Обзор от проведената кръгла маса
Публикувано на: 16.03.2011г.
http://www.zachatie.org/km_plovdiv/km.gif На 12 март 2011 от 14:00 ч, в Заседателната зала на Община Пловдив се проведе кръгла маса, организирана от Сдружение Зачатие и Община Пловдив под надслов "Стерилитетът - поглед от всички страни". Срещата бе ползотворна, конструктивна и очерта бъдещо съвместно сътрудничество между институциите и пациентските организации за изграждане на единна стратегия за борба с проблемите на стерилитета в региона на Пловдив.
В дискусията взеха участие:

д-р Теодора Джалева - директор на Изпълнителната агенция по трансплантация към Министерство на здравеопазването
инж. Иван Тотев - Областен управител на Пловдивска област
Г-жа Надя Танева - директор на Дирекция "Социално подпомагане" Пловдив
Г-жа Сузана Николова – заместник-председател на Общински съвет гр. Пловдив, партия ГЕРБ
Г-жа Стефка Сарафова- Председател на сдружение „Зачатие”
д-р Мариела Даскалова - МЦ "Надежда репродуктив - Пловдив"
Г-жа Мария Жекова- член на УС на сдружение „Зачатие”
Г-жа Донка Куцарова- член на УС на сдружение „Зачатие”
Г-жа Ирина Попова- зам. председател на сдружение „Зачатие”
Г-жа Мария Стирянова- член на УС на сдружение „Зачатие”
Г-жа Вера Вулджева – координатор на фондация "Искам Бебе" за гр. Пловдив
д-р Здравко Минев - АГ болница "Селена" Пловдив
д-р Мария Коновалова - САГБАЛ "Д-р Щерев" София
д-р Васил Даскалов - МЦ "Надежда репродуктив - Пловдив"
д-р Петър Матеев - МЦ "Бора" Пловдив
Д-р Сюлейман - ДКЦ Изток Пловдив
Д-р Мария Василева - ДКЦ 5 Пловдив
Д-р Червенков - АГ отделение Асеновград

Присъстваха и членове и симпатизанти на Сдружение "Зачатие", пациенти от Пловдив и региона, представители на местните и национални медии.

http://www.zachatie.org/km_plovdiv/km1.gif http://www.zachatie.org/km_plovdiv/km6.gif

Стефка Сарафова, председател на Сдружение „Зачатие” приветства всички участници и гости на дискусията и благодари за съдействието, което сдружение "Зачатие" е получавало от тях през изминалите няколко години. Тя  представи неговите основни постижения и приоритети и запозна присъстващите с темата и целите на организираната кръгла маса, която съвпада по време със седмата годишнина от създаването на организацията. Стефка Сарафова представи дневния ред на дискусията:

1. Поглед върху репродуктивното здраве на хората живеещи на територията на Община Пловдив
2. Възможности за финансиране на диагностични и терапевтични медицински услуги на семейства с репродуктивни проблеми от Община Пловдив
3. Кампания за превенция на заболяванията, причиняващи стерилитет: "Час по репродуктивно здраве", ориентирана към учениците в средните училища на Община Пловдив

По първа точка от дневния ред, презентация направи д-р Мариела Даскалова. Тя припомни на присъстващите, че преди 6 години в същата зала се е провела първата организирана от сдружение Зачатие кръгла маса със същото заглавие - "Стерилитетът - поглед от всички страни". Нейното продължение е днес, но това не е просто кръгла маса. Това е уникално сътрудничество между пациенти, лекари, специалисти, институции и медии, което не съществува в друга област на медицината. Това е огромна заслуга и резултат от усилията на сдружение Зачатие да обединява хората с репродуктивни проблеми.
В своята презентация, д-р Даскалова представи данни за броя на хората в репродуктивна възраст според данните от 2009 г. Около 15% от тях страдат от репродуктивни проблеми. В огромната си част, тези хора се нуждаят от диагностика и лечение, което не се покрива от здравната каса. Като предимства по отношение на лечението на стерилитета в Пловдив, д-р Даскалова посочи географското положение, добрите комуникации и разнообразните специалисти. Основни недостатъци са малкото на брой репродуктивни центрове, лошото качество на лабораторните изследвания и по конкретно – на спермалните анализи, анонимността и липсата на контрол, вкл. върху прилагането на методи от асиситраната репродукция в нелицензирани центрове. Също така, слабите местни медии, които с малки изключения или не отразяват изобщо, или отразяват неправилно репродуктивната тема, търсейки само сензационни или ненаучни тези.
Основен акцент в презентацията на д-р Даскалова беше необходимостта от профилактика във всички области на репродуктивното здраве и липсата на средства и организация от страна на държавата за профилактични мерки. Дори малко средства, отделени за профилактика и подкрепени с интелектуален потенциал, много труд и отговорен подход, биха дали добри резултати, за да се отговори на основния проблем - как по-малко хора да стигат до нуждата от скъпоструващото лечение чрез ин витро оплождане.

Цялата презентация можете да видите тук >>>


По втора точка от дневния ред, презентация направи Мария Жекова от Сдружение "Зачатие". Тя представи предложенията на Сдружение "Зачатие" за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми от Пловдив и региона. Показа се опитът на другите български общини през последните няколко години - Варна, Русе, Бургас, Благоевград, Разлог, Стара Загора, Велико Търново, Добрич, които са заложили в годишните си бюджети финансиране на двойки с репродуктивни проблеми. И докато в другите общини се набляга на финансиране на ин-витро процедури, Сдружение "Зачатие" предлага в общинския бюджет на Пловдив, освен финансиране на ин-витро опити, да залегне и финансирането на диагностични пакети от изследвания и манипулации за стерилитет, както и пакети за финансиране на вътрематочна инсеминация – всеки от тях на стойност от 700 лв на двойка.

Оптималното разпределение на средствата, според Сдружение „Зачатие”, е следното: 40% за ин-витро лечение на пациенти извън обхвата на ЦФАР, 25% за диагностични пакети и 25% за инсеминации, а останалите 10% да се заделят за кампании, свързани с профилактика на репродуктивното здраве сред младежите.

Мария Жекова подчерта, че приоритет за финансиране по Общински програми би следвало да са дейности и двойки, които остават встрани от държавното финансиране - по този начин общините ще надградят съществуващите възможности за подпомагане от държавата.

Дейности, които не се подпомагат от държавата
• Скъпоструващи диагностични изследвания
• Скъпоструващи терапевтични процедури
• Вътрематочни инсеминации
• Ин витро процедури с донорски яйцеклетки
• Ин витро матурация

От ин витро лечение, финансирано от ЦФАР, не могат да се възползват двойки, които:
• са с неизяснен стерилитет и нямат нужния брой процедури по асистирана репродукция – инсеминация, ин витро оплождане
• са с намален яйчников резерв при жената (FSH>12,5)
• се нуждаят от процедура донорска яйцеклетка
• жената е навършила 43 години

Сдружение „Зачатие” предлага примерни диагностични пакети за финансиране, които могат да се адаптират за всеки конкретен случай в рамките на определена сума:

Възможности за финансиране на двойки с репродуктивни проблеми
• базов диагностичен пакет за двойката
• разширен диагностично-лечебен пакет за жената
• разширен диагностично-лечебен пакет за мъжа
• диагностично-лечебен пакет при имплантационни неуспехи и повтарящи се аборти
• вътрематочна инсеминация
• IVF/ICSI оплождане за двойки, които ЦФАР не подпомага

Цялата презентация с подробно описание на предлаганите пакети за финансиране можете да видите тук >>>


Иван Тотев - Областен управител на Пловдив   поздрави инициативата на сдружение „Зачатие” и изрази съпричастност към хората с репродуктивни проблеми. Той подчерта, че на фона на предварителните данни от националното преброяване, изнесените факти звучат сериозно и обезпокоително, че  кръглата маса по проблемите на стерилитета е много навременна и адмирира инициирането и засягането на тези въпроси. Според него, средства за такава общинска програма може и трябва да се намерят, но е небходима ясна и дългосрочна стратегия. Той обеща подкрепа от страна на областната управа за идеите на „Зачатие” за профилактика на репродуктивното здраве в пловдивска област. Г-н Тотев подчерта, че трябва да се изработи стратегия за решаване на репродуктивните проблеми и общините могат да имат собствени стратегии по този проблем.

http://www.zachatie.org/km_plovdiv/km4.gif http://www.zachatie.org/km_plovdiv/km2.gif

Д-р Теодора Джалева - директор на ИАТ към МЗ - посочи необходимостта от установяване на цялостна стратегия за асистираната репродукция и изрази готовност за съдействие в бъдещата програма на „Зачатие” за профилактика на репродуктивните заболявания сред подрастващото поколение. Тя информира присъстващите за разработваната и провеждана в момента от ИАТ информационна кампания сред младежите, посветена на донорството. Опитът от тази кампания би могъл да се приложи и при провеждането на кампанията за репродуктивното здраве. Според д-р Джалева, не само тинейджърите трябва да бъдат образовани, но и бъдещите и настоящи родители, защото диалогът по тези теми трябва да започва от семейството. Д-р Джалева подчерта, че ИАТ не може да упражнява контрол върху лечебни заведения, които не са регистрирани по чл. 131 от Закона за здравето, макар да има сигнали, че там се осъществяват нерегламентирани дейности от сферата на асистираната репродукция.

Сузана Николова, заместник-председател на Общинския съвет на гр. Пловдив препоръча предложенията за програма за финансиране да бъдат официално внесени в Общинския съвет за разглеждане и изрази надежда, че поне една част от сумата би могла да бъде отпусната още настоящата година. Тя също подчерта необходимостта от разработване на дългосрочна стратегия за решаване на проблемите на стерилитета.

По трета точка от дневния ред, Донка Куцарова, Сдружение "Зачатие" представи стартиращата информационна кампания на сдружението за превенция на репродуктивните заболявания сред младежта. Тя подчерта, че в момента към грижата за сексуалното здраве се подхожда само от гледна точка на предпазването от бременност и се свежда до кампанийно раздаване на презервативи и  реклама на противозчатъчни. В действителност, обаче, проблемите, които стоят пред профилактиката, са много различни и много сериозни. Един от тях е предпазването от предавани по полов път инфекции и тяхното навременно лечение, преди да предизвикат поражения върху репродуктивното здраве и да доведат до стерилитет. Пример за това са хламидиалната инфекция и тазововъзпалителната болест - нелекувани навреме, те оставят една единствена алтернатива на жената - лечение ин витро. Друг аспект са вредните фактори, които оказват влияние върху младия организъм - тютюнопушене, наркотици, анаболи, строги диети. И на трето място, профилактичните прегледи още от момента на раждането на детето - за превенция на стерилитет, предизивкан от ненавреме открити заболявания при момчетата и юношите - крипторхизъм, варикоцеле и т.н. Открити и лекувани навреме, те не причиняват поражения върху сперматогенезата. Сдружение "Зачатие" предлага 10% от предвидените средства по програмата за финансиране на стерилитет да бъдат използвани за въвеждането на еднократен задължителен "Час по репродуктивно здраве" в средните училища, воден по учебен план от лекар-специалист и разпространението на подготвени от Сдружението брошури - отделно за момичетата и отделно за момчетата, озаглавени "БЪДИ В ЧАС по репродуктивно здраве". Във връзка с издаването на информационните материали, насочени към младото поколение, Донка Куцарова наблегна на факта, че при малко, но навреме заделени средства за превенция, се спестяват много повече инвестиции в бъдеще, а на много от двойките може да бъдат спестени дългите години борба със стерилитета.

Цялата презентация можете да видите тук >>>


Надя Танева, общински съветник и директор на дирекция „Социално подпомагане”, обеща сътрудничество от страна на дирекцията за социално подпомагане в разработването на цялостната стратегия в програмата за профилактика на стерилитета в Пловдивска община, предвид техния дългогодишен опит с подобни програми. Тя посочи, че е необходимо да се привлекат и родителите при провеждането на информационна кампания за учениците, защото родителите също не са запознати с представените въпроси по опазване на репродуктивното здраве.

Д-р Здравко Минев от клиника „Селена” предложи да се въведе по-строг контрол върху провеждането на профилактичните прегледи при децата, които имат отношение към тяхното бъдещо репродуктивно здраве - за да бъдат избегнати случаите на крипторхизъм до късна възраст, нелекуваното варикоцеле и др., които водят до стерилитет у мъжа

http://www.zachatie.org/km_plovdiv/km8.gif http://www.zachatie.org/km_plovdiv/km5.gif

Д-р Сюлейман от ДКЦ „Изток” подчерта големият минус от закриването на кабинетите по стерилитет, които са били оборудвани към всяка поликлиника в близкото минало. Те са били първото място, където двойката е правила консултация, изследвания и насока. Тя подчерта необходимостта отново да бъдат открити такива центрове за първоначална диагностика, които да се финансират от държавата, защото има семейства, които нямат пари да отидат дори на първоначален преглед и именно тази група остава извън всяка статистика.

Вера Вулджева, Фондация "Искам бебе" сподели своите наблюдения през последните години като доброволец във фондацията и подчерта, че вече хората повече започнаха да вярват, че ще успеят. Тя сподели за групите за психологическа помощ, които са организирали вече за трети път на територията на Пловдив и региона и ни увери, че в Пловдив имаме ресурс от страна на пациентските организации, чрез който да успеем да реализираме обсъжданите предложения за стратегия за борба със стерилитета.

Мария Стирянова, Сдружение "Зачатие", подчерта важността на качествените и навреме направени първоначални изследвания, особено при мъжете, за бързото и адекватно решение на проблема и изрази безпокойството си, на база на личен опит, колко много двойки губят ценно време в резултат на неправилно диагностициране на стерилитета.

Д-р Петър Матеев от клиника „Бора” приветсва инициативата на сдружение „Зачатие” за профилактика и информационните материали за учениците като уточни, че освен финансов ресурс е необходимо да се обърне внимание и на организацията на тази кампания, за да може да достигне до максимален брой хора.

http://www.zachatie.org/km_plovdiv/km9.gif http://www.zachatie.org/km_plovdiv/km7.gif

Ирина Попова, Сдружение "Зачатие" изрази удовлетворението си от това, че въпреки, че Пловдив започва по-късно от останалите големи общини да разработва и приема програма за борба с проблемите на стерилитета в региона, има всички предпоставки тази програма да стане една от най-добре обмислените и реализираните - поради натрупания вече опит от работата на другите общини, както и поради наличието на сътрудничество и диалог между пациентските организации, лекарите и местната власт. Надяваме се, в резултат на установеното сътрудничество и дискусиите от кръглата маса, да успеем заедно да създадем не просто една програма за финансиране, а цялостна стратегия по отношение на стерилитета с прозрачност при отпускането и контрол при изразходването на средствата.