Публикувано на: 15.05.2011г.
 Скъпи приятели, със задоволство искаме да ви съобщим, че съвсем скоро ще е факт и поредната общинска програма за финансиране на двойки с репродуктивни проблеми – този път тя е за жителите на община Стара Загора. След предложение, внесено от ВМРО, и неколкократни заседания на здравната комисия с участието на представител на сдружение Зачатие, беше гласувана сумата от 30 000 лева. Усилията ни не останаха невъзнаградени и здравната комисия прие 90% от внесените от Сдружение "Зачатие" предложения за правила при кандидатстване за подпомагане по общинската програма. 
Това за пореден път доказва, че исканията на Сдружение "Зачатие" са напълно реалистични и изпълними, а същевремено са изключително полезни за всички заинтересовани пациенти. На общинска сесия през май 2011 правилникът следва да бъде гласуван и при одобрение влиза в сила веднага. След приемане на правилника, двойките ще имат възможност в рамките на месец и половина /до 30.06.2011/ да подадат документи за кандидатстване.

Основните моменти от правилника са:

1. Кандидати могат да са както семейни двойки, така и такива във фактическо съжителство;
2. Поне единият от двойката трябва да е жител на общината от 3 години;
3. Към момента на подаване на документите, двойката не трябва да е одобрена за финансиране от други фондове, като одобрението не пречи на кандидатстването към други такива;
4. Двойката може да получи финансиране до 2000 лева в рамките на 1 година;
5. Средствата ще бъдат отпускани за всички дейности по АРТ, както и за изследвания, без изследване на кръвна група, Rh, хормони, микробиология, Васерман, като ще бъде осребряван касов ордер за извършените дейности и манипулации. Ще се признават само манипулации, извършени от клиники, които са сключили договор с ЦФАР. Ще се признават изследвания, извършени във всички клиники и лаборатории с лиценз.

Ще се изискват определен брой административни документи. Комисията за разглеждане на кандидатурите ще се състои от 7 човека, включително юрист и лекар-гинеколог. При разглеждане на документите ще бъдат допуснати представители на Сдружение "Зачатие" и фондация "Искам бебе". Документите ще се разглеждат по дата на подаване, със съответният входящ номер, имената на кандидатстващите и техните лични данни няма да се коментират и да се знаят от заседаващите в тази комисия. Ако всичко върви по план, очаква се към септември 2011 г. одобрените от комисията двойки да могат да получат средствата. Има изискване при забременяване, в следствие на финансираните от общината процедури, двойката да информира общината.
Информация кога, къде и как ще се подават докумените ще бъде публикувана в сайта, когато стартира приемът.