Съобщение за Общо събрание на сдружение
Публикувано на: 18.03.2024г.

Уважаеми членове на сдружение "Зачатие", УС на Сдружение "Зачатие" Ви удведомява, че годишното Общо събрание на сдружението ще се проведе на 20 април 2024 г. от 14:00 ч. в София, хотел "Експо", зала "Панорама" при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността и финансов доклад за 2023
2. Избор на УС и на председател на УС на Сдружение Зачатие 
3. Разни