Публикувано на: 12.07.2013г.
  На 12 юли 2013 г., по инициатива на министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева и във връзка със смущаващите данни за нивата на раждаемостта в страната, в Министерството на  здравеопазването се проведе открита дискусия на тема „Бъдещите политики по отношение на репродуктивното здраве на младите хора у нас, превенция на недоносеността и преодоляването на последствията от нея”. В дискусията участваха министърът д-р Андреева, националният консултант по асистирана репродукция д-р Щерев, специалисти по

репродуктивна медицина, представители на организации и журналисти. От сдружение "Зачатие" в дискусията участва Ирина Попова, зам.председател.

По време на срещата бяха засегнати темите за бъдещето на Център „Фонд за асистирана репродукция“ и приоритетите в политиките на МЗ, засягащи репродуктивното здраве на младите хора. Сдружение "Зачатие" изрази категорично становище, че финансирането на високоспециализираните дейности по асистирана репродукция трябва да е приоритет на държавата и да е част от дългосрочна политика за решаване на демографския проблем. Сдружението настоява дейностите по ЦФАР да се финансират от министерството на здравеопазването, а не от НЗОК. Също така, представителят на сдружението изрази желанието на пациентската организация за оптимизиране на Наредба №28 на МЗ за асистираната репродукция в частта за донорството на репродуктивни клетки, като заявихме готовност да участваме съвместно с представители на МЗ и специалистите в работна група по проекта.