Фромвулеви: Проблемът хламидия
Публикувано на: 16.05.2004г.

До 75 % от жените и до 50 % от мъжете с хламидиална инфекция не са имали симптоми и не са забелязали инфекцията и поради тази причина не са потърсили здравна помощ.
След като е диагностицирана хламидиалната инфекция може лесно да бъде излекувана. Нелекуваната хламидиална инфекция може да причини репродуктивни или други здравни проблеми, включително тазово-възпалителна болест, която довежда до инфертилитет (безплодие) и потенцира фатална тубарна (извънматочна) бременност.

40 % от жените, които не са лекували хламидиалната си инфекция са развили тазово-възпалителна болест.
От жените с тазово-възпалителна болест 20 % са застрашени от стерилитет, 18 % имат хронични болки в таза и 9 % носят риска за тубарна бременност, чиито усложнения могат да се лекуват доживотно.
Chlamidia е най-често съобщаваното инфекциозно заболяване в САЩ. През 1995 г. са отчетени 477 638 случая, а към момента Центърът за Контрол на Заболяваемостта (CDC) оценява разпространението на 4 милиона случая годишно.
От 1984 г. до 1995 г. съобщените случаи с хламидиална инфекция са увеличени от 3.2 на 182.2 за 100000.
За 1995 г. случаите на хламидиална инфекция при жените (290.3 на 100000) многократно надвишават тези при мъже (52.1 на 100000). .....
Фромвулеви: Честота на заболяването, диагностика и лечение на хламидията в САЩ >>>Хламидиален конюнктивит

Инфекцията с Chlamydia trachomatis е най-честата бактериална причина за полово предавани заболявания със сериозни гинекологични и офталмологични усложнения. Между 30 и 50% от новородените от майки с хламидиален цервицит развиват хламидиален конюнктивит и са изложени на риск от неонатална пневмония. Пациентите с хламидиален конюнктивит обикновено са с бедна симптоматика и по тази причина често остават недиагностицирани или с погрешна диагноза. Това носи риск от сериозни последствия, тъй като това е полово предавано заболяване, което може да доведе до усложнения при пациентите и техните партньори. Нещо повече - нелекуваният хламидиален конюнктивит крие опасността от лош епидемиологичен контрол и по-нататъшно разпространение на инфекцията по полов път. .....
Фромвулеви: Целият материал за хламидиален конюнктивит (в сайта на Фромвулеви) >>>Проблемът хламидия

Хламидиите са Грам отрицателни бактерии с уникална биология. Те представляват голям интерес за хуманната и ветеринарната медицина поради широкото им разпространение и множеството заболявания, които предизвикват.

Те се класифицират в ред Chlamydiales, които съдържа едно единствено семейство Chlamydiaceae и род Chlamydia. Познати са четири вида Chlamydia: Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci , Chlamydia pneumoniae и наскоро откритата Chlamydia pecorum.

Уникалното в биологията на хламидиите е, че те трябва задължително да се развиват в живи клетки и имат много ограничен анаболен капацитет. Поради тази им особеност те не могат да се изолират в безклетъчни култури, което много затруднява диагнозата на хламидната инфекция.

В клетките хламидиите се развиват и размножават в специални, свързани с мембраната цитоплазмени включвания. Тези бактерии съдържат ДНК, РНК и са чувствителни на някои антибиотици от тетрациклиновата и еритрановата група. Те имат клетъчна мембрана, която е изградена от два основни антигенни протеина. Единият е видово специфичен, а другият, който представлява липополизахарид (ЛПЗ), е родово специфичен и се съдържа във всички видове хламидии. Наличието на тези антигени позволява разработването на антигенни тестове за диагноза, насочени срещу единия или и двата антигена.

Хламидиите причиняват множество болести при животните и човека.

Chlamydia trachomatis засяга само човека и мишките. Много по-голям е обхвата на Chlamydia psyttaci – членестоноги, мекотели, 130 вида птици и множество бозайници.Всъщност, това е най-разпространената група патогенни организми на Земята. Chlamydia trachomatis причинява при жените заболявания на половата система – най-често ендоцервицит и салпингит. Ако остане нелекувана, тази инфекция може да доведе до стерилитет или хронична тазововъзпалителна болест, протичащаща с хронична болка и менструални нарушения. Най-опасното усложнение на хроничната тазововъзпалителна болест е извънматочната бременност, която може да доведе и до смъртен изход и налага спешна консултация и своевременно лечение от специалист. Друго заболяване е перихепатититът.

При мъжете се засяга пикочно-половата система под формата на негонококов уретрит, който може да доведе до епидидимит.

И при двата пола голям процент от засегнатите са без симптоми, съответно не търсят помощ и не получават лечение. Това не значи обаче, че не предават болестта на своите полови партньори. Това всъщност е и причината за широкото разпространение на хламидната инфекция – безсимптомните носители, които са нейният резервоар.

Chlamydia trachomatis може да се предаде от майката на плода по време на раждането и да доведе до конюнктивит и пневмония, която е много опасна в тази възраст.

Chlamydia trachomatis е най-честата причина за придобита слепота в света. Тя е голям проблем за развиващите се страни.

Някои щамове на Chlamydia trachomatis причиняват лимфогранулома венереум, която също е полово предавана болест. Тя е особено разпространена в развиващите се страни, но за щастие, не представлява проблем в България.

Chlamydia pneumoniae, като личи от името, причинява белодробна инфекция, но, което е по-важно, напоследък се натрупаха много факти, които потвърждават нейната роля в заболявания на сърдечно-съдовата система, особено при атеросклерозата и при увреждания на клапния апарат на сърцето.

Хламидийте са в основата и на синдрома на Райтер, който засяга уретрата, ставите и очите.

Chlamydia psyttaci причинява при хората пситикозата, която също е потенциално опасна болест.

При преживните животни Chlamydia psyttaci причинява пневмония, артрит, конюнктивит, енцефалит, аборти и стерилитет, ентерит и безсимптомно носителство. През 1999 година британското правителство дори препоръчва на бременните жени да избягват контактите с овцете през периода от средата на Февруари до Май, за да не се заразят от раждащите овце. Широко е засягането на домашните и декоративни птици – хронични чревни и респираторни инфекции, синдром на внезапна смърт, рецидивиращи инфекции, редуващи се с периоди на ремисия. Безсимптомното носителство е опасно, защото бактерият се отделя с изпражненията, заразявайки нови гостоприемници – както животни, така и хора.

Chlamydia pecorum причинява болести при едрия рогат добитък и овцете.

Методи за диагностициране на хламидиалната инфекция

Това широко разпространение и болестите, които причинява, определя нуждата от своевременно диагностициране на хламидиалната инфекция. Доскоро тази диагноза се поставяше трудно, като се използваха скъпи и трудоемки методи, изискващи сложна апаратура и обучен персонал. Материалът се транспортираше до специализираните лаборатории, което допълнително оскъпяваше и забавяше диагнозата и отлагаше започването на антибиотично лечение. Такъв метод е изолирането на бактерия в култура, която все още се счита за “златният стандарт”. Неговите недостатъци са, че поради описаните по-горе особености в метаболизма на хламидиите, те могат да се изолират само в клетъчна култура или ембрион ,което е трудоемко, скъпо и изисква опитен персонал. Въпреки че се смята за “златният стандарт” и този метод не е 100% чувствителен, тъй-като е задължително наличието на жизнеспособни микроорганизми. При сравнение с някои по-нови методи, чувствителността му е около 85%. .....
Фромвулеви: Повече за методите за диагностициране на хламидиалната инфекция (виж сайта на Фромвулеви) >>>От всичко казано досега става ясно, че за да се разреши успешно "Проблемът Хламидия", за практиката са нужни тестове за диагноза, които са точни, лесни за изпълнение и подходящи както за амбулаторната, така и болничната практика. Доколкото съвременното лечение води до над 90% излекуване на пациентите, то ключът към успеха в борбата с хламидиалната инфекция е именно създаването на такива тестове.

Един такъв тест е Clearview Chlamydia MF

Какво представлява той ?

Това е директен тест - открива хламиден антиген и то характерен за всички хламидии ...
Фромвулеви: Целият материал за проблемът хламидия (виж сайта на Фромвулеви) >>>


Фромвулеви: Къде да ме прегледат и как да се излекувам (виж сайта на Фромвулеви) >>>

Фромвулеви: Проблемът Chlamydia във ветеринарната медицина (виж сайта на Фромвулеви) >>>Източник: Фромвулеви
fromvoulevs.dir.bgОще за хламидиите в нашия сайт:

Защо хламидиите се смятат за толкова опасно заболяване?
Хламидии