Олигоменорея - рядко настъпваща менструация
Публикувано на: 08.09.2003г.

В случаите с рядко настъпващи менструации въпросът не се отнася за повече или по-малко равномерно удължаване на двете фази.От наблюдения върху термина на овулацията се установява,че фоликулът узрява и се пука 8-10-12 дни преди следващата менструация.

Следователно при олигоменореята с двуфазен цикъл има винаги удължена фоликулна фаза,т.е.настъпва една по-голяма пауза след последната менструация подобно на кратковременна аменорея.През това време съществува или пълно спокойствие във фоликула,или един или няколко фоликула са започнали да зреят,но е настъпила преждевременна атрезия. След това един фоликул узрява и настъпва менструация,като при това фазата на corpus luteum може да бъде нормална или скъсена. В такива случаи всеки отделен цикъл е самостоятелен сам за себе си,което ще рече,че след прекъсване на цикъла и настъпване на менструация не е необходимо веднага да започне нов цикъл. Често обаче,когато няма дълбоки смущения и условията на живот са благоприятни,може един цикъл да бъде последван веднага от друг и по този начин се създава възможност за забременяване.

При случаите с олигоменорея обикновено не се налага лечение,ако жената забременява и ражда.Лечение се налага,когато е налице стерилитет. За изясняване на конкретния случай трябва да се мери базалнта температура в продължение на 3-4 месеца.Често пъти въпреки удължения овариален цикъл се установява патологично скъсена фаза на жълтото тяло.