Европейска седмица на фертилността 7-13 ноември 2022
Публикувано на: 07.11.2022г.

Кампанията за Европейската седмица на фертилността хвърля светлина върху 25-те милиона европейци, засегнати от репродуктивни проблеми

25 милиона европейски граждани понастоящем имат репродуктивни проблеми. Тази година Европейската седмица на фертилността се фокусира върху необходимостта от осигуряване на равен, справедлив и безопасен достъп до лечение и обществено образование относно фертилността.

 Брюсел, 13 ноември 2022 Европейската седмица на фертилността за 2022 година е под надслов „25 милиона съдби: Едно и също предизвикателство“ и се провежда от 7 до 13 ноември, като се фокусира върху личните съдби, пропуските и бариерите по отношение на лечението на пациентите с репродуктивни проблеми. От 2016 година насам Fertility Europe, нейните членове и партньорски организации обединяват усилията си, за да повишат обществената осведоменост за фертилността и репродуктивните проблеми чрез Европейската седмица на фертилността.

 

25 милиона души в Европейския съюз страдат от безплодие. Засегнати са средно около една десета от населението на страните-членки на ЕС. Жителите на различните държави и градове в рамките на ЕС са обект на различни услуги и политики по отношение на фертилитета. Тази институционална и правна фрагментация води до неравенства в предоставянето на информация и достъпа до лечение за гражданите на Европа.

 

 Вътрешното проучване на Fertility Europe разкрива, че основните пречки пред диагностицирането и лечението на инфертилитета включват ограничения и забавен достъп до лечение. Други идентифицирани проблеми включват липсата на психологическа подкрепа, дългото време на изчакване и слабата осведоменост за фертилността. Възможните решения на тези проблеми включват осигуряване на пълно публично финансиране, психологическа подкрепа и информационни кампании.

 За Fertility Europe 

Fertility Europe е организация, обединяваща асоциации на пациенти с репродуктивни проблеми от 28 държави и е пациентска партньорска организация на ESHRE. Fertility Europe е базирана в Брюксел.

 За Сдружение Зачатие

Сдружение Зачатие е неправителствена организация на хората с репродуктивни проблеми в България. Създадена е през 2004 година за защита на техните права и е активен партньор на държавните и местни институции.