0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

*
Писмо от НЗОК получено на 29.03.2004
« -: Март 30, 2004, 13:51:20 pm »
Ето това е текста на писмото от НЗОК:

"Във връзка с Вашето писмо искам да благодаря и да изразя мнението, че проблемите върху които обръщате внимание са от изключителна важност и социална значимост. Споделям Вашата загриженост за информираността на населението по отношение въпросите на стерилитета и репродуктивното здраве и осигуряването на подкрепа при сформиране на политиката за намаляване на демографския срив в страната. Считам, че една среща, на която да се обсъдят възможностите за сътрудничество между МЗ, НЗОК и сдружение "Зачатие" би била ползотворна и с оглед на това предлагам тя да се състои в началото на месец април, което ще бъде допълнително уточнено.

Д-Р ИВАН БУКАРЕВ -
И.Д. ДИРЕКТОР НА НЗОК"
*
Нашето писмо, на което това е отговор
« Отговор #1 -: Март 30, 2004, 13:53:22 pm »
Ето това е текста на писмото , което сдружението изпрати до МЗ и НЗОК:

СДРУЖЕНИЕ “ЗАЧАТИЕ”
гр.София, п.к. 1220, ж.к. “Надежда”, ул. “Захари Стоянов” № 1

ДО
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Г-Н СЛАВЧО БОГОЕВ

КОПИЕ: И.Д. ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Д-Р ИВАН БУКАРЕВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 06.03.2004 г. бе проведено учредително събрание, на което бе решено да се създаде и учреди сдружение “Зачатие”, което да обедини, подпомогне и информира семействата, които не могат да имат деца без провеждането на редица изследвания и лечение.

Вие добре знаете, че в република България съществуват над 200 000 семейства, страдащи от стерилитет. За съжаление обаче, постигането на гласност по въпросите на стерилитета и репродуктивното здраве се оказва твърде трудна задача. Редица двойки не успяват да признаят пред себе си и здравните органи, че страдат от различни форми на безплодие.

Информираността на населението по отношение на фертилитета и репродуктивното здраве е толкова оскъдна, че много хора дори не знаят към кого трябва да се обърнат, когато видят, че имат проблем със зачеването.

Сдружение “Зачатие” се създаде и учреди от група млади хора, членове на клуб “Проблемно забременяване” към интернет-сайта на Дир Бг. Те от години споделят своята болка, проблеми и методи на лечение помежду си, като това беше единственият начин да получат информация по въпросите на различните методи на лечение на стерилитета.

Дейността на сдружението се изразява в следното: осигуряване на подкрепа при сформирането на политиката за намаляване на демографския срив и увеличаване на осведомеността на българските граждани по проблемите на репродуктивното здраве.

 За дейността на Сдружението важат разпоредбите за сдруженията с нестопанска цел, съществуващи в законодателството на Република България, устава на сдружението и приетите въз основа на тях решения на висшия орган на управлението му. Сдружението ще осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и организации, както и с представители на частния бизнес.

Съгласно Устава на Сдружението, то има за основни цели и задачи следните дейности:

- Разработване на програми за борба със стерилитета;
- Участие в разработването и управлението на проекти свързани със репродуктивното здраве на населението;
- Подпомагането на членовете на сдружението и други заинтересовани лица в намирането на пътя за борба със стерилитета и осъществяването на контакти в страната и чужбина;
- Участие в съвместни проекти с други организации от страна и чужбина и представянето на чужд опит пред българската общественост;
- Съдействие за предоставяне на специализирана професионална подкрепа и предоставяне на финансови средства за бездетни семейства;
- Представителство на бездетни семейства пред български и чуждестранни институции и изработване на стратегия за защита на интересите им;
- Организиране на семинари, курсове, дискусии и други подобни мероприятия за повишаване на нивото на здравната култура и профилактиката на репродуктивните заболявания;
- Организиране на издателска и рекламна дейност, посредничество и партньорство със сродни сдружения в страната и чужбина;
- Създаване на бази данни за здравни заведения, клиники, лаборатории и други, за информиране на бездетните семейства;
- Установяване на клинична пътека за диагностициране и лечение на заболяванията, водещи до стерилитет;
- Откриване на регионални кабинети по стерилитет и лаборатории за най-необходимите изследвания за установяване на репродуктивни проблеми в по-малките населени места;
- Подпомагане на институциите за преразглеждане на процедурите по осиновяване;
- Участие в телевизионни и радиопредавания;
- Други дейности, които способстват за постигане на целите на Сдружението.

Не е тайна за никого, че българската държава е изправена пред сериозен демографски срив. Информирането и подпомагането на семействата, страдащи от стерилитет би трябвало да се превърне в една от основните задачи на държавната политика в системата на здравеопазването. Практически обаче, борбата със стерилитета е доста трудна задача. При повечето заболявания хората не крият своята диагноза. Те правят асоциации, сдружения, общества, борят се за своите права, излизат пред медиите. Ако не друго, поне говорят помежду си и се подкрепят. А за съжаление при бездетните двойки, това няма как да стане. Дори на запад груповата терапия при такива семейства се избягва, защото се пази дискретност. Те имат единствено интернет-сайтовете и форумите, където могат да споделят своята болка. Така че лекарите не могат да разчитат на подкрепа и от страна на пациентите си.

Тези хора не биха могли да се интегрират нормално в обществото. Много често те се затварят в себе си, защото техните близки и приятели имат деца и всички разговори се въртят около тях. Те не изпълняват нормално и трудовите си задължения – у тях се е загнездила единствено мисълта, че трябва да се лекуват, а не знаят как. Че трябва да се преборят със своето заболяване, но няма кой да им помогне. Във форумите и интернет-сайтовете откриват, че има хора като тях, но и че това е единственото място, където могат да получат толкова ценната за тях информация. И в един момент осъзнават, че държавата им е обърнала гръб. Че им се налага да се борят сами и единствено със собствени средства за най-голямото щастие в живота си – да имат дете. Да отгледат и възпитат следващото поколение, което ще гради бъдещето на държавата. Което ще учи, ще работи и ще създаде друго поколение.

Учредяването на сдружение “Зачатие” е първата голяма стъпка към излизане на яве на борбата със стерилитета и демографския срив.

Ние настояваме пред Вас, че на тази борба трябва да се даде гласност и че органите на здравеопазването трябва да я поставят като основен приоритет на своята политика, и да я насочат към населението.
Във връзка с горното, молим Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, като органи, които сформират политиката на държавата по отношение на репродуктивното здраве на населението, да приемат нашата покана за среща, която да се организира в най-кратки срокове и на която да се обсъдят отделните възможности за сътрудничество между сдружение “Зачатие” и системата на здравеопазването.

Надяваме се, че ще приемете, че подобна среща ще допринесе в голям мащаб за обединението на младите хора и държавата за изпълнението на една голяма и благородна цел, а именно запазване бъдещето на България и преодоляването на демографския срив.

С УВАЖЕНИЕ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ “ЗАЧАТИЕ”
*
Искам да изкажа благодарност
« Отговор #2 -: Март 30, 2004, 14:03:40 pm »
Искам да изкажа благодарност на Mariqna777 за прекрасната идея да се свържем с тези институции !
 :)