Публикувано на: 04.08.2007г.

 Информация и условия за ползване на услугата интернет-консултиране от посетителите на сайта за репродуктивно здраве и стерилитет

Целта на услугата «Дистанцинни консултации» е да се предостави възможност на посетителите на сайта да получават информация и отговори на въпроси, свързани с тяхното  индивидуално репродуктивно здраве, бременност и с отглеждането на дете.
Процесът на искане и получаване на информация по конкретни индивидуални проблеми чрез електронни писма, изпратени чрез Интернет, се нарича интернет-консултиране. Това е една от специализираните информационни услуги, които този сайт предлага. Интернет-консултирането Ви предоставя възможност да споделите и обсъдите с професионалисти в различни области на репродуктивното здраве и услуги проблемите, пред които сте изправени, да получите специализирана информация, обратна връзка, насоки за справяне и подкрепа.

Специалистите от екипа, които предоставят тази услуга, се наричат „консултанти”, а посетителите на сайта, които ползват услугата, се наричат „потребители”. Консултантите имат различни професии и специализации в сферата на медицината, както и в други области с отношение към репродуктивното здраве. Всеки потребител избира сам консултантите, от които би желал да получи консултация.
Консултациите са безплатни за потребителите. Консултантите също не получават заплащане за тяхната работа, чрез което изразяват своята подкрепа на сдружение Зачатие.

Консултациите не могат да се разглеждат като лечение.

В ролята си на потребители на интернет-консултиране Вие рядко ще получавате директни съвети от консултантите. Нито едно мнение на консултант не би следвало да се възприема от Вас като абсолютно и окончателно. Всички съждения и коментари, направени от консултантите по повод на поставените проблеми, следва да се разглеждат като условни и субективни мнения. Вие сами решавате кои от тях биха Ви били полезни и дали да се възползвате от тях. Единствено Вие сте отговорни за решенията и действията си, последвали консултирането, независимо от степента, в която чувствате, че те са повлияни от процеса на интернет-консултиране. Дадените в Интернет консултации не могат да заместят директния контакт със специалист, но могат да улеснят и оптимизират значително този процес, повишавайки информираността и общата култура на потребителите по въпроси, свързани с репродуктивното здраве.

Самото задаване на въпрос не е достатъчно условие за получаване на консултация.

За да бъде осъществена такава, Вашите писма трябва да отговарят на следните условия:

1. Да поставят индивидуален проблем, свързан с репродуктивното здраве на този, който иска консултация.
2. Информацията, съдържаща се в запитването, трябва да бъде достатъчно подробна и изчерпателна. Колкото повече и по-разнообразна информация дадете за себе си, толкова по-голяма е вероятността да получите пълноценна консултация, съобразена в максимално възможната степен (доколкото въобще процесът на интернет-консултиране позволява това) с Вашите очаквания.
3. Възможно е получаване на консултация и по въпроси, засягащи репродуктивното здраве на трети лица.
4. Запитванията трябва да бъдат написани на кирилица.

Не всички въпроси ще получат отговор,

дори когато отговарят на горните условия. Консултантите си запазват правото да отговарят в удобно за тях време, както и да оставят без отговор въпроси, ако преценят, че зададената във въпроса информация не е достатъчна или е твърде обща за да се изрази професионално ангажирано становище по конкретен, индивидуален проблем. Възможно е да не получите отговор на въпроси, в които се иска много обща информация, например от рода на: "Какво означава миома, как се открива и лекува”. Такава информация може да бъде дадена само ако въпросът е зададен в контекста на индивидуалната история на питащия. Няма да се отговаря и на въпроси, в които се очаква поставянето на конкретна диагноза от консултанта и даване на препоръки за провеждане на лечение с конкретен медикамент. В определени случаи, консултантите биха могли, ако преценят за уместно, да изказват само диагностични предположения и най-общи насоки за подходящите и възможни форми на лечение. Конкретно и специфично лечение може да бъде назначено само от лекар или специалист с призната специалност след извършване на личен преглед на пациента. Консултантите могат да забавят отговорите си на някои въпроси.

Консултирането е индивидуална услуга. Всяка консултация има уникален характер, който зависи от много обстоятелства. Едно от тях е, че всеки консултант има свой индивидуален стил на консултиране и сам взима решение колко и каква информация да предостави и по какъв начин да я организира. Консултантите ще се опитват да Ви помогнат, като Ви дават обратна връзка по разнообразен начин, ще правят коментари, ще предоставят информация или ще Ви насочват към други информационни източници. Често е възможно да получавате консултации под формата на насочени към Вас въпроси. Тяхната цел е да Ви подпомогнат в процеса на генериране на обяснителни хипотези и алтернативни гледни точки относно проблемите, които стоят пред Вас и по повод на които сте се обърнали за консултация. Целта на въпросите, които консултантите биха Ви задали, е да изяснят какви изследвания сте правили досега, какво лечение сте провеждали и т.н., като по този начин ще се опитват да уточнят пропуските, които евентуално може да са допуснати във Вашия конкретен случай в процеса на диагностика и лечение.

Понякога е втъзможно консултациите да причинят известно неудобство и дори страдание на потребителите (напр. емоционална болка, тъга, тревога, раздразнение или недоволство). Риск от такива нежелани ефекти съпътстват всяка консултация, независимо от усилията, които консултантите и екипа ще полагат да не ги допускат. Изпращайки своя проблем с искане за консултация, Вие декларирате, че сте съгласни да посрещнете тези рискове на своя отговорност.
Препоръчваме на потребителите да се въздържат от съобщаване на името си и лични данни, чрез които самоличността им би могла да бъде разпозната от други посетители на сайта. Изпращайки своя проблем с искане за консултация, Вие декларирате, че сте съгласни с това условие и приемате възможните рискове, които произтичат от него на своя отговорност.

Ограничения за ползване на интернет-консултиране. Не е желателно към консултантите да се задават въпроси относно взаимоотношенията им с други консултанти и професионалисти, нито да се коментират взаимоотношенията на консултанта с пациента. Консултантите и администрацията на сайта си запазват правото да редактират или премахват мнения, които нарушават добрия тон на общуване, съдържат обиди, заплахи, цинизми, както и по други съображения.
Благодарим на всички потребители, които се отнасят с разбиране към горните условия и подкрепят съществуването и развитието на сайта чрез компетентно използване на услугата "Консултации"!

 Желаем Ви успех!
 От екипа на сайта

Обратно към страницата с консултантите