Публикувано на: 01.12.2013г.
http://www.worldaidscampaign.org/wp-content/uploads/2013/09/wad.jpg

Първи декември е Световният ден за борба със СПИН. Тази година отбелязваме 1-ви декември за 25-ти път. През 1988 г. Световната здравна организация, в стремежа си да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ, обявява 1-ви декември за Световен ден за борба със СПИН. През последните 24 години, този ден се утвърждава като един от най-успешните възпоменателни дни в световната история.

Понастоящем той е признат от и се отбелязва в над повече от 190 държави по света.

Първоначално световните кампаниите за 1-ви декември се организират от Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS). През 2004 г. UNAIDS прехвърля „надзора” над провеждането на кампаниите на независима организация - World AIDS Campaign, като продължава да оказва финансова и техническа подкрепа.

Слоганът на Световната кампания за борба с ХИВ/СПИН за периода 2011-2015 г. е „Да сведем до нула” (Getting to zero). Той отразява визията на UNAIDS за постигане на нулева честота на новите случаи на ХИВ инфекция, нулева дискриминация и нулева смъртност, свързана със СПИН, до 2015 г. (Zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS-related deaths).

Във връзка с тази визия, UNAIDS определя 10 стратегически цели за постигане до 2015 г. по отношение на глобалния отговор срещу ХИВ:

  •     Намаляване с 50% на предаването на ХИВ по сексуален път - в това число и сред ключовите уязвими групи - млади хора, мъже, които правят секс с мъже и секс работници;
  •     Елиминиране на предаването на ХИВ от майка на дете и намаляване с 50% на свързаната със СПИН майчина смъртност;
  •     Предотвратяване на всички нови случаи на инфектиране с ХИВ в резултат от инжекционна употреба на наркотици;
  •     Осигуряване на достъп до антиретровирусно лечение на 15 милиона души;
  •     Намалявяне с 50% на смъртните случаи в резултат на туберкулоза при ХИВ-позитивните;
  •     Включване на хората, живеещи с ХИВ и на семействата, засегнати от ХИВ, във всички национални стратегии за социална закрила и осигуряването на достъп до основни грижи и подкрепа;
  •     Намаляване с 50% на броя на страните, прилагащи наказателни закони и практики спрямо предаването на ХИВ, секс работата, употребата на наркотици и хомосексуалността, възпрепятстващи ефективния отговор срещу ХИВ;
  •     Намаляване с 50% на броя на страните, налагащи ограничения за влизане, престой или пребиваване на ХИВ-позитивни;
  •     Включване на специфичните нужди на момичетата и жените в поне в половината от националните стратегии за отговора срещу ХИВ;
  •     Нулева толерантност към насилието на полова основа.


Международният символ на борбата с ХИВ/СПИН е червената панделка. Тя е израз на солидарността към хората, живеещи с ХИВ и обединява усилията на хората в общата борба срещу болестта. Червеният цвят на панделката едновременно символизира любовта, като така изразява съпричастността към засегнатите от заболяването; кръвта, като така изразява болката, причинена от загубата на близките, починали от СПИН; яростта, като така изразява безпомощността, с която се приема заболяване, за което няма окончателно лечение. Червеният цвят също е и предупреждение да не се подхожда лекомислено към и да не се пренебрегва един от най-големите проблеми на нашето съвремие.

 

Източник: http://www.aids-buletin.info/index.php