Публикувано на: 04.07.2011г.
http://www.zachatie.org/razgrad_logo.JPG
След проведената кръгла маса на 14 май 2011, организирана от Сдружение "Зачатие" и ПП ГЕРБ "Стерилитетът поглед от всички страни" бе внесена докладна от общинските съветници от ГЕРБ в Община Разград, която да предвижда отпускане на средства за ин витро процедури за двойките от Разград. Искането е общинската администрация да задели в бюджета си за следващата година 40 000 лева, с които частично да бъдат подпомагани двойки с репродуктивни проблеми, които на територията на община Разград са над 180.
Докладната предвижда максималната помощ за всяка двойка да бъде в размер 2500 лева, като в нея са намерили място и редица изисквания, на които двойките трябва да отговарят, за да се възползват от финансиране по програмата. Такива са например да са български граждани с постоянен и настоящ адрес в Община Разград, да са живели тук през последните три години, да нямат данъчни задължения, да са здравно осигурени, да не са криминално проявени. С докладната се искат и 20 000 лв от резерва за неотложни разходи за финансиране на двойки с репродуктивни проблеми през настоящата година. От групата на ГЕРБ са подготвили и правилник за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Разград. Докладната ще бъде разгледана на юлската сесия на Общинския съвет.