Отворено писмо до Министъра на Здравеопазването от Сдружение Зачатие за Европейската седмица на фертилността 2018
Публикувано на: 06.11.2018г.

До Министър Кирил Ананиев
Министерство на здравеопазването
Пл. Света Неделя №5
София 1000
София, 6 ноември 2018

 

Относно: Европейска седмица на фертилността 2018
 Уважаеми г-н Министър,
Обръщаме се към Вас от името на сдружение „Зачатие, член на пан-европейската организация Fertility Europe, която обединява 24 асоциации в областта на инфертилитета от 22 страни на Европа.

Инфертилитетът засяга една от шест двойки по света, 25 милиона от които са граждани на Европейския съюз. Всяка година броят на засегнатите от инфертилитет нараства с 8-9%. Въпреки, че вече в света има над осем милиона души, родени с помощта на оплождането инвитро (IVF), пациентите все още се сблъскват със стигмата на стерилитета и водят битки с липсата на информация и препятствията пред достъпа до лечение и финансиране. По данни на национално представително социологическо проучване от 2014 г, в България от инфертилитет са засегнати 143 хиляди двойки.

Инфертилитетът остава недооценен и недоразбран, затова Fertility Europe стартира тази седмица своята ежегодна кампания за информираност по време на Европейската седмица на фертилността (5-11 ноември). Тази година светът отбелязва 40-тия рожден ден на първото бебе в света, родено чрез метода инвитро.

Като част от кампанията, Fertility Europe стартира Призив за действие към политиците в Европейския съюз за:

        признаване на правото да опиташ да имаш дете като универсално право в рамките на ЕС;

        осигуряване на равен, честен и безопасен достъп до лечение на стерилитет;

        осигуряване на обществено финансиране за всички видове лечение на стерилитет;

        ангажиране на публичния сектор с предоставянето на по-добра информация за инфертилитета;

        прилагане на комуникационни кампании за премахване на стигмата, свързана със стерилитета.

Призивът за действие вече е подкрепен и подписан от няколко членове на Европейския парламент от различни политически групи и националности (вижте Приложението). Като Министър на здравеопазването на Република България, Вие можете да изиграете съществена роля в подкрепата на рамка от политики – както на европейско, така и на национално равнище – за постигане на равен, честен и обществено финансиран достъп до всички видове лечение на стерилитет.

Бихме се радвали да Ви връчим лично нашия Призив за действие и да обсъдим възможностите за съвместна работа за идентифициране на конкретните мерки за подобряване на живота на хората, страдащи от инфертилитет.

С уважение,
Стефка Сарафова-Захариева
Председател на сдружение „Зачатие“
 

Приложение: Членове на Европейския парламент, подписали Призива за действие

Beatriz Becerra Basterrechea (Spain, ALDE)
Biljana Borzan (Croatia, S&D)
Cristian-Silviu Busoi (Romania, EPP)
Jill Evans (UK, Greens/EFA)
Merja Kyllönen (Finland, GUE/NGL)
Norica Nicolai (Romania, ALDE)
Sirpa Pietikäinen (Finland, EPP)
Ramon Luis Valcarcel Siso (Spain, EPP)