Публикувано на: 01.06.2011г. От 1 юни 2011 започва приемът на документи по програмата на Община Русе  „Асистирана репродукция”. Средствата, заделени от бюджета за лечение на стерилитет тази година са 30 хиляди лева. На всеки одобрен кандидат ще се отпускат по 2 500 лева срещу фактура за действително направен разход и медицински документ от специализирана клиника по стерилитет.
Необходими за кандидатстване документи са заявления и декларации по образец, които се получават в Информационния център на Общината на Русе, пл. Свобода № 6. Документи се подават всеки работен ден до 30 юни 2011 г. в деловодството на Община Русе. Втората сесия за финансиране по програмата ще бъде от 1 до 30 септември 2011 г.

За повече информация всеки кандидат може да се обърне към общинския отдел „Здравеопазване, младежки и спортни дейности”, стаи 31 и 32 (ул. Черно море № 2), на тел. 082/506 755, 082/506 680 или на GSM 0886/ 723 844 и 0885/ 397 831.


Критерии и условия:
Програмата „Асистирана репродукция” (ин витро) се осъществява на два етапа през съответната година с бюджет, гласуван с Решение на Общински съвет – Русе.

І. Задължителни изисквания:
1. Документ за семейно положение издаден от Община Русе
2. Медицинска документация – (по изисквания на Националната програма Ин витро)
3. Жители на Община Русе – с постоянен адрес не по-малко от 3г.
4. Кандидатите да не са били подпомагани от Община Русе по Програма „Асистирана репродукция”

II.Критерии за подбор:
1. Брой неуспешни опити – 2 бр. – епикризи;
2. Завършено средно образование – желателно;
3. Доход на семейството не по- малко от 3 минимални заплати;
4. Не са включени за финансиране по Националната програма Ин витро;

ІІІ. Срок за подаване на документи:
І гр. – до 30 юни на текущата година;
ІІ гр. – до 30 септември на текущата година.