Публикувано на: 27.07.2004г. Какво прави държавата за двойки, страдащи от стерилитет ?
"Българския мъж се намира в дълбока безпросветна тъма по отношение на репродуктивното си здраве. Той смята, че наличието на ерекция и еякулация е гаранция за фертилност и трудно се убеждава, че стерилитетът може да идва от него"
Д-р Мариела Даскалова, заместник председател на сдружение Зачатие
На 4 юни списание 9 месеца съвместно с Община Варна, под патронажа на кмета на Варна - Кирил Йорданов организира кръгла маса на тема: "Пътят до бебе в епруветка" - Какво прави държавата за двойки, страдащи от стерилитет? На срещата присъстваха представители на Районния център по здравеопазване, Регионалната здравна каса, НЗОК, БЛС, варненската медицинска общественост, на частни и държавни АГ заведения, представители на сдружение Зачатие, Асоциация по семейно планиране и др. На кръглата маса се оформиха следните предложения към отговорните държавни институции:

1. Провеждане на широк публичен дебат за включване на клинични пътеки за лечение на стерилитет в НРД за 2005 година.

2. Поемане на всички разходи по лечението на възпалителните заболявания на репродуктивната система при мъжа и при жената от НЗОК.

3. Създаване и обзавеждане на кабинети по репродуктивно здраве, които осигуряват достъп до акушер-гинеколог, уролог (андролог) и психолог в големите градове на страната.

4. Скрининг при двойките (след двегодишни безрезултатни опити за забременяване) чрез пакет от процедури, включващ спермограма, изследване на проходимостта на маточните тръби и изключване на възпалителни заболявания на репродуктивната система с цел своевременно прилагане на достъпни и лесноприложими методи на асистирана репродукция.

5. Приоритетно ограмотяване на мъжете за причините за безплодието с цел своевременна диагностика и лечение на все по-разпространения мъжки стерилитет.

6. Приоритетно ограмотяване на родителите за ранното започване на полов живот при децата с цел профилактика на пренасяните по полов път заболявания като причини за стерилитет.Ето накратко и част от мненията на участниците в кръглата маса:

Кирил Йорданов - кмет на Община Варна

През последните години у нас се наблюдават трайно установили се негативни тенденции - ниска раждаемост, висока смъртност. Институциите трябва да обединят усилията си, за да се преодолеят тези негативни тенденции и да се помогне на двойките, които страдат от стерилитет, да стигнат до така желаното дете. Община Варна е сред тези, които ще съдействат.
Оптимистично е, че през последните четири години в града ни има положителен естествен прираст.
Д-р Здравко Марков - директор на Дирекция "Здравеопазване и социални дейности", Община Варна

Увеличаването на населението на Варна се дължи на голямата миграция през последните години. Градът става привлекателен, тъй като предлага по-високи икономически и социални възможности ...
Д-р Веселин Балкански - директор на Районния център по здравеопазване, Варна

В подготвящия се Закон за здравето има специална глава, в която се засягат проблемите, свързани с асистираната репродукция. Очаква се, след като законът бъде приет, Министерството на здравеопазването да издаде и 4 наредби. Те ще определят точния механизъм, по който държавата ще се грижи за двойките, страдащи от стерилитет.

Най-важното е да има стандарт, който да регламентира изискванията към оборудването на специализираните кабинети по стерилитет и към квалификацията на специалистите, които диагностицират причините за стерилитета и установяват какъв да е реда и лечението и така НЗОК да може да следи и контролира. За да не се комерсиализира проблема трябва да има ясни критерии за индикациите, оборудването и изследванията, които се правят. Трябва да се създаде нормативна уредба за стандарт.
Сезяр Февзи - зам. директор по финансовите въпроси в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)

Бременността и раждането винаги са били сред приоритетите на НЗОК. Тази година Наредбата за диспансеризация дава възможност за безусловен достъп на бъдещите майки до специалист. Личния лекар няма право да отказва талон на бременната.

В края на миналата година при подготовката на Националния рамков договор (НРД) за 2004 г. бяха разработени две клинични пътеки, свързани със стерилитета: "Асистирана репродукция – ин витро оплождане" и "Асистирана репродукция – контролирана вътрематочна инсеминация". НЗОК щеше даплаща около 60% от разходите за двойките, които се подлагат на такова лечение. Но с Наредба 32 министърът на здравеопазването отмени тези две пътеки.

До края на годината се очаква НЗОК да започне да плаща лекарствата за лечение на възпалителните заболявания на яйчниците, на тазовата тъкан и тазовия перитонеум, както и на вродените аномалии на половите органи.
Доц. Иван Гълъбов- председател на колегията на Българския лекарски съюз, Варна

БЛС подкрепи НЗОК в усилията да се разработят двете клинични пътеки за стерилитета. Съюзът настоява тези пътеки да се включат в НРД за 2005 г. Безусловния достъп на децата и бременните до специалистите трябва да се регламентира в закона. Това е работа на Комисията по здравеопазване към НС.
Доц. Веселина Маркова - Медицински университет, Варна

Доц. Маркова разказа за мъчителния път до бебето в епруветка. Тя го сравни с ходене по мъките за двойката. Семействата нямат информация къде да намерят ефективно лечение и да направят необходимите изследвания, обикалят къде ли не и когато достигнат до последната възможност – бебето в епруветка, те вече не са готови, защото са на финала на финансовите си възможности. Жестоко е. Това са хора, които съм ожалила с цялата си душа.

Ето защо в големите областни центрове трябва отново да се възстановят кабинетите за борба с безплодието. Там ще се получава най-точна информация и ще се извършват първичните изследвания.

Личния лекар, както и гинекологът, който няма специалност, не могат да лекуват безплодието. За съжаление много колеги се наемат с това без нужната квалификация и докато се опитват да помогнат, двойката губи две, три или четири години. Често се извършват и необосновани оперативни интервенции, които допълнително може да усложнят състоянието на жените. Мъжете пък се подлагат на безкрайно лечение. Времето минава и жената става на 37-38 години, а с това шансовете й да роди дете напрекъснато намаляват. Важно е ранното обхващане на проблема - навременно и изчерпателно изследване.
Проф. Здравко Нанов - специалист по проблемите на стерилитета

През последните няколко години всички усилия на лекари и на пациенти се хвърлят към зачеването ин витро. Стерилитетът може да се лекува и с някои не толкова скъпи и сложни процедури. Специалистите трябва да се съобрязяват и с финансовите възможности на двойката. Той подчерта, че стерилитетът при мъжете се покачва с течение на времето – урбанизация, замърсяване и се присъедини към мнението на доц. Маркова за липсата и ползата на от кабинети по стерилитет т.нар. "кабинети по семейно консултиране" в големите градове, които да спестят много време и средства на пациентите.
Д-р Мариела Даскалова - зам. председател на сдружение Зачатие

Според проведено през 2003 г. изследване на ООН в България от стерилитет страдат 270 000 двойки. Около 60% от тях са мъже. В световен мащаб през последните 15-20 г. се отбелязва драстичен спад на мъжката фертилност. У нас има добре развита и успешно работеща мрежа, която се занимава с безплодието при жените, но съществува сериозен дефицит на специалисти по мъжки фертилитет. Българския мъж се намира в дълбока безпросветна тъма по отношение на репродуктивното си здраве. Той смята, че наличието на ерекция и еякулация е гаранция за фертилност.

Първото скринингово изследване при мъжа е спермограмата. Много често жената се подлага на какви ли не интервенции, без преди това да се изследва партньорът й. Мъжът трудно се убеждава, че стерилитетът може да идва от него. Нужна е сериозна просветна кампания.

За съжаление дори, когато партньорът преодолял своите народопсихологични, емоционални, инстинктивни страхове и дал проба за анализ получава една услуга, която няма нищо общо с истината. Която е на светлинни години от съвременното ниво на познание и няма дори допирни точки с критериите на СЗО. Случаите на недобросъвестно направени спремограми не са единични, те са масова практика. И специално искам да чуя мнението на НЗОК къде е спермограмата в последния и в следващия и още неподписан рамков договор? Защо изчезна като дейност, след като преди две години беше включена в пакет ависокоспециализирани дейности?

Общоизвестен факт е, че спермограмите се правят от лаборанти или акушерки. Квалификацията им в тази посока е никаква. Лично до мен достигат десетки спермограми с абсурдни данни – напр. 96% сперматозоиди с нормална морфология или 93% активно подвижни. Проблемът идва от ключовата прогностична стойност на спермограмата. При едно такова дадено заключение “Нормозооспермия” автоматично, по метода на изключването, причината за стерилитета започва да се търси у жената. Едно такова погрешно заключение я обрича на продължителни, скъпоструващи, емоционално обременяващи, дори инвазивни и рискови процедури, която забавя лечението на двойката с години. От друга страна, проблемът при мъжа се диагностицира късно, хронифицира и често се пропуска моментът за лечение.
Д-р Маргарита Монастирска - Медицински център "Олимед", Варна

Три са основните изследвания, които трябва да се направят за да се диагностицира стерилитетът - спермограма, изследване на проходимостта на маточните тръби и изследване за възпалителни заболявания. Тя предложи да се провежда навременен скрининг на основните фактори за настъпване на оплождане.

Разходите за ранното откриване на причините за безплодието и за медикаментите при лечението трябва да се поемат от касата. Тя предложи това да е приоритетна програма и да се провежда в рамките на 1-1,5 месеца.
Диана Димитрова - представител на Асоциацията по семейно планиране във Варна

Миналата година нашата асоциация направи проучване сред младите хора във Варна. Данните са потресаващи. За няколко години възрастта, на която се извършва първият сексуален контакт е паднала драстично - 14,7 г. при момичетата и 15,6 г. при момчетата. При 60% от девойките под 18 г. са сменили поне трима сексуални партньори. Безразборният секс, нежеланата бременност и последващият я евентуално аборт, както и болестите предавани по полов път са основни причини за възпалителни заболявания и стерилитет. Държавата и обществото трябва да обединят усилията си за ограмотяване на младите хора по отношение на секса и предпазването от нежелана бременност и заболявания предавани по полов път.
Д-р Станимир Киряков - директор на Регионалната здравноосигурителна каса

Специалистите трябва да уточнят критериите за изследване на спермата. В момента касата поема изследването за проходимост на маточните тръби и то може да се извършва във всяка лаборатория, която отговаря на изискванията.


Изказваме сърдечна благодарност на екипа на сп. "9 месеца" за организираната кръгла маса и най-вече на главната редакторка д-р Антония Григорова за съпричастността и ангажираността с проблема на хилядите семейства, които се борят за така желаното дете.

При оформянето на материала е използвана публикувана в бр. 100 на сп. "9 месеца" статия: "Пътят до бебе в епруветка"
www.9m-bg.com