Благотворителна инициатива за мъжете с репродуктивни проблеми
Публикувано на: 10.01.2008г.
http://www.zachatie.org/images/Meli_spermie.jpg 

Проект - Оценка на спермалните показатели при мъже с репродуктивни проблеми 
Колектив - университетски преподаватели и специалисти с ръководител д-р Мариела Даскалова, главен асистент към Катедра Анатомия, хистология и ембриология в МУ-Пловдив
Финансиране - МУ-Пловдив осигурява базата, апаратурата и заплаща реактивите и консумативите, а специалистите участват със своя безплатен доброволен труд

База - МУ Пловдив

Дейности - всеки включен в проекта мъж ще получи според неговия конкретен проблем всички или някои от следните дейности:

= оценка на рисковите фактори по отношение на сперматогенезата от страна на професия, начин на живот, диета, заболявания, сексуално поведение и т.н.
= един или няколко спермални анализа от лекар-ембриолог
= тест за фрагментация на ДНК на сперматозоидите
= консултация и преглед при уролог
= оперативно лечение на варикоцеле, кисти на епидидима, тумори на тестиса, хипоспадия, фимоза и други урологични проблеми
= проследяване на спермалните параметри двукратно пост оперативно
= консултация с антрополог, антропометрия, оценка на соматотипа и разпределението на мастната тъкан в тялото
= консултация с диетолог и насоки за оптимизиране на теглото
= консултация на пациенти с болни от шизофрения в рода
= обработка на еякулата при ХИВ позитивни пациенти

Заплащане - всички изброени дейности са безплатни

Обем - в проекта за 2008 г. ще бъдат включени 100 мъже от двойки с репродуктивни проблеми, членове на сдружение "Зачатие".

Записване - тел. 0898 99 55 32
Д-р Мариела Даскалова