0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

*

  Lisko

 • *
 • 5448
 • Липсваш ми Бари:)
Линк към старатa тема

http://www.zachatie.org/forum/index.php?topic=35459.0

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА ФОНД ИН ВИТРО!

ВАЖНО - съгласно новите промени в Правилника за работа на Фонда, при кандидатстване по мъжки фактор задължително се изисква приложен документ за консултация с уролог.

Какво финансира фонд "Асистирана репродукция"?

Фондът финансира:

1. лекарствените продукти, необходими за  стимулацията

2. контрол на стимулацията:
 - ехографски прегледи;
 - хормонални изследвания;

3. Ин витро (ИКСИ) процедура, която включва:
 - пункция на фоликулите;
 - ин витро (ИКСИ) оплождане;
 - ЕТ (ембриотрансфер);
 - замразяване на ембриони.


Какво не финансира фондът?

Фондът не финансира:

1. първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение за АРТ чрез ин витро оплождане
2. изследванията, необходими като минимум, съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), както следва:
 - микробиологични;
 - спермален анализ;
 - за трансмисивни инфекции;
 - кръвногрупова принадлежност и резус фактор;
 - хормонални - преди КОХС (контролирана овариална хиперстимулация);
 - на кръвни картини, биохимия и хемостаза преди КОХС;
 - други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.).
3. изследвания извън посочените в Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция независимо от момента на извършването им
4. индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ;
5. инсеминации от партньора или дарител;
6. ембриоредукция;
7. предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);
8. ин витро матурация (IVM);
9. донорство на яйцеклетки;
10. донорство на ембриони;
11. GIFT, ZIFT и др. подобни;
12. тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TеSE, PESA, МESA).


При какви индикации фондът финансира лечението на двойки чрез ин витро оплождане?

Фондът финансира двойки с безплодие, лечимо чрез ин витро оплождане, при наличие на следните индикации:

1. тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):
а) липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);
б) едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;
в) двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);
г) едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;
д) двустранна интерстициална или истмична стеноза;
е) състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;
ж) ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието при жени над 35 години, а при жени до 35 години - само след лечебен курс с агонисти на гонадолиберина по програма на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), след края на което в продължение на 6 месеца не е настъпила бременност;

2. стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):
а) обструктивна аzoospermia, при положение че са налице данни (клинични и хистологични) за наличие на достатъчна сперматогенеза;
б) олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
аа) обем на еякулата < 1,0 ml;
бб) концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);
гг) сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;

3. стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS

4. безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология (неизяснен стерилитет).


При кои случаи фондът не финансира ин витро оплождане?

Не се извършва финансиране, независимо от наличие на горепосочените индикации, в следните случаи
1. съществуват кoнтраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
2. липсващ или ограничен яйчников резерв със стойности на ФСХ повече от 12,5 mIU/ml.


Колко опита ин витро финансира фондът?

Фондът финансира до три опита ин витро.


Фондът финансира ли ин витро процедура ако двойката вече има дете?

Да. Няма такова ограничение.


С кои лечебни заведения има сключен договор Фонда?

Списък на лечебните заведения, с които Център „Фонд за асистирана репродукция” има сключен договор за финансиране на дейностите:

Виена ин витро център – болница Токуда
МЦРМ „Радост” гр. Варна
МЦ Надежда Репродуктив София ЕООД
СБАЛАГ „Селена”ООД, гр. Пловдив
МБАЛ Бургас АД гр. Бургас
АСИМП МЦ "Салманида" Пловдив
СБАЛАГРМ "София" ООД , гр.София
СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, гр.София
МЦ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ООД ГР. ТУТРАКАН
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „РЕПРОМЕД" ЕООД
МБАЛ Вита ЕООД
АМЦСМП Д-Р МАРИО ДАВИДКОВ
СГАБАЛ Д-Р ЩЕРЕВ ЕООД
СБАЛГАР „Д-Р МАЛИНОВ” ООД
СБАЛАГ СЕЛЕНА ООД
СБАЛ СВЕТИ ЛАЗАР
I-ва САГБАЛ "Света София" ЕАД
МЦ ТЕХНОБИОС ЕООД
МЦ РЕПРОБИОМЕД ООД
МЦ КИРМ ООД
МЦ ВЯРА ЕООД
МЦ БОРА ЕООД
МЦ Афродита ООД
Инвитро АГ МЦ Димитров ЕООД
ИН ВИТРО МЦ Братя Тодорови ООД
АСМПМЦ СОФИЯ 2000 ЕООД
АМЦСМП Олимед ООД
АМЦСМП Майчин дом ЕООДМогат ли пациентите, след като бъдат одобрени за финансиране от фонда, да сменят клиниката, в която се лекуват?

Пациентите могат да си сменят клиниката. Никъде не е заложено изискване да се направи процедурата в клиниката, подготвила документите.
Подава се молба до директора на фонда за смяна на клиниката, като се прилага документ от новата клиника, че е съгласна да поеме вашия вслучай.
 

Как се извършва кандидатстването за финансиране от фонда?

Кандидатстването за финансиране от Фонда става чрез заявление, към което се прилага:

1. медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации по чл. 26 от правилника, както следва:
 -  за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 1 - документи от извършването на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия, и/или лапаротомия; ехографското изследване не е доказателствен метод;
 - за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 2 - документи от извършването на два или повече спермални анализа с най-малко един месец между тях в повече от едно лечебно заведение, получило разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, последният от които е извършен преди не по-повече една година преди подаване на заявлението; ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер;
 -  за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 3 - документи относно поне три цикъла с ехографски разчитания и снимки;
-  за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 4 - данни за безплодие в период най-малко две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани минимум четири цикъла с вътрематочни инсеминации (IUI);

2. етапна епикриза, в която задължително се отбелязва и липсата на контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;

3. медицинска документация, удостоверяваща липса на обстоятелството по чл. 27, т. 2

4. копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф "вярно с оригинала";

5. декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор, по образец съгласно приложение № 3;

6. информирано съгласие от заявителката и партньора по образец съгласно приложение № 4

7. декларация от заявителката, че не е поставена под запрещение, по образец съгласно приложение № 5, освен в случаите по т. 3.1 от раздел IV на приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция

8. декларация от партньора на заявителката, че не е поставен под запрещение, по образец съгласно приложение № 6, освен в случаите по т. 3.1 на раздел IV от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция.


 Медицинската документация се подготвя от лечебно заведение, получило разрешение за дейности по асистирана репродукция, съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.
 
 Горепосочените документи се прилагат, когато жената, която желае да се подложи на ин витро процедура, подава заявление за първи път.
 
 В останалите случаи се прилага само заявление, етапна епикриза и декларация, че няма промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите, подадени с първото заявление.
 
Заявителката предоставя писмена информация до директора на фонда за резултатите от проведената ин витро процедура в срок до един месец след настъпване на забременяване (раждане).


Къде се правят спермограми?

При кандидатстване се допускат спермограми, направени в лечебни заведения, които имат разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, независимо дали имат сключен договор с фонда. Не се допускат спермограми, направени в клинични лаборатории.


Къде се подават документите?

Документите се подават на адрес:

гр. София, бул. "акад. Иван Гешов" 15,
Център по хигиена, ет. 11, ст. 36
от 9.00 до 17.30 часа


На кои телефони мога да получа информация относно подаването на документите?

Телефони за информация относно подаване на документи

  02/895-31-46
  02/895-31-48


Как се разглеждат заявленията?

След одобрение на заявлението:

 Директорът на фонда в тридневен срок от заседанието, на което е взето решението, издава заповед за организационно и финансово подпомагане на заявителя, в която посочва размера на отпусната парична сума, избраното от лицето лечебно заведение, срока, до който да бъде извършена процедурата, или прави мотивиран отказ.

 Когато директорът на фонда констатира непълноти и неточности в заявлението, приложената документация или изготвения доклад, връща документите в обществения съвет за тяхното отстраняване.

  Размерът на отпусканата парична сума е до 5000 лв. и включва средства за провеждане на медицински изследвания, ин витро процедура и за лекарствени продукти.
 Съобщаването на заповедите се извършва от звеното за подпомагане на фонда.


Как да разберем дали сме одобрени?

Когато бъдете одобрени и заповедта ви е готова ще бъдете информирани по телефона и съответно кога да си получите заповедта.


Как и кога ще разбера в случай, че не получа одобрение?

Ще бъдете уведомени от служителите на фонда.


Къде се получават заповедите?

Заповедите се получават на адрес:

гр. София, бул. "акад. Иван Гешов" 15,
"Центъра по хигиена", 11 етаж, от директора на фонда


Как се извършва финансирането?

Финансирането се извършва  чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка от лечебното заведение на два етапа:

1. първи етап - авансово, в размер 40% от максималната одобрена със заповедта по чл. 39, ал. 1 сума и се извършва след започване на хормонална стимулация на пациентката, за което лечебното заведение представя:
- заявление, съдържащо информация, че е започнала хормонална стимулация, по образец съгласно приложение № 7
- проформа фактура
- декларация от заявителката, че лечебното заведение й е предоставило информация за всички дейности, лекарствени продукти и цени преди извършване на дейностите по асистирана репродукция

2. втори етап - отложено, в размер на направените от лечебното заведение разходи над размера по т. 1, но не повече от определената със заповедта по чл. 39, ал. 1 сума и се извършва след приключване на дейностите по асистирана репродукция, за което лечебното заведение представя:
- подробна епикриза
- протокол, подписан от заявителката и лечебното заведение, в който са описани всички извършени дейности и приложени лекарствени продукти, техният вид, количество и цени
- фактура, съдържаща пълно описание и стойност на извършените дейности и използваните лекарствени продукти
- медицинска документация за извършените дейности по чл. 25, ал. 1.


Финансира ли фондът вече започнати ин витро процедури?

Фондът не финансира вече започнали ин витро(ИКСИ) опити, както и не възстановява средства за направени такива.
 

Какво трябва да съдържа изследването за ФСХ?

Задължително е прилагането на изследване на ФСХ, което освен печата от лабораторията трябва да има печат и подпис от лекар.

Не се изискват други хормони (освен ФСХ), както и не са необходими изследвания за СПИН, васерман, хепатит тип В и С.


Какво не трябва да пропускаме при прилагането на копията от документите с изследванията!

На копията на документите, които се прилагат, се пише "Вярно с оригинала" и се подписват.
На всички изследвания трябва да има печат и подпис на лекар от лабораторията.


Какъв е срокът за оползотворяване на отпуснатите средства?

Срокът за оползотворяване на отпуснатите средства е една година след издаването на заповедта.


Какво трябва да имаме задължително?

Задължително е да имате епикриза, в която да е описано ясно какъв е проблема при вас, а когато се касае за неизяснен стерилитет по чл. 26, ал. 1, т.4 и съответно изискването за четири инсеминации (или ин-витро/ ИКСИ опита) съгл. чл. 31, ал. 1, т.1г., трябва да имате документ, удостоверяващ извършените процедури (кога и къде).


При неуспешен първи опит, финансиран от фонда, какво трябва да се направи?

Подава се заявление, етапна епикриза и декларация, че няма промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите, подадени с първото заявление. Документите се приемат с нов входящ номер и се чака по съотвения ред.


Как става смяната на клиника?


Подава се молба до директора на Фонда за смяна на клиниката, на база на която се изготвя нова заповед с името на новата клиника. Към молбата се прилага уверение от новоизбраната клиника, че е ще поеме пациента.

Какво финансира сумата, отпусната от Фонда?

ЦЕНОРАЗПИС ПРИ КЛАСИЧЕСКО ИН ВИТРО ОПЛОЖДАНЕ
Ехографски прегледи - 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
Хормонални изследвания - 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
Фоликулна пункция под ехографски контрол - 400 лв.
Класическо ин витро оплождане - 1300 лв.
Ембриотрансфер - 340 лв.
Криоконсервация на предимплантационни ембриони - 200 лв.
Лекарства - 2400 лв.

ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ОПЛОЖДАНЕ ИКСИ
Ехографски прегледи - 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
Хормонални изследвания - 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
Фоликулна пункция под ехографски контрол - 400 лв.
Оплождане чрез ИКСИ - 1600 лв.
Ембриотрансфер - 340 лв.
Криоконсервация на предимплантационни ембриони - 200 лв.
Лекарства - 2100 лв.

Къде мога да проверя статуса на документите си?

Адресът на сайта на Център "Фонд за асистирана репродукция" е http://www.car-bg.org/apply.htm.

Къде мога да прочета нормативните документи за фонда?

Правилник за организацията и дейността на център "Фонд за асистирана репродукция" 
« Последна редакция: Ноември 22, 2016, 10:13:03 am от magi_st »
*

  rumi 84

 • ***
 • 215
 • Вярвам в чудесата!
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #1 -: Май 16, 2012, 20:20:27 pm »
Да се запиша в новата тема.
*
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #2 -: Май 17, 2012, 08:24:03 am »
Лиско снощи е имала минута свободно време от лисенцата и е актуализирала доста теми!!! :lol: Само дето днес сутринта ми се зави свят да скачам от стара в нова и обратното!!! :( :wink:
/www.mamaibebe.com][/url]
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #3 -: Май 17, 2012, 14:44:56 pm »
записче :swing:
*

  Lisko

 • *
 • 5448
 • Липсваш ми Бари:)
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #4 -: Май 17, 2012, 23:00:49 pm »
Лиско снощи е имала минута свободно време от лисенцата и е актуализирала доста теми!!! :lol: Само дето днес сутринта ми се зави свят да скачам от стара в нова и обратното!!! :( :wink:

Рач, много моля за извинение за причиненото ти неудобство:)

Аз верно бях забравила да копирам първият ВАЖЕН пост но го поправих после:) Има ли още нещо, което да направим за да ви улесним с информацията в темата?
*

  Марина75

 • *****
 • 3040
 • Скоро и ние ще бъдем родители!Вярваме в това!
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #5 -: Май 29, 2012, 10:07:57 am »
Привет,аз да питам,нали вече срока за оползотворяване на заповедта е 1 год.?И другото което ме вълнува,без значение кога е подадено заявлението,пак като си получа заповедта прмерно юли мес.,си е една год.срока,нали така?Още едно въпросче,относно това
Цитат
ВАЖНО - съгласно новите промени в Правилника за работа на Фонда, при кандидатстване по мъжки фактор задължително се изисква приложен документ за консултация с уролог.

Нашите документи са за трети опит,с мъжки фактор,дали също ще трябва да пращаме такъв документ?
Извинете,че съм такава досадница,но в последно време не съм чела нищо,само си седя и си чакам заповедта.
П.П.В сайта на ФАР си проверих статуса,одобрени сме.

 "Преживените трудности не определят живота ти, а те научават да бъдеш победител!"
*
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #6 -: Май 29, 2012, 10:42:40 am »
ако вие одобрена молбата вече, няма нужда :)
*

  Марина75

 • *****
 • 3040
 • Скоро и ние ще бъдем родители!Вярваме в това!
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #7 -: Май 29, 2012, 11:08:44 am »
ако вие одобрена молбата вече, няма нужда :)
Мерси ,Стефи.А една год.ли ще е срока за оползотворяване на заповедта/ама съм досада  :oops:/

 "Преживените трудности не определят живота ти, а те научават да бъдеш победител!"
*
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #8 -: Май 29, 2012, 11:36:45 am »
Запис и успех на всички! :balk_602:

*
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #9 -: Май 29, 2012, 16:06:28 pm »
Да :)
*
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #10 -: Май 30, 2012, 23:56:40 pm »
Извинете ме за доуточняването, относно срока за изпълнение на процедурата, но в първия пост от ЛИСКО - един от модераторите, който дава разяснения относно най-често задаваните въпроси за Фонда, пише, че срокът за оползотворяването на заповедта е шест месеца. Или може би това е стара информация? Но все пак този пост е отпреди близо две седмици? Не е толкова стар. Кое е вярното?
*
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #11 -: Май 31, 2012, 11:54:55 am »
До преди няколко дни срока беше 6м., след промените в Правилника и влизането му в сила сега е 1г., ще променя първия пост, няма място за паника :wink:
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #12 -: Май 31, 2012, 16:20:47 pm »
Доколкото разбирам при втори опит, за който предстои да се подаде заявление с мъжки фактор трябва да се представи докумет за консултация с уролог. От кой да е уролог ли и какво трябва да пише в документа? Не съм наясно нещо, а сме в тази ситуация.
*
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #13 -: Май 31, 2012, 16:27:49 pm »
Доколкото разбирам при втори опит, за който предстои да се подаде заявление с мъжки фактор трябва да се представи докумет за консултация с уролог. От кой да е уролог ли и какво трябва да пише в документа? Не съм наясно нещо, а сме в тази ситуация.
Не само при втори опит, а по принцип от година на сам щом се кандидатства по мъжки фактор си искат документ от уролог. Няма значение при кой уролог, важното е да е уролог. Самия документ е анамнеза - състоянието след направен ехографски преглед. Не знам дали правилно се изразявам, но на нас това ни свърши работа. Бяхме подали документите август 2011 и след месец се обадиха от фонда че искат и становище/статус от уролог.
На 23.01.2014 в 10,49 Нора пое първата си глътка въздух.
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #14 -: Май 31, 2012, 16:34:58 pm »
Благодаря за отговора. Неясно съм написала за втория опит. Имах предвид, че изискването за такъв документ се въведе след като подадохме заявлението за първия. На практика ще подадем декларация, че няма промяна и етапната епикриза за неуспешния опит, но разблап, че трябва да добавим и този документ от уролог. Значи - ехографски преглед и описание на резултатите от него, предполагам.
*
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #15 -: Май 31, 2012, 16:36:31 pm »
Да. Нищо особено не представлява.
На 23.01.2014 в 10,49 Нора пое първата си глътка въздух.
*
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #16 -: Юни 01, 2012, 10:00:19 am »
Със сигурност ще помогнеш ,Нина и ще зарадваш някое девойче в процедура.  :)Момичета,да препратим поста в темите на клиниките,мисля!? Самодето не съм много пекан в тия "технически" работи..!!! :lol: :lol:
/www.mamaibebe.com][/url]
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #17 -: Юни 01, 2012, 12:52:43 pm »
Може ли някой да даде информация от кога излиза в отпуск д-р Лалев?
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #18 -: Юни 07, 2012, 14:53:19 pm »
Някой има ли инфо дали фонда поема трансфер на фаза бластоцист. И ако не поема може ли аз да си го доплатя, ако това е необходимо за конкретният случай?
Цялата мъдрост на човечеството се побира в две думи - търпение и надежда!
*
Re: Фонд за асистирана репродукция - тема 2
« Отговор #19 -: Юни 08, 2012, 17:10:04 pm »
Аз искам да попитам (надявам се да не ми се налага повече ....) но след като срока е сменен на 1 година вече, отменена ли е опцията за удължаване на заповедта по медицински причини  :oops: