0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

*

  mini

 • *
 • 8160
 • purple addicted
"Форумите са място за свободна дискусия между потребителите на сайта при спазване на правилата. Сдружение "Зачатие" не носи отговорност за изразените мнения от потребителите. Тези мнения не изразяват официалното становище на сдружение "Зачатие", освен в случаите, когато са публикувани изрично от името на сдружението."
"Прекалено много хора харчат пари, които не са спечелили, за да си купят неща, които не им трябват, за да впечатлят хора, които не харесват" Уил Смит
Кодова таблица на изследвания, поемани от НЗОК
« Отговор #1 -: Юни 04, 2006, 16:08:10 pm »
Не виждам кодове на половите хормони. Какво ще рече това? Че не се поемат от касата вече или са в някаква друга таблица, или просто аз не ги виждам  :?
Вярвам, че всеки един от тук ще сбъдне мечтата си!

*

  лили

 • *****
 • 2151
 • мързи ме да натискам шифт-а
Кодова таблица на изследвания, поемани от НЗОК
« Отговор #2 -: Юни 04, 2006, 16:15:29 pm »
явно е стара таблицата и още не е оптимизирана. преди време и ултра я беше пускала и там ги нямаше.
ОСТАВЕТЕ СТЕФКА НА МИРА!
*

  mini

 • *
 • 8160
 • purple addicted
Кодова таблица на изследвания, поемани от НЗОК
« Отговор #3 -: Юни 04, 2006, 21:03:15 pm »
1   ВИРУСОЛОГИЯ   05.01   Доказване на HIV антитела с имунологичен метод ЕЛАЙЗА
2   ВИРУСОЛОГИЯ   05.04   Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси А по метода ЕЛАЙЗА
3   ВИРУСОЛОГИЯ   05.05   Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси В по метода ЕЛАЙЗА
4   ВИРУСОЛОГИЯ   05.06   Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси C по метода ЕЛАЙЗА
5   ВИРУСОЛОГИЯ   05.03   Доказване на антитела РЗХА за морбили при бременни
6   ВИРУСОЛОГИЯ   05.02   Доказване на антитела РЗХА за рубеола при бременни
7   ВИРУСОЛОГИЯ   05.05   Серологично изследване HbsAg
8   ВИРУСОЛОГИЯ   05.01   Серологично изследване анти HIV 1/2 антитела
9   ИМУНОЛОГИЯ   09.01   Определяне на криоглобулини
10   ИМУНОЛОГИЯ   09.02   Определяне на общи имуноглобулини Ig M
11   ИМУНОЛОГИЯ   09.03   Определяне на общи имуноглобулини Ig G
12   ИМУНОЛОГИЯ   09.04   Определяне на общи имуноглобулини Ig А
13   ИМУНОЛОГИЯ   09.05   Определяне на С3 компонент на комплемента
14   ИМУНОЛОГИЯ   09.06   Определяне на С4 компонент на комплемента
15   ИМУНОЛОГИЯ   10.29   Определяне на общи Ig E
16   ИМУНОЛОГИЯ   10.30   Определяне на антинуклеарни антитела в серум
17   ИМУНОЛОГИЯ   10.05   Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити - стандартен панел
18   ИМУНОЛОГИЯ   10.07   Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата
19   ИМУНОЛОГИЯ   10.06   Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест
20   ИМУНОЛОГИЯ   10.08   fT4
21   ИМУНОЛОГИЯ   10.09   TSH
22   ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ   12.01   Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0
23   ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ   12.02   Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н
24   ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ   12.03   Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs
25   ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ   12.04   Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите - чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума - чрез аглутинационен или ензимен метод
26   ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ   12.05   Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
27   ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ   12.06   Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти
28   ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ   10.35   Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент
29   ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ   10.36   Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
30   ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ   10.37   Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
31   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.01   Кръвна картина - поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
32   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.40   Диференциално броене на левкоцити - визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
33   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.41   Морфология на еритроцити - визуално микроскопско изследване
34   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.03   Скорост на утаяване на еритроцитите
35   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.04   Време на кървене
36   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.05   Пресяващи тестове: протромбиново време
37   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.06   Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT
38   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.07   Пресяващи тестове: фибриноген
39   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.08   Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)
40   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.09   Седимент на урина - ориентировъчно изследване
41   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.10   Окултни кръвоизливи
42   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.11   Глюкоза
43   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.12   Кръвно-захарен профил
44   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.13   Креатинин
45   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.14   Урея
46   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.15   Билирубин - общ
47   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.16   Билирубин - директен
48   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.17   Общ белтък
49   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.18   Албумин
50   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   09.01   Криоглобулини
51   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.38   CRP
52   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.19   Холестерол
53   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.20   HDL-холестерол
54   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.21   Триглицериди
55   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.22   Гликиран хемоглобин
56   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.23   Пикочна киселина
57   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.24   AСАТ
58   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.25   АЛАТ
59   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.26   Креатинкиназа (КК)
60   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.27   ГГТ
61   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.28   Алкална фосфатаза (АФ)
62   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.29   Алфа-амилаза
63   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.30   Липаза
64   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.31   Натрий и Калий
65   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.34   Калций
66   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.35   Фосфати
67   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.36   Желязо
68   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   01.37   ЖСК
69   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.08   fT4
70   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.09   TSH
71   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.22   LH
72   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.23   FSH
73   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.24   Prolactin
74   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.25   Estradiol
75   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.26   Testosteron
76   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.21   Progesteron
77   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.10   PSA
78   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.11   CA-15-3
79   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.12   СА-19-9
80   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.13   СА-125
81   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.61   СЕА
82   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.14   Алфа-фетопротеин
83   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.15   Бета-хорионгонадотропин
84   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.34   Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза
85   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.16   Карбамазепин
86   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.17   Валпроева киселина
87   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.18   Фенитоин
88   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.19   Дигоксин
89   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.20   Микроалбуминурия
90   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   09.02   Общи имуноглобулини IgM
91   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   09.03   Общи имуноглобулини IgG
92   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   09.04   Общи имуноглобулини IgA
93   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   09.05   С3 компонент на комплемента
94   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   09.06   С4 компонент на комплемента
95   КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ   02.12   Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)
96   КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ   02.13   Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам ( - ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)
97   КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ   02.14   Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др, Грам ( - ), Гъби (C. albicans) и др.
98   КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ   02.15   Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Анаероби, Corynebacterium
99   КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ   02.16   Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium
100   КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ   02.17   Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV
101   КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ   02.07   RPR (или Васерман)
102   КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ   02.19   Антибиограма с 6 антибиотични диска
103   КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ   02.09   Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
104   КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ   02.10   Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)
105   КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ   02.11   Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)
106   КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ   02.20   Chlamydia (сух тест)
107   МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ   04.01   Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis
108   МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ   04.02   Серологично изследване за трихинелоза
109   МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ   04.03   Серологично изследване за токсоплазмоза
110   МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ   04.04   Серологично изследване за ехинококоза
111   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   07.01   Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка;
112   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   07.02   Цитологично изследване на две проби от седимент от урина;
113   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   07.03   Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза;
114   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   07.05   Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула;
115   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   07.06   Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (вкл. оперативна);
116   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   07.04   Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур,
117   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   07.08   Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери,
118   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   07.13   Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон;
119   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   07.09   Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи;
120   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   07.10   Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина;
121   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   07.11   Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии;
122   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   07.12   Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии;
123   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   07.07   Цитологично изследване на две проби от синовиална течност.
124   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   10.38   Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел;
125   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   10.39   Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза;
126   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   10.40   Хистобиопсично изследване на две проби от простата;
127   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   10.41   Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза;
128   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   10.42   Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза;
129   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   10.43   Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган;
130   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   10.44   Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея;
131   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   10.45   Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум;
132   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   10.46   Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина;
133   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   10.47   Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган;
134   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   10.48   Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод;
135   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   10.49   Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии;
136   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   10.50   Хистобиопсично изследване на две проби от мускул;
137   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   10.51   Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор;
138   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   10.52   Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система;
139   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   10.53   Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии;
140   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   10.54   Хистобиопсично изследване на две проби от става;
141   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   10.55   Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо;
142   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   10.56   Хистобиопсично изследване на две проби от нос;
143   ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   10.57   Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък.
144   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.01   Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)
145   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.02   Рентгенография на челюстите в специални проекции
146   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.03   Рентгенография на лицеви кости
147   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.04   Рентгенография на околоносни синуси
148   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.05   Специални центражи на черепа
149   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.06   Рентгенография на стернум
150   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.07   Рентгенография на ребра
151   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.08   Рентгеноскопия на бял дроб
152   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.09   Рентгенография на крайници
153   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.10   Рентгенография на длан и пръсти
154   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.11   Рентгенография на стерноклавикуларна става
155   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.12   Рентгенография на сакроилиачна става
156   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.13   Рентгенография на тазобедрена става
157   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.14   Рентгенография на бедрена кост
158   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.15   Рентгенография на колянна става
159   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.16   Рентгенография на подбедрица
160   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.17   Рентгенография на глезенна става
161   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.18   Рентгенография на стъпало и пръсти
162   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.19   Рентгенография на клавикула
163   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.20   Рентгенография на акромиоклавикуларна става
164   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.21   Рентгенография на скапула
165   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.22   Рентгенография на раменна става
166   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.23   Рентгенография на хумерус
167   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.24   Рентгенография на лакетна става
168   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.25   Рентгенография на антебрахиум
169   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.26   Рентгенография на гривнена става
170   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.27   Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)
171   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.28   Рентгенография на череп
172   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.29   Рентгенография на гръбначни прешлени
173   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.30   Рентгенография на гръден кош и бял дроб
174   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.31   Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
175   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.32   Обзорна рентгенография на корем
176   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.33   Рентгенография на таз
177   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.35   Томография на гръден кош и бял дроб
178   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.39   Иригография
179   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.37   Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
180   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.38   Рентгеново изследване на тънки черва
181   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   06.34   Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
182   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   10.58   Хистеросалпингография
183   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   10.59   Интравенозна холангиография
184   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   10.60   Венозна урография
185   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   10.03   Мамография на двете млечни жлези
186   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   10.02   Ядрено-магнитен резонанс
187   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА   10.01   Компютърна аксиална или спирална томография

Хайде да ме запомните с добро  :lol:
"Форумите са място за свободна дискусия между потребителите на сайта при спазване на правилата. Сдружение "Зачатие" не носи отговорност за изразените мнения от потребителите. Тези мнения не изразяват официалното становище на сдружение "Зачатие", освен в случаите, когато са публикувани изрично от името на сдружението."
"Прекалено много хора харчат пари, които не са спечелили, за да си купят неща, които не им трябват, за да впечатлят хора, които не харесват" Уил Смит
Кодова таблица на изследвания, поемани от НЗОК
« Отговор #4 -: Юни 09, 2006, 20:23:32 pm »
Добре де,аз имах 10.30 и 10.05,къде тогава са ми НК клетките 8O
ОФ,трябваше да си отида аз в Плевен,ама София,та София,ми те нищо не са направили.10.30 са антинуклеарните,а 10.05-имунофетотипизиране на левкоцити,това пък за какво ми е :twisted:  
Кодова таблица на изследвания, поемани от НЗОК
« Отговор #5 -: Юни 09, 2006, 23:28:37 pm »
Аз се чудя сега,значи като са ми дали 10.05,това е:Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити
Дали пък това не значи НК клетки :twisted: ?
eli_per_
« Отговор #6 -: Юни 10, 2006, 00:09:38 am »
SUPER си Мini
Отдавна търся тази информация, направо си невероятна, това е наистина много важно, защото мен специално много яко са ме баламосвали и съм плащала всичко на невероятни цени, макар че съм здравно осигурена  :)
Кодова таблица на изследвания, поемани от НЗОК
« Отговор #7 -: Юни 20, 2006, 10:49:46 am »
Mini имам въпрос
адреса, който си посочиа е наистина за кодовата таблица, там нещата са изброени по един начин, а после където си ги копирала са написани по друг начин, като ги сравнявах долу-горе ми се сториха еднакви, надявам се, че наистина е така. От къде обаче си копирала вторите от кой сайт?
Искам пак да питам наистина ли тези изследвания изброени в кодовата таблица се поемат от НЗОК и се плащат на символични цени. Дано наистина е така, защото наистина ще споря ако пак ме накарат изследванията на хормоните да си ги плащам за всеки по 12 лева. Според мен това е прекалено хубаво, за да е истина, или това означава, че гинеколожката при която съм ходила ме е заблуждавала много яко. Искам да ми кажеш, като  влезеш в сайта www.nhif.bg, как точно отиваш до кодовата таблица, т.е. искам да проследя пътя, кое от изброяванията в ляво избираш или някъде от горе. Защото така адреса който си запаметила наистина ме препраща но директно до кодовата таблица.
eli_per_ , и на мен ми стана любопитно и се поразтърсих в сайта на НЗОК, тази таблица е на доста забутано място - първо в лентата отляво отиваш на " Партньори на НЗОК и дейности", след това натискаш "лабораторни изследвания", излиза ти една таблица и под нея с дребен шрифт пише: "вижте таблицата с кодове".
http://www.nhif.bg/bg/default.phtml?w=1280&h=994- би трябвало да е това.
*
Аз съм нова в тази сфера и.. тези названия нищо не ми говорят все още.
Досега не са ми правени никакви изследвания и момичетата в друг постинг ( "Моля за мнение.." ) ме посъветваха да си направя:
- изследване на хормоните.
- микробиология
- цитонамазка
- хламидии
Моля кажете ми кое от тези се поема от здравна каса
Доколкото разбирам:
1. цитонамазката - да
2. хламидиите - сух тест-да, кръвен-не.
3. Микробилогия: това ли е което трябав да направя:
97   КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ   02.14   Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др, Грам ( - ), Гъби (C. albicans) и др.
Друго от микробиология трбява ли да правя, от изброените там.. А друго което не се поема от здраван каса?
4. За хормоните, тези ли трябва да направя:
73   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.24   Prolactin
74   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.25   Estradiol
75   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.26   Testosteron
76   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.21   Progesteron

Тук същия въпрос: има ли други от списъка, които трбява да се направят и такива които да не са в списъка на поетите от ЗК?

Извинете че питам, но май трябва да си контролирам лекарката щом досега не ми е пуснала никакво изследване, а вече ме кара да пия хормонални препарати.
« Последна редакция: Юли 18, 2006, 11:46:29 am от ves4o »
Относно хормоните...тези които си написала, плюс тези двата:
71   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.22   LH
72   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   10.23   FSH

Има теми по тези въпроси в подфорума "Хормонални проблеми". Там пише и кой кога е добре да се пусне.
Всичките (без Прогестерона) се пускат на 3-5 ден от цикъла. Прогестерона се пуска на 7-ми ден от доказана овулация.
УСПЕХ :)
« Последна редакция: Юли 18, 2006, 12:03:05 pm от BLACK_ROSE »
Re: Кодова таблица на изследвания, поемани от НЗОК
« Отговор #11 -: Септември 03, 2006, 12:20:17 pm »
Момичета, хормоните само веднъж годишно ли се поемат от касата?
Тази година успях да пусна 5 от поеманите 8 хормона, но се чудя дали мога да повторя 2 който не са в норма?

*

  mini

 • *
 • 8160
 • purple addicted
Re: Кодова таблица на изследвания, поемани от НЗОК
« Отговор #12 -: Септември 28, 2006, 08:30:34 am »
Момичета, хормоните само веднъж годишно ли се поемат от касата?
Тази година успях да пусна 5 от поеманите 8 хормона, но се чудя дали мога да повторя 2 който не са в норма?
Няма ограничение, стига да се намери лекар който ще ти даде направление. В общия случай това е по-големия проблем.
"Форумите са място за свободна дискусия между потребителите на сайта при спазване на правилата. Сдружение "Зачатие" не носи отговорност за изразените мнения от потребителите. Тези мнения не изразяват официалното становище на сдружение "Зачатие", освен в случаите, когато са публикувани изрично от името на сдружението."
"Прекалено много хора харчат пари, които не са спечелили, за да си купят неща, които не им трябват, за да впечатлят хора, които не харесват" Уил Смит
*

  maggi4ka

 • ***
 • 440
 • Няма невъзможни мечти....
Re: Кодова таблица на изследвания, поемани от НЗОК
« Отговор #13 -: Февруари 23, 2007, 02:32:36 am »
Малиииииии колко време се чудих откъде да разбера за тая пуста хистеросалпингография дали се поема от НЗОК или не. МИНИ мерси многооооооооооо!!! Търсеха ми 120лв. Ей сега ще им дам и 210 даже. Помогна ми много. Пак МЕРСИИИИ!

*
Re: Кодова таблица на изследвания, поемани от НЗОК
« Отговор #14 -: Февруари 24, 2007, 12:13:19 pm »
Момичета, хормоните само веднъж годишно ли се поемат от касата?
Тази година успях да пусна 5 от поеманите 8 хормона, но се чудя дали мога да повторя 2 който не са в норма?
Няма ограничение, стига да се намери лекар който ще ти даде направление. В общия случай това е по-големия проблем.
Здравеите ох много ви благодаря направо човек може да полудее в тая държава убедена съм има и малко лекари които могат да ти дадат полезна информация и да ти облекчат живота в тая насока ,наистина тази  таблица е много много важна поне сега знам че ще отида при гинеколожката ми и мога направо да и кажа кода на хистеросалпингографията която толкова много искам да си направя за лично успокоение общо взето взех сама да си търся коя процедура следва и да и казвам кое кога трябва да се прави.Май се получава ефекта на аз ти казвам какви изследвания трябва да направя апък ти ми напиши направлението и после само ми разчети резултата а за лекарствата имам многого близък приятел специалист лекар който ми казва алтернативни решения от групите на лекарствата за да ми излезе по-евтино че до сега трябваше да съм дала около 800лв.понеже незнам защо ми се изписват само вносни лекарства ,а за цветната снимка-хистеросалпингография ми казаха също че не може да ми излезе по-евтино от 150лв.много благодаря още хиляди пъти .Въпроса е ако ми направят направлението в Пазарджик дали мога да отида с него да си я направя в майчин дом в София?????????????
*

  maggi4ka

 • ***
 • 440
 • Няма невъзможни мечти....
Re: Кодова таблица на изследвания, поемани от НЗОК
« Отговор #15 -: Февруари 24, 2007, 22:16:16 pm »
Kokodi естествено, че можеш да я направиш в Майчин дом. А също ще я правя там. Взимаш направление от личната за гинеколог и съответно той те препраща за салпингографията при рентгенолог. Майчин дом работи със здравната каса, така че няма никакъв проблем. Пожелавам ти успех. Пък...може и да се видим случайно докато си чакаме в Майчин дом.  :D

*
Re: Кодова таблица на изследвания, поемани от НЗОК
« Отговор #16 -: Февруари 27, 2007, 10:04:45 am »
Здравей Magg-ичка ,Вчера милото е ходил в майчин дом и са ми назначили дата на 6-ти съм там в 10 часа ,както и да е въпросите са и няколко и не знам как да постъпя.Хвана ме малко яд понеже някаква възрастна лелка при която са го изпратили от регистратурата ми казала че трябва да си платя 50лв ,да си купя доксициклин после 5 дена да го пия два пъти на ден и да си направя изследване на левкоцити и РУЕ.Същата тази жена  е пренебрегнала факта че имам направление и същата тази жена първо не си е написала името на рецептата и бележката(чисто бяло лисче) и също така не му е отговорила ,кой че ми прави цветната снимка  там на място сме щели да разберем ? Незнам как да го коментирам.
*

  maggi4ka

 • ***
 • 440
 • Няма невъзможни мечти....
Re: Кодова таблица на изследвания, поемани от НЗОК
« Отговор #17 -: Март 07, 2007, 02:27:22 am »
Kokodi, първо надявам се всичко да е минало ОК и да се чувстваш добре.  :balk_50:Пиши ми на лични, ако искаш как е, кво е и какво е излезнало -надявам се да нямаш някъв проблем. За 50-те лева и аз незнам как да го коментирам - то май няма нужда от коментар!!! А за доксициклина, мога да ти кажа само, че минаваш по тънката лайсна - аз кат лекувах хламидиите ми изписаха вибромицин - разлика 20лв. - и два дни след кат го купих разбрах, че доксициклина му е аналог и действа абсолютно по един и същи начин. Моята ХСГ се отлага засега.  :(  Продължаваме с мъченията. Преди 2 дни ми се обадиха да ми кажат, че нещо се объркало с изследванията и трябва да ида да дам пак кръв за хламидии. Днес си взех резултата и опппп --- ИЗНЕНАДА!!!! Пак над нормата!!! :balk_153: На всичкото отгоре ми закъснява, имам един положителен :bfp1: и един отрицателен тест за бременност и .... ЛУДНАХ! Чак на 13.03. имам час при доки, за да видим кво става. Малииииииии...ОТКАЧАМ!!! Както и да е! Пиши ми. :bighug:

Re: Кодова таблица на изследвания, поемани от НЗОК
« Отговор #18 -: Април 01, 2007, 11:25:13 am »
Лелеее, това са адски много изследвания.Всичките ли трябва да ги мина ?Ами то трябва да не излизам от болницата.Кои са най-важните?Все още не съм бременна, кои да започвам да правя от сега?
*

  baracuda

 • *****
 • 5348
 • Най-голямото щастие?Да бъдеш полезен!
   :wink:Ето още малко полезна информация,за две изследвания,които са важни по време на бременност,но не се поемат от Здравна каса.Става въпрос за токсоплазмоза и листериоза.Аз дълго време се лутах,къде да ги направя и установих,че във ХЕИ са най-достоверни и евтини(2лв.-вземане на кръв,4,50-токсоплазмоза,7,00-листериоза=13,50!)
Момичета,предполагам,че във всеки град ще е така.Защото тук(във Варна)лабораториите вземат за същите по 22,00-25,00 на изследване!?! :x
Дано спестя някой лев на онези момичета,нуждаещи се от горепосочените! :balk_602: