин-витро/ ИКСИ опита) съгл. чл. 31, ал. 1, т.1г., трябва да имате документ, удостоверяващ извършените процедури (кога и къде).


При неуспешен първи опит, финансиран от фонда, какво трябва да се направи?

Подава се заявление, етапна епикриза и декларация, че няма промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите, подадени с първото заявление. Документите се приемат с нов входящ номер и се чака по съотвения ред.


Как става смяната на клиника?


Подава се молба до директора на Фонда за смяна на клиниката, на база на която се изготвя нова заповед с името на новата клиника. Към молбата се прилага уверение от новоизбраната клиника, че е ще поеме пациента.Къде мога да проверя статуса на документите си?

Адресът на сайта на Център "Фонд за асистирана репродукция" е :https://car-bg.org/

Къде мога да прочета нормативните документи за фонда?

Правилник за организацията и дейността на център "Фонд за асистирана репродукция" 
« Последна редакция: Януари 13, 2024, 20:37:44 pm от dani_ j »
*

  rumi 84

 • ***
 • 215
 • Вярвам в чудесата!
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #1 -: Май 16, 2012, 20:20:27 pm »
Да се запиша в новата тема.
*
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #2 -: Май 17, 2012, 08:24:03 am »
Лиско снощи е имала минута свободно време от лисенцата и е актуализирала доста теми!!! :lol: Само дето днес сутринта ми се зави свят да скачам от стара в нова и обратното!!! :( :wink:
/www.mamaibebe.com][/url]
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #3 -: Май 17, 2012, 14:44:56 pm »
записче :swing:
*

  Lisko

 • *
 • 5448
 • Липсваш ми Бари:)
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #4 -: Май 17, 2012, 23:00:49 pm »
Лиско снощи е имала минута свободно време от лисенцата и е актуализирала доста теми!!! :lol: Само дето днес сутринта ми се зави свят да скачам от стара в нова и обратното!!! :( :wink:

Рач, много моля за извинение за причиненото ти неудобство:)

Аз верно бях забравила да копирам първият ВАЖЕН пост но го поправих после:) Има ли още нещо, което да направим за да ви улесним с информацията в темата?
*

  Марина75

 • *****
 • 3039
 • Скоро и ние ще бъдем родители!Вярваме в това!
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #5 -: Май 29, 2012, 10:07:57 am »
Привет,аз да питам,нали вече срока за оползотворяване на заповедта е 1 год.?И другото което ме вълнува,без значение кога е подадено заявлението,пак като си получа заповедта прмерно юли мес.,си е една год.срока,нали така?Още едно въпросче,относно това
Цитат
ВАЖНО - съгласно новите промени в Правилника за работа на Фонда, при кандидатстване по мъжки фактор задължително се изисква приложен документ за консултация с уролог.

Нашите документи са за трети опит,с мъжки фактор,дали също ще трябва да пращаме такъв документ?
Извинете,че съм такава досадница,но в последно време не съм чела нищо,само си седя и си чакам заповедта.
П.П.В сайта на ФАР си проверих статуса,одобрени сме.

 "Преживените трудности не определят живота ти, а те научават да бъдеш победител!"
*
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #6 -: Май 29, 2012, 10:42:40 am »
ако вие одобрена молбата вече, няма нужда :)
*

  Марина75

 • *****
 • 3039
 • Скоро и ние ще бъдем родители!Вярваме в това!
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #7 -: Май 29, 2012, 11:08:44 am »
ако вие одобрена молбата вече, няма нужда :)
Мерси ,Стефи.А една год.ли ще е срока за оползотворяване на заповедта/ама съм досада  :oops:/

 "Преживените трудности не определят живота ти, а те научават да бъдеш победител!"
*
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #8 -: Май 29, 2012, 11:36:45 am »
Запис и успех на всички! :balk_602:

*
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #9 -: Май 29, 2012, 16:06:28 pm »
Да :)
*
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #10 -: Май 30, 2012, 23:56:40 pm »
Извинете ме за доуточняването, относно срока за изпълнение на процедурата, но в първия пост от ЛИСКО - един от модераторите, който дава разяснения относно най-често задаваните въпроси за Фонда, пише, че срокът за оползотворяването на заповедта е шест месеца. Или може би това е стара информация? Но все пак този пост е отпреди близо две седмици? Не е толкова стар. Кое е вярното?
*
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #11 -: Май 31, 2012, 11:54:55 am »
До преди няколко дни срока беше 6м., след промените в Правилника и влизането му в сила сега е 1г., ще променя първия пост, няма място за паника :wink:
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #12 -: Май 31, 2012, 16:20:47 pm »
Доколкото разбирам при втори опит, за който предстои да се подаде заявление с мъжки фактор трябва да се представи докумет за консултация с уролог. От кой да е уролог ли и какво трябва да пише в документа? Не съм наясно нещо, а сме в тази ситуация.
*
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #13 -: Май 31, 2012, 16:27:49 pm »
Доколкото разбирам при втори опит, за който предстои да се подаде заявление с мъжки фактор трябва да се представи докумет за консултация с уролог. От кой да е уролог ли и какво трябва да пише в документа? Не съм наясно нещо, а сме в тази ситуация.
Не само при втори опит, а по принцип от година на сам щом се кандидатства по мъжки фактор си искат документ от уролог. Няма значение при кой уролог, важното е да е уролог. Самия документ е анамнеза - състоянието след направен ехографски преглед. Не знам дали правилно се изразявам, но на нас това ни свърши работа. Бяхме подали документите август 2011 и след месец се обадиха от фонда че искат и становище/статус от уролог.
На 23.01.2014 в 10,49 Нора пое първата си глътка въздух.
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #14 -: Май 31, 2012, 16:34:58 pm »
Благодаря за отговора. Неясно съм написала за втория опит. Имах предвид, че изискването за такъв документ се въведе след като подадохме заявлението за първия. На практика ще подадем декларация, че няма промяна и етапната епикриза за неуспешния опит, но разблап, че трябва да добавим и този документ от уролог. Значи - ехографски преглед и описание на резултатите от него, предполагам.
*
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #15 -: Май 31, 2012, 16:36:31 pm »
Да. Нищо особено не представлява.
На 23.01.2014 в 10,49 Нора пое първата си глътка въздух.
*
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #16 -: Юни 01, 2012, 10:00:19 am »
Със сигурност ще помогнеш ,Нина и ще зарадваш някое девойче в процедура.  :)Момичета,да препратим поста в темите на клиниките,мисля!? Самодето не съм много пекан в тия "технически" работи..!!! :lol: :lol:
/www.mamaibebe.com][/url]
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #17 -: Юни 01, 2012, 12:52:43 pm »
Може ли някой да даде информация от кога излиза в отпуск д-р Лалев?
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #18 -: Юни 07, 2012, 14:53:19 pm »
Някой има ли инфо дали фонда поема трансфер на фаза бластоцист. И ако не поема може ли аз да си го доплатя, ако това е необходимо за конкретният случай?
Цялата мъдрост на човечеството се побира в две думи - търпение и надежда!
*
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #19 -: Юни 08, 2012, 17:10:04 pm »
Аз искам да попитам (надявам се да не ми се налага повече ....) но след като срока е сменен на 1 година вече, отменена ли е опцията за удължаване на заповедта по медицински причини  :oops: