Токсоплазмоза (Toxoplasmosis) - защо е важно да се изследва?
Публикувано на: 26.09.2003г.

Токсоплазмозата е зооантропоноза - заболяване общо за животните и човека. Причинител на заболяването е Toxoplasma gondii - облигатен вътреклетъчен паразит със сложен цикъл на развитие. Формите, през които преминава в развитието си са: ендозоит, мерозоит, цистозоит и псевдоциста в междинните гостоприемници и шизонт, гамети и ооциста в крайния гостоприемник.


Крайни гостоприемници са котките и всички останали представители на сем. котки. Междинен гостоприемник са човекът, всички останали бозайници и птиците. Котката може да е и междинен гостоприемник. Крайните и междинните гостоприемници отделят със слюнката, урината, фекалиите и млякото инвазиоспособни токсоплазми.

Заразяването може да стане орално - за хората при консумация на замърсени със спороцисти (от котките) храни. При консумация на сурово месо от заразени животни (свине, говеда и т.н.), опасно повече за котките.

Особено опасно е ако бременни жени поемат ооцисти от котка, особено в началото на бременността !!!

Друг начин на заразяване е чрез контакта с животните напр. при галене.

Възможно е и заразяване чрез кръвосмучещи и артроподи (кърлежи), но е много рядко.

Условията за широко разпространение на токсоплазмозата са: големият брой животински видове, в които паразитира, начинът на заразяване, продължителното запазване на токсоплазмозите в гостоприемниците и др. фактори.

При развитието си в организма на животните и човека, токсоплазмите оказват патогенното си действие чрез отделяне на токсини, предизвикващи алергични реакции.

Заболяването протича в следните клинични форми: скрита, безсимптомна, остра, подостра и хронична.

Признаците при хората са доста общи. Често наподобяват респираторни инфекции, тонзилити с повишаване на температурата и затова най-точно диагнозата се поставя чрез серологично изследване за антитела, или чрез откриване в кръвта на самия причинител. Когато се заразят бременни жени т.нар. вродена форма (най-опасна), ако инвазирането настъпи в началото на бременността, настъпват аборти. Ако обаче това стане в последните месеци - раждат се или мъртви плодове или такива с малформации - хидроцефалия, пневмония, менингоенцефалит и т.н.

Жени прекарали заболяването преди бременността и с висок титър антитела в кръвта не предават токсоплазмозата на плода си.

Срещу токсоплазмозата няма специфично лечение. Използват се антибиотици и сулфонамиди с широк спектър на действие.

Профилактика:

- Високият брой на бездомните котки спомага за разпространяването на токсоплазмозата.
- Домашните котки редовно трябва да се преглеждат.
- Да не се допускат котки до складове с хранителни продукти.
- Зеленчуците и плодовете да се измиват добре преди консумация.
- Топлинната обработка на храните, нуждаещи се от такава да бъде педантично провеждана.
- Миенето на ръцете и приборите за хранене със сапун е задължително.Бременните жени трябва да спазват висока хигиена и при съмнение за заболяването да се изследват незабавно !!!