Резултати от кръглата маса проведена на 14 май 2011 г в Разград
Публикувано на: 14.05.2011г.
http://www.zachatie.org/kmrazgrad.jpg На 14 май 2011 г. в Разград се проведе кръгла маса, организирана от Сдружение "Зачатие" и партия ГЕРБ, на тема „Стерилитетът – поглед от всички страни”. Целта на кръглата маса беше да се обсъдят проблемите на семействата с репродуктивни проблеми от област Разград и възможностите за тяхното подпомагане. Дискусията беше изключително креативна, роди много идеи, обсъдени бяха много предложения и се постигна градивен и конструктивен диалог.
В кръглата маса взеха участие:

•   г-н Тодор Димитров - народен представител - партия ГЕРБ
•   д-р Валентин Василев - областен управител - област Разград
•   г-н Петър Василев - зам. директор на РЗОК - Разград
•   г-жа Галина Георгиева - зам. областен управител- област Разград
•   г-жа Радиана Димитрова - общински съветник - Разград
•   г-жа Валентина Френкева - общински съветник - Разград
•   г-жа Елка Драмалиева - старши експерт в РИО - Разград
•   д-р Иван Петров - изпълнителен директор на МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград
•   д-р Георги Кулишев - Заместник Председател на Съвета на Директорите на МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград
•   д-р Мишел Озиолор - акушер-гинеколог, началник АГ отделението на МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград
•   д-р Людмил Андреев - акушер-гинеколог - Разград
•   д-р Радка Стоянова - акушер-гинеколог - Разград
•   д-р Орлин Велков - акушер-гинеколог - Разград
•   д-р Мариела Даскалова – ебмриолог - МЦ Надежда репродуктив - Пловдив
•   д-р Васил Даскалов - акушер-гинеколог - МЦ Надежда репродуктив - Пловдив
•   д-р Минко Еврев акушер-гинеколог - МЦ „Технобиос” - София
•   г-жа Росица Иванова –репродуктивен биолог - МЦ „Технобиос” - София
•   д-р Даниел Димов - Медицински център "Свети Иван Рилски" – Шумен
•   г-жа Стефка Сарафова - Захариева - председател на Сдружение "Зачатие"
•   г-жа Мария Карагеоргиева - член на Сдружение "Зачатие" регионален координатор гр. Разград
•   г-жа Петина Найденова - член на УС на Сдружение "Зачатие"
•   г-жа Донка Куцарова - член на УС на Сдружение "Зачатие"
•   г-жа Мария Стирянова - член на УС на Сдружение "Зачатие"
•   г-н Добромир Захариев - администратор на сайта на Сдружение "Зачатие"
•   пациенти
•   журналисти

Срещата откри председателят на сдружение "Зачатие" - г-жа Стефка Сарафова. Тя представи дневния ред и благодари на всички присъстващи за ангажираността, съпричастността и подкрепата, която оказват с присъствието си, към тази значителна група български граждани, които се борят да станат родители.

Регионалният координатор на сдружение "Зачатие" за Разград - Мария Карагеоргиева - съобщи чудесната новина, че на 13 май 2011 г. Разград се е състоял благотворителен бал, организиран от партия ГЕРБ, като събраните средства ще се изразходват за финансиране на две цялостни ин витро процедури за двойки от Разград и финансиране на два диагностични пакета за други две двойки. Сдружение "Зачатие" оценява високо този жест и отправя искрените си благодарности към организаторите на този бал и към всички дарители, които ще подпомогнат сбъдването на няколко съкровени мечти.

Г-н Тодор Димитров, народен представител от партия ГЕРБ, информира присъстващите за докладна записка относно програма за финансово подпомагане на двойки със стерилитет, която ще бъде внесена в най-скоро време за разглеждане в Общински съвет - Разград и изрази надеждата си тя да бъде подкрепена. Предлага се определяне на сума от 30 000 лева, която ще бъде предназначена за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми от Разград.

Д-р Мариела Даскалова, медицински консултант на сдружение "Зачатие" и един от неговите основатели, представи проблемите на двойките с репродуктивни проблеми в Разград. Тя отчете обнадеждаващия факт, че в последните години в област Разград се наблюдава малко по-висока раждаемост в сравнение със средната за страната. На база на приблизителни статистически данни се предполага, че двойките с репродуктивни проблеми в областта са между 3 000 и 4 000. Д-р Даскалова представи настоящия модел на подпомагане на тези семейства от страна на системата на здравеопазването и посочи какво още е необходимо да се направи. Тя подчерта изключително важната роля на профилактиката на репродуктивните заболявания.

Г-жа Стефка Сарафова, председател на сдружение „Зачатие”, представи пред областната и общинска администрация на Разград опита на другите общини в създаването на програми за финансиране на двойки със стерилитет и ги запозна с дейността на държавния Център "Фонд асистирана репродукция". Тя предложи възможности за финансиране, които е целесъобразно да бъдат предоставени на семействата с репродуктивни проблеми в Разград. Акцентира се на приоритетното финансиране на двойки, които в момента не се ползват от финансиране чрез националния фонд, както и за изследвания и лечения, които фондът не покрива.

Г-жа Донка Куцарова от сдружение „Зачатие” представи на гостите проекта на сдружението за програма за превенция на репродуктивните заболявания, озаглавена "Бъди в час по репродуктивно здраве". Програмата ще стартира в края на месец юни 2011 година и предстои да се превърне в дългосрочна целогодишна информационна кампания на Сдружение "Зачатие", ориентирана към младежите. Г-жа Куцарова подчерта изключителното значение на профилактиката за учениците между 14 и 19 години и описа възможностите за организиране на тази кампания на местно ниво.

Д-р Радка Стоянова - акушер-гинеколог от Разград, поздрави организаторите на кръглата маса и посочи, че такова събитие се случва за първи път в нейния град.
Преди да стигнат до нужната им информация, хората губят много години и хиляди левове по нелицензирани центрове. Шест години провеждат в Разград профилактични прегледи на 200-300 жени от всякаква възраст напълно безплатно. Кампанийно по училищата се организират информационни събития, но е необходимо тази тема да залегне трайно в програмата на училищата. Тя подчерта, че в Разград има много амбициозни кадри - акушер-гинеколози и биолози - и има възможност голяма част от дейностите да се извършват в самия град. Д-р Стоянова сподели своето предложение стерилитетът да залегне в програмите на НЗОК и да могат двойките да се диспансеризират. В тази връзка, д-р Даскалова припомни, че сдружение "Зачатие" многократно е изразявало това предложение пред компетентните институции, но досега не е имало резултат. По този начин би имало има подробна информация за броя на двойките със стерилитет във всеки град, за конкретните им проблеми, възраст, давност на стерилитета. Д-р Даскалова също изрази своето недоволство от нелицензираните центрове, но сподели, че това е много трудно да се документира, за разлика от лицензираните центрове, които подлежат на строг контрол. Г-жа Петина Найденова от сдружение „Зачатие” изрази своите притеснения, че в малките градове една голяма част от двойките се притесняват да признаят открито проблема си и отлагат с години посещението на лекар.

Д-р Кулишев приветства инициативата от името на Съвета на директорите на МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград. Той изрази тяхната готовност да подкрепят всяко начинание в максимално удобен за колегите им и всички пациенти вариант. Той обърна специално внимание на имунологичните проблеми, антифосфолипидни антитела, като част от изследванията, които е необходимо да бъдат заложени в пакетите за подпомагане. Общината, за жалост, не е толкова богата, но всичко е въпрос на познаване на проблема и добро желание.

Обсъдиха се подробно въпросите как да бъде осъществено финансирането. Г-н Тодор Димитров подчерта, че с докладната ще се внесе проект за правилник и ще се потърси ефективната форма. Независимо от съмненията дали ще се приеме предложението, г-н Димитров изрази увереността си, че сме длъжни да опитаме. На този етап се предлага програма-минимум, с надеждата да се постави едно добро начало. Г-жа Стирянова от сдружение „Зачатие” обясни, че във всички общини, които подпомагат двойки с репродуктивни проблеми, здравната комисия заседава и одобрява кандидатите, като в 90% от комисиите участват представители на пациентските организации. Това гарантира публичност и прозрачност в разпределянето на средствата.

Г-жа Елка Драмалиева от Регионалния инспекторат на Разград поздрави сдружение „Зачатие” и благодари за неговата мисия. Упълномощена от директора на инспектората – г-жа Петя Димитрова, тя обеща да окаже съдействие и е убедена, че този „Час по репродуктивно здраве” може да се случи в Разград. Сред младежите не се коментират въпросите за сексуалното здраве, но точно темата за репродуктивното здраве е необходимо да се представи сред учениците със съдействието на специалистите. Получихме пълната подкрепа и обещание за съдействие във всички училища в Разград. Класните ръководители в училищата ще имат свободата да изготвят и определят как да е структурирана програмата за техния час, те познават най-добре учениците си.

Д-р Кулишев внесе идеята за създаване на горещ телефон за информация на двойките с репродуктивни проблеми, а д-р Андреев -акушер-гинеколог, предложи да се организира специално оборудван кабинет по стерилитет, към който да се обръщат двойките, при които не настъпва бременност. г-н Димитров подчерта, че за създаването на тези кабинети е нужна цялостна национална стратегия и ако е възможно, да се помисли за възможността за създаване на такъв кабинет на общинско ниво, но това като последващ етап на програмата.
Д-р Еврев от МЦ „Технобиос” благодари на "Зачатие" и на организаторите на събитието и сподели, че всички акушер-гинеколози имат правата и ценза да отговорят на нуждите на тези пациенти. Трябва им колега-андролог. Д-р Димов от МЦ „Св. Иван Рилски” Шумен, поздрави инициативата от свое име и от името на д-р Стаменов и сподели, че изграждането на репродуктивна структура е сложно нещо. Като част от структура, максимално близо до Разград - град Шумен, той изрази своята готовност за покрепа с дейност, с контакти и с информация.

Искаме да благодарим от сърце на всички, които допринесоха да се състои кръглата маса в Разград – на нашата координаторка в града - Мария Карагеоргиева, която бе помислила за всеки детайл, на г-н Тодор Димитров от ГЕРБ, на областната и общинска администрация в Разград, на всички специалисти акушер-гинеколози от региона, които в почивния ден изразиха своята подкрепа към инициативата ни, на лекарите по репродуктивна медицина, които пътуваха от София, Пловдив и Шумен, на момичетата от "Зачатие", които всички бяха на линия от всички краища на страната. Надяваме съвсем скоро да имаме резултати и те да надминат очакванията ни.