Репродуктивно здраве > Опити за забременяване

ЗДРАВНА КАСА

<< < (3/4) > >>

jam:
Кити, добра идея даваш.
ако имаш време, би ли потърсила темата, за която писах? извади основните неща от нея, оформи я като текстче в Уърд и ми я прати - ще я сложим на сайта!

Tonita:

--- Цитат на: jam ---момичета, ползвайте услугите на търсачката във форумите! ще откриете колко е полезна тя!
имаше една тема от borovinka във форум АРТ от миналата година, в която тя адски подробно беше описала всичко, което се поема като изследване от касата - вкл. и с кодовете и с цитати от нормативната уредба на НЗОК.
потърсете тази тема, нека не пишем едно и също нещо по сто пъти!
--- Край на цитат ---

Джам, имам Рамковия договор със НЗОК за 2006 и всякакви други наредби и щуротии ги има на техния сайт. Но какво от това. Ще копна таблицата с изследванията и високоспециализираните мед.дейности, поемани от касата. Но пак - какво от това.  :(

Tonita:
Извършената високоспециализирана медицинска дейност по чл. 146, т. 8 се заплаща по цени, както следва:

№ поред, Код по МКБ 9КМ, Название на дейността, Цена(лева)

                   
   1   2   3   4

1. 05.31 Локално обезболяване-проводна анестезия   6,00
2. 06.11 Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехогравски контрол 24,00
3. 14.24 Лазертерапия при очни заболявания 34,37
4. 21.22 Вземане на биопсичен материал от нос 11,20
5. 21.29 Назален провокационен тест с алергени 22,40
6. 21.31 Отстраняване на полипи от носната кухина 23,00
7. 22.01 Пункция и аспирация на максиларен синус 11,20
8. 28.0 Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси 11,20
9. 31.48 Ларингостробоскопия; ларинго-стробография 22,92
10. 33.29 Бронхопровокационен тест с метахолин 22,92
11. 38.50 Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли 20,16
12. 39.96 Венозна анестезия 17,00
13. 40.11 Вземане на биопсичен материал от лимфен възел 11,46
14. 41.31 Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани изследвания 13,44
15. 45.13 Диагностична горна ендоскопия 18,33
16. 45.23 Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия   18,33
17. 45.24 Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия
18. 57.32 Уретроцистоскопия (диагностична) 17,19
19. 57.33 Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур 11,46
20. 58.0 Уретротомия при стриктура 12,32
21. 58.23 Вземане на биопсичен материал от уретра 11,46
22. 60.11 Вземане на биопсичен материал от простата 11,46
23. 64.11 Вземане на биопсичен материал от пенис 11,46
24. 67.11 Колпоскопия с прицелна биопсия 11,50
25. 67.32 Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация 11,50
26. 68.16 Аспирационна ендометриална биопсия 6,50
27.81.91 Диагностична и терапевтична пункция на стави 14,90
28. 82.04 Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство 35,00
29. 83.13 Вагинотомия 6,72
30. 85.0 Инцизия на гръдна жлеза 13,44
31. 85.11 Вземане на биопсичен материал от гърда 11,46
32. 86.3 Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори 12,00
33. 88.71Трансфонтанелна ехография 14,90
34. 88.721   Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна   патология на плода 21,00
35. 88.72 Ехокардиография 19,48
36. 88.75 Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове 14,90
37. 88.77 Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове; доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза 14,90
38. 88.79 Ехографско изследване на стави при деца 14,90
39. 88.98 Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм 17,19
40. 89.01 Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани тромбоцити 20,72
41. 89.04 Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити- обем циркулираща кръв/ кинетика на еритроцити 20,72
42. 89.06 Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфологични, имунофенотипни,    цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при болен с левкемия 20,72
43. 89.07 Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия 11,50
44. 89.08 Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели;-микроглобулин за диагноза и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом 20,72
45. 89.12 Назален провокационен тест с медиатори 22,40
46. 89.14 Електроенцефалография (ЕЕГ) 13,75
47. 89.41 Сърдечно-съдов тест с натоварване 17,19
48. 89.50 ЕКГ Холтер мониториране 14,90
49. 89.61 Непрекъснат 24 часов запис на АН (Холтер мониториране)
14,56
50. 90.49 Индуциране на храчка и нейната обработка 7,73
51. 93.08 Електромиография (ЕМГ) 13,75
52. 93.27 Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП * 22,92
53. 93.75 Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация курс (комплекс дихателни, фонаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса* 22,92
54. 95.12 Флуорисцентна ангиография на съдовете на окото 31,00
55. 95.23 Евокирани потенциали 17,00
56.95.47 Фонетография 11,46
57. 96.53 Назален лаваж и обработка 13,44
58. 99.29 Венозни инфузии на вазоактивни медикаменти при застрашаващи живота състояния 12,00
59. 99.88 Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани* 22,92
60. Z01.5   Кожно-алергично тестване 6,72
61. 93.13 Постизометрична релаксация (курс на лечение) 10,00
62. 93.21 Екстензионна терапия (курс на лечение) 10,00
63. Z01.5 Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици 6,72

wassilena:
Хайде извлечете основните неща. То ако е за закона, ся ще ги дръпна всичките 50-100 стр от АПИС. :wink:

Tonita:
Чл. 155. (1) Извършените изследвания по чл. 146, т. 9 се заплащат от НЗОК по цени, както следва:

№поред, Название на пакета, Код,  Название на изследването,   Цена (лв.)
               
      
   1   2   3   4   5

1.ВИРУСОЛОГИЯ 05.01 Доказване на HIV антитела с имунологичен метод ЕЛАЙЗА 6,65
2.ВИРУСОЛОГИЯ 05.04 Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси А по метода ЕЛАЙЗА 6,65
3.ВИРУСОЛОГИЯ 05.05 Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси В по метода ЕЛАЙЗА 6,65
4.ВИРУСОЛОГИЯ 05.06 Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси C по метода ЕЛАЙЗА 7,00
5.ВИРУСОЛОГИЯ 05.03 Доказване на антитела РЗХА за морбили при бременни 7,00
6.ВИРУСОЛОГИЯ 05.02 Доказване на антитела РЗХА за рубеола при бременни 7,00
7.ВИРУСОЛОГИЯ 05.05 Серологично изследване HBsAg 6,65
8.ВИРУСОЛОГИЯ 05.01 Серологично изследване анти HIV 1/2 антитела 6,65
9.ИМУНОЛОГИЯ 09.01 Определяне на криоглобулини   5,50
10.ИМУНОЛОГИЯ 09.02 Определяне на общи имуноглобулини Ig M 8,50
11.ИМУНОЛОГИЯ 09.03 Определяне на общи имуноглобулини Ig G 8,50
12. ИМУНОЛОГИЯ 09.04 Определяне на общи имуноглобулини Ig А 8,50
13.ИМУНОЛОГИЯ 09.05 Определяне на С3 компонент на комплемента 8,50
14.ИМУНОЛОГИЯ 09.06 Определяне на С4 компонент на комплемента 8,50
15.ИМУНОЛОГИЯ 10.29 Определяне на общи Ig E 35,81
16.ИМУНОЛОГИЯ 10.30 Определяне на антинуклеарни антитела в серум 35,81
17.ИМУНОЛОГИЯ 10.05 Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити   стандартен панел 105,00
18.ИМУНОЛОГИЯ 10.07 Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата 41,00
19.ИМУНОЛОГИЯ 10.06 Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест   28,00
20.ИМУНОЛОГИЯ 10.08 fT4 9,00
21.ИМУНОЛОГИЯ 10.09 TSH 9,00
22.ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ 12.01 Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0) 6,00
23.ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ 12.02 Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н   3,50
24.ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ 12.03 Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs 27,00
25.ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ 12.04 Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите—чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума—чрез аглутинационен или ензимен метод 18,00
26.ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ 12.05 Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум 27,00
27.ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ 12.06 Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти 25,00
28. ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ 10.35 Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент 10,00
29.ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ 10.36 Определяне на специфичността и титъра на еритроанти   телата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод 20,00
30.ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ 10.37 Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод 14,00
31.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.01 Кръвна картина—поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC 1,75
32.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.40 Диференциално броене на левкоцити—визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване 1,75
33.КЛИНИЧНАЛАБОРАТОРИЯ 01.41 Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване 1,75
34.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.03 Скорост на утаяване на еритроцитите 0,70
35.КЛИНИЧНАЛАБОРАТОРИЯ 01.04 Време на кървене 1,20
36.КЛИНИЧНАЛАБОРАТОРИЯ 01.05 Пресяващи тестове: протромбиново време 1,20
37.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.06 Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT) 1,20
38.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.07 Пресяващи тестове: фибриноген 1,20
39.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.08 Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген) 0,60
40.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.09 Седимент на урина—ориентировъчно изследване 0,60
41.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.10 Окултни кръвоизливи 0,60
42.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.11 Глюкоза 1,20
43.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.12 Кръвно-захарен профил 3,37
44.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.13 Креатинин 1,20
45.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.14 Урея 1,20
46.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.15 Билирубин—общ 1,20
47.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.16 Билирубин—директен 1,20
48.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.17 Общ белтък 1,20
49.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.18 Албумин 1,20
50.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 09.01 Криоглобулини 5,50
51.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.38 CRP 3,30
52.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.19 Холестерол 1,20
53.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.20 HDL-холестерол 1,20
54.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.21 Триглицериди 1,20
55.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.22 Гликиран хемоглобин 6,50
56.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.23 Пикочна киселина 1,20
57.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.24 AСАТ 1,20
58.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.25 АЛАТ 1,20
59.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.26 Креатинкиназа (КК) 1,20
60.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.27 ГГТ 1,20
61.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.28 Алкална фосфатаза (АФ) 1,20
62.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.29 Алфа-амилаза 1,20
63.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.30 Липаза    1,20
64.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.31 Натрий и Калий 1,20
65.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.34 Калций 1,20      
66.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.35 Фосфати 1,20
67.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.36 Желязо 1,20
68.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 01.37 ЖСК 1,20
69.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 10.08 fT4 9,00
70.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 10.09 TSH 9,00
71.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 10.22 LH 9,00
72.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 10.23 FSH 9,00
73.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 10.24 Prolactin 9,00
74.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 10.25 Estradiol 9,00
75.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 10.26 Testosteron 9,00
76.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 10.21 Progesteron 9,00
77.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 10.10 PSA10,50
78.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 10.11 CA-15-3 10,50
79.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 10.12 СА-19-9 10,50
80.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 10.13 СА-125 10,50
81.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 10.61 СЕА 10,50
82.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 10.14 Алфа-фетопротеин 10,50
83.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 10.15 Бета-хорионгонадотропин 10,50
84.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 10.34 Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза 10,50
85.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 10.16 Карбамазепин 9,21
86.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 10.17 Валпроева киселина 9,21
87.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 10.18 Фенитоин 9,21      
88.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 10.19 Дигоксин 9,21
89.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 10.20 Микроалбуминурия 6,14
90.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 09.02 Общи имуноглобулини IgM 8,50
91.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 09.03 Общи имуноглобулини IgG 8,50
92.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 09.04 Общи имуноглобулини IgA 8,50
93.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 09.05 С3 компонент на комплемента 8,50
94.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 09.06 С4 компонент на комплемента 8,50
95.КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ    02.12 Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella,   E. coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile,Staphylococcus aureus) 4,50
96.КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ    02.13 Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам (—), Staphylococcus(S. aureus, S. saprophyticus) 4,50
97.КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ    02.14 Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др, Грам (—), Гъби (C. albicans) и др. 4,50
98.КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ 02.15 Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (—), Анаероби, Corynebacterium 4,50
99.КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ    02.16 Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium 4,50
100.КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ 02.17 Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (—), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Аspergillus, M. pneumoniae, RSV   4,50
101.КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ 02.07 RPR (или Васерман) 3,20
102.КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ 02.19 Антибиограма с 6 антибиотични диска 3,12
103.КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ 02.09 Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции) 3,30
104.КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ 02.10 Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит) 3,30
105.КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ 02.11 Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза) 3,07
106.КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ 02.20 Chlamydia (сух тест) 3,07
107.МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ 04.01 Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis 3,20
108.МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ 04.02 Серологично изследване за трихинелоза 3,20
109.МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ 04.03 Серологично изследване за токсоплазмоза 3,20
110.МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ 04.04   Серологично изследване за ехинококоза 3,20
111.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 07.01   Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка 4,00
112.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 07.02   Цитологично изследване на две проби от седимент от урина 4,00
113.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 07.03   Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза 4,00
114.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 07.05   Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула 4,00
115.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 07.06   Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (вкл. оперативна) 4,00
116.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 07.04   Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур 4,00
117.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 07.08   Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери 4,00
118.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 07.13   Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон 4,00
119.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 07.09 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи 3,50
120.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 07.10   Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина 4,00
121.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 07.11   Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии 4,00
122.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 07.12   Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии 4,00
123.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 07.07   Цитологично изследване на две проби от синовиална течност 4,00
124.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 10.38   Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел 11,00
125.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 10.39   Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза 11,00
126.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 10.40   Хистобиопсично изследване на две проби от простата 11,00
127.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 10.41   Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза 11,00
128.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 10.42   Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза 11,00
129.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 10.43 Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган 11,00
130.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 10.44   Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея 11,00
131.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 10.45   Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум 11,00
132.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 10.46   Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина 11,00
133.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 10.47   Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган 11,00
134.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 10.48   Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод 11,00
135.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 10.49   Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии 11,00
136.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 10.50   Хистобиопсично изследване на две проби от мускул 11,00
137.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 10.51   Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор 11,00
138.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 10.52   Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система 11,00
139.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 10.53   Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии 11,00
140.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 10.54   Хистобиопсично изследване на две проби от става 11,00
141.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 10.55   Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо 11,00
142.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 10.56 Хистобиопсично изследване на две проби от нос 11,00
143.ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 10.57   Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък 11,00
144.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.01 Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография) 1,02
145.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.02 Рентгенография на челюстите в специални проекции   5,40      
146.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.03 Рентгенография на лицеви кости 5,40      
147.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.04 Рентгенография на околоносни синуси 5,40      
148.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.05 Специални центражи на черепа 5,40      
149.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.06 Рентгенография на стернум 5,40
150.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.07 Рентгенография на ребра 5,40
151.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.08 Рентгеноскопия на бял дроб   5,40
152.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.09 Рентгенография на крайници 5,40
153.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.10 Рентгенография на длан и пръсти 5,40
154.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.11 Рентгенография на стерноклавикуларна става 5,40      
155.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.12 Рентгенография на сакроилиачна става 5,40
156.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.13 Рентгенография на тазобедрена става 5,40      
157.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.14 Рентгенография на бедрена кост 5,40      
158.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.15 Рентгенография на колянна става 5,40
159.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.16 Рентгенография на подбедрица 5,40
160.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.17 Рентгенография на глезенна става 5,40
161.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.18 Рентгенография на стъпало и пръсти 5,40      
162.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.19 Рентгенография на клавикула 5,40
163.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 5,40
164.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.21 Рентгенография на скапула 5,40
165.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.22 Рентгенография на раменна става 5,40      
166.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.23 Рентгенография на хумерус 5,40
167.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.24 Рентгенография на лакетна става 5,40      
168.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.25 Рентгенография на антебрахиум 5,40      
169.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.26 Рентгенография на гривнена става 5,40      
170.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.27 Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби(Ортопантомография) 9,80
171.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.28 Рентгенография на череп 9,80
172.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.29 Рентгенография на гръбначни прешлени   9,80      
173.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 9,80      
174.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 9,80      
175.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.32 Обзорна рентгенография на корем 9,80
176.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.33 Рентгенография на таз 9,80
177.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.35 Томография на гръден кош и бял дроб 15,32      
178.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.39 Иригография 15,32   
179.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.37 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах   15,32      
180.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.38 Рентгеново изследване на тънки черва 15,32
181.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 06.34 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи 9,80
182.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 10.58 Хистеросалпингография 15,32
183.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 10.59 Интравенозна холангиография 15,32
184.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 10.60 Венозна урография 15,32   
185.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 10.03 Мамография на двете млечни жлези 13,00
186.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 10.02 Ядрено-магнитен резонанс 160,00
187.ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 10.01 Компютърна аксиална или спирална томография 55,00

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

[*] Предходна страница

Премини на пълна версия