Фактори влияещи върху образуването на сперматозоиди
Публикувано на: 02.03.2004г.

Сперматозоидите лесно се повреждат и имат нужда от благоприятни условия, за да се развиват нормално. Ако някой фактор им влияе неблагоприятно, концентрацията им намалява, а с нея и оплодителната способност. С множество лесно осъществими неща мъжът сам може да подобри качеството и количеството на сперматозоидите си. Това е особено важно през шестте месеца преди момента, в който е решил да създаде дете.

Цикълът на създаване на сперматозоида продължава 100 дни:

• 74 дни трае делението и развитието в тестиса
• 20 дни продължава пътят през епидидима
• 6 дни е движението през семепровода.

През тези 100 дни сперматозоидът е уязвим както от непосредствената си среда, така и от храната, приемана от индивида.

Температура

Сравнително ниската температура е важен фактор за нормалната сперматогенеза. Температурата на тестисите трябва да е от 4 до 7 градуса по-ниска от тази на тялото. Затова тестисите са изнесени извън него в скроталната торбичка. Тази температурна разлика се поддържа от три фактора:

• кожата на скротума е тънка и тестисът лесно се охлажда;
• скротумът се обтича от въздух;
• артериите, носещи кръв към скротума, минават успоредно на вените, които отвеждат кръвта оттам, така че се получава ефективен механизъм за топло-обмен. Подобно на тръби за топла и студена вода, поставени една до друга, горещата артериална кръв (от корема) отдава топлината си на по-студената венозна кръв, напускаща тестиса, и така кръвта, влизаща в скротума, е вече частично охладена.

Дори и 2 градуса по-висока температура може да се отрази зле на образуването на сперматозоиди. Концентрацията им ще спадне, броят на нормалните ще намалее, а на ненормалните ще се увеличи.

През лятото концентрацията на сперматозоидите, естествено, намалява. При все че в количеството на спермата няма съществена разлика, съдържанието на сперматозоиди в нея може да спадне от 320 на 250 милиона.

Топлата вана (43-45 градуса) по половин час на ден значително нямалява концентрацията на сперматозоиди. Съшият ефект имат и плътно прилепналите слипове, спортни гащета или панталони.

Статично електричество

Стегнатото бельо от синтетична материя (полиестер) поражда електростатично електричество при триенето с кожата на скротума и създава през него електростатично поле, като кожата по долната част на скротума получава положителен заряд, а по горната — отрицателен. Тестисите се оказват между тези два полюса и това влияе зле на сперматогенезата.

Многото проучвания на електростатичното поле, създавано около скротума от различни материали, показват, че то е най-силно при 100-процентово синтетично бельо и намалява пропорционално на по-малкото съдържание на синтетична материя в тъканта. Ако бельото е от чист памук, електростатично поле почти не се създава.

Египетски лекари предложили противозачатъчен метод за мъжете, основаващ се на съчетанието между повишаване на температурата на скротума и създаване на електростатично поле около него. 14 доброволци носили денонощно в продължение на една година специална скротална превръзка от чист полиестер, която сменяли само за изпиране. Прикрепена към колан, тя силно притискала тестисите нагоре към корема, което автоматично водело до повишаване на температурата им. Още докато траел експериментът, концентрацията на сперматозоидите спаднала до нула. Резултатът се запазил и през следващите 140 дни. Размерите на тестисите също намалели и количеството на произведената сперма значително спаднало. Биопсията, направена по средата на експерименталния период, показала промяна и в някои клетки на семеносните каналчета.

След свалянето на превръзката в края на опита концентрацията на сперма бавно започнала да се повишава и се върнала на нормалното си равнище след около 157 дни.

Тъй като може да има връзка между „прегряването" на тестисите и опасността от тестикуларна дегенерация и дори може би рак, препоръчва се мъжете да носят свободни гащета от чист памук, вместо стегнати слипове от синтетична материя.

Свободни радикали

Установено е, че 40% от уврежданията на сперматозоидите се дължат на сблъскване с молекулни фрагменти, известни като свободни радикали. Най-голяма е уязвимостта им по време на деленето, когато естественият възстановителен механизъм е изключен. А тъй като за производството на един сперматозоид трябва да се извършат 380 деления на клетки, сперматоцитите и сперматогоните в тес-тикулните каналчета непрекъснато се делят. Това ги прави удобна мишена за атаките на свободните радикали. И ако при това се повреди ДНК, генетичният материал може да бъде погрешно заложен и да започне мутация. Сперматозоидът може да съдържа смъртоносен генетичен дефект и да умре или да развие структурни аномалии като две глави, две опашки, липса на акрозома или неспособност за изтласкване напред. Ако се окажат засегнати много сперматозоиди, намалява оплодителната способност.

Атаката на свободни радикали може да причини и по-дребни генетични дефекти, които обаче да се предадат на бъдещия плод, ако изобщо стане оплождане, и да увеличат например риска от рак още в детството. Това вече е установено при поколението на мъже пушачи. Много са начините, по които мъжът може да се предпази от вредното влияние на свободните радикали. Това е от значение и за собственото му здраве, не само за бъдещото му поколение. Вече се знае, че свободните радикали са свързани със сърдечносъдовите заболявания и с рака. Неутрализирането им чрез разумен начин на живот и балансирано хранене подобрява качеството на сперматозоидите, намалява риска от сърдечно-съдови заболявания и значително отдалечава заплахата от рак.

Коя в главната защита на човек срещу свободните радикали?

Антиоксидантите

Приемането на изброените витамини в съответните им дози да става само и единствено след консултация с лекар !!!

Витамин C

Антиоксидантите в храната са главната защита на човека срещу свободните радикали. Витамин С е разтворим във вода антиоксидант, който усилено се изпраща от организма в спермата, за да достигне там равнища на концентрация, осем пъти по-високи отколкото в кръвта.

Пушенето поражда големи количества свободни радикали, затова пушачите са особено застрашени от повреди в сперматозоидите. Ето защо те трябва да поемат поне два пъти повече витамин С от непушачите. Пушещите по 20 цигари на ден имат 40% по-малко витамин С в кръвта от непушачите. Концентрацията на сперматозоиди при тях е със 17% по-ниска, при по-малка подвижност и повече аномалии.

Експериментално е установено, че ако дневно се поемат 250 мг витамин С (четири големи портокала или киви), шансовете за опазване на сперматозоидите от атаките на свободните радикали са добри.

Пушачите, предпочели по-масираните дози от 1000 мг витамин С дневно, могат да подобрят концентрацията на сперматозоидите с около 34%, подвижността им — с 5% и ефективността им — с 34%. Витамин С намалява вероятността от слепване на сперматозоидите, което пречи на движението им и снижава оплодителната способност. Механизмът на това е следният. Спермата съдържа комплекса протеин-витамин Е, наречен неспецифичен семенен аглутинин. Той се явява в две форми — окислена, която не се свързва със сперматозоидите, и неокислена (редуцирана), която се свързва със сперматозоида и не му позволява да се слепва с други. Със своя антиоксиден ефект върху неспецифичния семенен аглутинин витамин С го превръща в редуцираната му форма, за да може той да възпира слепването на сперматозоидите. Изследванията показват, че витамин С може да помогне на мъже, чиято понижена оплодителна способност се дължи на слепване на сперматозоидите. Допълнителното приемане на 500 мг витамин С, взет два пъти на ден, може да намали слепването от 37% на 14% само за една седмица, а след още 4 седмици — и на 11%. Едновременно с това се подобряват качеството, подвижността и преживяемостта на сперматозоидите.

Заедно с витамин С е добре да се приемат и други антиоксиданти като витамин Е, бетакаротин и цинк.'Те действат комплексно и имат изключително положителен синергичен ефект.

Витамин Е

Той е мастноразтворим антиоксидант и прониква през клетъчните мембрани и телесните мазнини, за да ги пази от окисляващите свободни радикали. Високи дози витамин Е — 600 мг дневно, се използват успешно за лекуване на понижена оплодителна способност. Той също подобрява състоянието и качеството на сперматозоидите. Тъй като не е токсичен, безвредно е да се поема и в количества над 1000 мг дневно.

Бетакаротин

Мастноразтворим антиоксидант, изпълнява същите защитни функции като витамините С и Е. Бетакаротинът е и провитамин — преобразува се във витамин А, когато запасите му в организма намалеят. Но тъй като твърде големите количества витамин А могат да бъдат отровни, добре е бетакаротинът да се приема в оптимални безопасни дози.

Смята се, че витамин А е от голямо значение за узряването на сперматозоидите, докато минават през епидидима. Важен е и през първите фази от развитието на зародиша.

Цинк

Минерал антиоксидант, който играе важна роля в зашитата на спермата от свободните радикали. Спермата е богата на цинк и всеки еякулат съдържа 5 мг — една трета от препоръчваното ежедневно количество в храната. Освен основната му функция на антиоксидант, установени са още три важни функции на цинка:

• Генетичният материал (ДНК хроматин) в ядрото на сперматозоида е тясно свързан със специални хроматини в стабилен неразтворим комплекс. Тази структура е от съществено значение за успешното оплождане. Цинкът пречи на структурата да се разпадне.
• Високата концентрация на цинк в семенната течност ограничава донякъде подвижността на сперматозоидите, те поглъщат по-малко кислород и така се съхранява енергията им. В женския репродуктивен тракт съдържанието на цинк е твърде малко и концентрацията му в попадналата там семенна течност бързо намалява. Това рязко увеличава активността на сперматозоидите и ги ускорява като с реактивен заряд.
• Много случаи на намалена оплодителна способност се дължат на това, че голям брой сперматозоиди изсипват ензимите още преди или веднага след еякулацията. Като стигнат до яйцеклетката, не може да се извърши акрозомната реакция, при която ензимите трябва да пробият обвивката на яйцеклетката, за да премине в нея сперматозоидът и да стане оплождането. Това преждевременно освобождаване на ензимите се дължи на недостиг на цинк.
• Повишаването на концентрацията на цинк помага да се задържи прибързаната акрозомна реакция, докато сперматозоидите стигнат до женския тракт, където цинкът се „разрежда" и вдига ембаргото върху акрозомната реакция.
Друго сравнително ново откритие е, че недостигът на цинк може да промени поредността на етапите на еякулацията. Едно от обясненията е, че от липсата на цинк простатната жлеза се подува и така затруднява както движението на сперматозоидите, така и отделянето на простатна секреция — една от първите съставки на еякулата.

Повечето мъже не получават достатъчно цинк с храната си. По-активните сексуално вероятно губят на ден повече цинк, отколкото възстановяват. Минималното количество цинк, приемано с храната, трябва да е 15 мг дневно.

Алкохол

Около 40% от намалената оплодителна способност при мъжете се дължи на приеманите от тях умерено големи количества алкохол. Той потиска секретирането на тестостерон и ускорява превръщането му в естроген в черния дроб. Това намалява както концентрацията на сперматозоидите, така и половото влечение.

Изследванията показват, че при 50% от мъжете с понижена оплодителна способност въздържането от алкохол възстановява концентрацията на сперматозоидите за три месеца. Подвижността на сперматозоидите също се увеличава.

Физическо натоварване

Най-новите изследвания доказват, че прекаленото физическо натоварване (което при жените спортистки може да доведе до спиране на нормалния менструален цикъл) снижава оплодителната способност на мъжа.

Здрави мъже, които тичат, плуват или карат колело поне четири пъти седмично, били натоварени двойно в продължение на две седмици. Анализите на спермата, направени шест месеца преди натоварването, непосредствено след него и три месеца по-късно, показали намаляване на концентрацията на сперматозоидите най-напред с 43%, а после с 52%. Повече се оказали и неузрелите и негодни сперматозоиди. Същевременно плазменото ниво на хормона тестостерон в кръвта също спаднало с 36%, но след трите месеца се нормализирало. Стероидният хормон кортизол, който се отделя при стрес, повишил концентрацията си с почти 50%. Този хормон потиска секрецията на тестостерон от клетките на Лайдиг в тестисите и вероятно на него се дължи понижената концентрация на сперматозоиди.Източник: Из книгата "Всичко за здравето на мъжа"
Автор: Д-р Сара Бруър