Публикувано на: 07.03.2012г.

Кандидатстването за финансиране на процедури „ин витро", съгласно “Правилник за финансово подпомагане на процедури “ин витро” на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Велико Търново” със средства, предвидени в бюджета на Община Велико Търново за 2012 г. е за един опит в рамките на текущата година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансиране от Център „Фонд за асистирана репродукция"/при условие, че не се финансира една и съща процедура/. Заявителните документи за 2012 г. се подават в Център за услуги и информация на граждани в Община Велико Търново на следния адрес: гр.Велико Търново,  пл. "Майка България" № 2 в срок от 01 март до 12 април 2012 година.