Профилактични прегледи при нормална и рискова бременност
Публикувано на: 09.01.2007г.

Приложение No 2 към чл. 6, ал. 1
Профилактични прегледи при нормална бременност и при бременност с риск

Приложение No 2 към чл. 6, ал. 1
Профилактични прегледи при нормална бременност и при бременност с риск

  Обем на прегледа и изследванията Честота на прегледите според
срока на бременността
Допълнителни консултации
и изследвания
 
1
2
3
Нормална бременност анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други) определяне на вероятния термин на раждане/ВТР при първо посещение  
  артериално кръвно налягане антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия) в I триместър - един път; по един път във всеки следващ лунарен месец; в IX и Х - по два пъти  
  гинекологичен статус един път - при първо посещение;

един път - в IVлун. месец;
в следващите - по преценка

 
  сърдечна дейност на плода (ДСТ) от V лун. месец - по един път във всеки лунарен месец;
в IX и Х - по два пъти
 
  Клинична лаборатория

· кръв - хемоглобин,

· еритроцити,хематокрит, левкоцити, СУЕ, кръвна захар

· урина - седимент, уробилиноген, кетони (до м.л. VI)
Един път в първи триместър;

По един път - в V, VIII и Х лун. месец
При всяко заболяване, възникнало в хода на бременността, се извършва консултация със съответния специалист
  Определяне на кръвна група и Rh-фактор Един път - в I триместър (или при първо посещение)  
  онкопрофилактична цитонамазка
изследване за сифилис
изследване за хепатит В/НвS Ag/
изследване за HIV (при съгласие)
един път при първо посещение  
  Влагалищен секрет за микробиологично изследване един път при първо посещение;
един път в IX лун. месец
 
  Акушерска ехография един път - в I триместър;
Един път от 16 - 20 гест. седмица
 
Бременност с риск      
възраст над 34 г. Същия като при нормална бременност Същата като при нормална бременност Пренатална диагноза съвместно от акушер-гинеколог и генетик

· две допълнителни ехографии през бременността;

· серумен скрининг за алфафетопротеин и бета ЧХГ от 8 - 16 г.с.
възраст под 20 г. Същия като при нормална бременност Същата като при нормална бременност Изследване за хламидия
Една допълнителна ехография от 28 -32 г.с.
Кръвногрупова несъвместимост с биологичния баща (по АБО или Резус) Същия като при нормална бременност Същата като при нормална бременност Изследване на антитела в следните срокове:

От 9 - 12 г.с. - на бременни с предшествуващи спонтанни аборти,мъртвораждания, раждания на деца с хемолитична болест на новороденото поради изоимунизация, в случаи на установени антитела при предш. бременности, при предстоящи инвазивни пренатални изсл.

От 17 - 20 г.с. - на бременни с необр. акуш. анамнеза и отр. Резус фактор;

· от 26 - 28 г.с. - на брем. с отр. Резус фактор, на които при първото изследване не са открити антитела;

· една допълнителна ехография от 28-32 г.с.
Бременни с риск от развитие на диабет:

· предишно раждане на едър плод

· семейна обремененост с диабет

· предх. нарушение на въглех. толеранс

· раждне на дете с аномалии

· наличие на глюкозурия

· възраст над 25 г.

· повишена кр. захар над 6,5 ммол/л
Същия като при нормална бременност Същата като при нормална бременност Консултация с ендокринолог ОГТ ( орален глюкозотолерантен тест ) :

· от 24 - 28 г.с. при необременени - 1 път

· в 28 г.с. при обременени

Ехография от 28-32 г.с.
Бременност с друг риск:

· произтичащи от външни фактори ( обезитас, недохранване, фамилна обремененост, обременена акушерска анамнеза, проблеми от социално естество и др. )

· външни фактори ( йонизиращи лъчи, вибрации, медикаменти,

· контакт с причинители на инф.забол., тежка работа и др. )

Същия като при нормална бременност Същата като при нормална бременност Допълнителна ехография в 28 - 32 г.с.

Консултация със съответни специалисти според риска;

Изследване за токсоплазмоза - при жени със спонтанни аборти и мъртвораждания, при първо посещение;

Серологично изследване за рубеола по време на бременността ( до м.л. VII)