Публикувано на: 06.01.2012г.

До края на януари в Разград се приемат заявления за финансово подпомагане от общинския фонд „Ин витро". Петчленна комисия, назначена от кмета Денчо Бояджиев, ще определи одобрените, те ще могат да получат между 500 и 2500 лв., за да извършат опит за асистирана репродукция. Първото заседание на комисията вече е насрочено за 10 февруари, неин председател е началникът на отдел „Здравеопазване" в община Разград Нергис Федаил

Право да кандидатстват пред общинския фонд „Ин витро" имат двойки с постоянен и настоящ адрес в община Разград поне от 3 години, не трябва да имат задължения пред общинския бюджет, трябва да са здравно осигурени, да не са осъждани или поставяни под запрещение, както и да е налице доказан стерилитет, лечим единствено с методите на асистираната репродукция. Освен медицинските документи, доказващи стерилитета, двойките трябва да попълнят подготвена от администрацията бланка за заявление за финансово подпомагане, както и декларации, че не са под запрещение и помежду си не са в кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен.

500 лв. могат да получат тези, които имат нужда от диагностика, а до 2500 лв. - за прилагане на метод за асистирана репродукция.

Правилникът за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми е публикуван на сайта на община Разград. Решението за създаване на общинския фонд „Ин витро" бе взето на сесия на местния парламент миналото лято по предложение на съветниците от ГЕРБ. За 2011 г. отделената сума е 20 000 лв., а за 2012 г. - 40 000 лв.