Съобщение за Общо събрание на сдружение
Публикувано на: 30.04.2018г.

Уважаеми членове на сдружение "Зачатие", УС на Сдружение "Зачатие" Ви удведомява, че годишното Общо събрание на сдружение "Зачатие" ще се проведе на 09 юни 2018г. от 17:30 ч. в Зала Плевен, Областна администрация Плевен при следния дневен ред:

1. Избор на нов управителен съвет.

2. Избор на председател

3. Доклад за дейността и финансов доклад

4. Разни